Luật về hoạt động giám sát của quốc hội

Xem 1-20 trên 32 kết quả Luật về hoạt động giám sát của quốc hội
 • Điều 1. Chức năng giám sát của Quốc hội Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

  pdf26p truongan 10-07-2009 442 99   Download

 • Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Sách được chia làm 2 phần.

  pdf43p talata_2 07-11-2014 25 3   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội sau đây gồm nội dung chương V đến chương VII trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các biện pháp đảm bảo hoạt động giám sát; điều khoản thi hành. Mời bạn tham khảo 2 phần tài liệu để hiểu rõ hơn về luật này.

  pdf17p talata_2 07-11-2014 11 2   Download

 • Hoạt động giám sát của Quốc hội Mỹ Hiến pháp Mỹ không quy định cụ thể vai trò giám sát của Quốc hội.

  pdf23p dontetvui 20-01-2013 54 20   Download

 • Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần bảo đảm cho Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động giá...

  pdf25p abcdef_45 30-10-2011 41 8   Download

 • Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, góp phần bảo đảm cho Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động giám...

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 65 5   Download

 • Hoạt động giám sát của Quốc hội Theo chương trình xây dựng pháp luật thì Luật bảo vệ nhân chứng đang được tiến hành soạn thảo, cơ quan chủ trì việc soạn thảo là Bộ công an. Trước đó, Bộ công an cũng đã được giao chủ trì soạn thảo thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án hình sự.

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 36 9   Download

 • Thực hiện nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007 về việc thành lập Đoàn giám sát Việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  pdf0p xuantruong 12-06-2009 218 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật số: 32/2001/qh10', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc23p thanhvan5449 02-12-2010 102 17   Download

 • ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 879/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG” ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; Căn cứ Luật ngư...

  pdf15p daumeoduoicop 27-03-2010 104 6   Download

 • Quyết định 6291/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

  pdf9p sontratckh 07-12-2010 96 8   Download

 • Thực hiện Quyết định 6291/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng

  pdf4p sontratckh 07-12-2010 68 6   Download

 • Nghị quyết số 20/2003/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2004 do Quốc Hội ban hành

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 73 4   Download

 • Nghị quyết số 28/2008/QH12 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawttnh15 13-11-2009 59 4   Download

 • Nghị quyết số 74/2006/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007 do Quốc Hội ban hành

  pdf3p lawbmhc5 24-11-2009 52 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;

  pdf3p luatsuminhtri 25-06-2013 23 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN NĂM 2013 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ vào Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;

  pdf2p luatsuminhtri 25-06-2013 22 1   Download

 • Quy định của pháp luật về vai trò và trách nhiệm của Quốc hội đối với đầu tư công Giám sát đầu tư công bao gồm giám sát việc sử dụng các nguồn vốn của nhà nước đầu tư vào các công trình, dự án kinh tế - xã hội. Hàng năm, đầu tư công được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách chiếm tỷ lệ khoảng trên 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để tăng cường hoạt động giám sát nhằm quản lý, chống thất thoát và lãng phí...

  pdf4p manutd1907 17-09-2012 72 23   Download

 • Nghị quyết số 51/2005/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

  pdf8p duongyenngoc 23-10-2009 74 5   Download

 • Nghị quyết số 51/2005/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

  pdf7p lawqds1 09-12-2009 85 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản