» 

Luật Y Tế Việt Nam

 • Thông tư 15/2013/TT-BYT hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV do Bộ Y tế ban hành

  Thông tư 15/2013/TT-BYT hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV do Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong thông tư này.

  pdf 14p buitubt 06-03-2014 8 1

 • Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2013 về tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

  Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2013 về tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 6 0

 • Báo cáo " Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự Việt Nam "

  Bài viết phân tích khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Luật hình sự Việt Nam, trên cơ sở này, tác giả cho rằng, pháp chế xã hội chủ nghĩa không chỉ là nguyên tắc Hiến định, mà còn là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất trong Luật hình sự nước ta. 1. Khái niệm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự Việt Nam * Dưới góc...

  pdf 11p dem_thanh 20-12-2012 51 12

 • Quyết định 3455/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 3455/QĐ-BYT năm 2013 sửa đổi Quyết định 517/QĐ-BYT về mẫu Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf 10p tanhthanhthanh23 18-04-2014 5 0

 • Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Bến Tre

  Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf 4p tanhthanhthanh23 18-04-2014 3 0

 • Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên.

  pdf 3p buitubt 06-03-2014 2 0

 • Quyết định 3569/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 3569/QĐ-BYT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf 34p tanhthanhthanh23 18-04-2014 4 0

 • Quyết định 232/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 232/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 11 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 21 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 6p tanhthanhthanh23 18-04-2014 7 0

 • Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013 công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

  pdf 14p tanhthanhthanh23 18-04-2014 3 0

 • Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm y tế huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 4 0

 • Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2013

  Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2013 triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm, cứu nạn của ngành y tế do Bộ Y tế ban hành.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 3 0

 • Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Bình Phước

  Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 3106/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

  pdf 2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 4 0

 • Quyết định 246/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 246/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 27 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 10p tanhthanhthanh23 18-04-2014 5 0

 • Quyết định 241/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 241/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 3 0

 • Quyết định 3579/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 3579/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn tổ chức thực hiện Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

  pdf 9p tanhthanhthanh23 18-04-2014 2 0

 • Quyết định 244/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 244/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư, đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 6 0

 • Quyết định 683/QĐ-TTg năm 2013

  Quyết định 683/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 2 0

 • Quyết định 1720/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 1720/QĐ-BYT năm 2013 phê duyệt dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 3 0

 • Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

  pdf 1p buitubt 06-03-2014 4 0

 • Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 2p buitubt 06-03-2014 0 0

 • + Xem thêm 998 Luật Y Tế Việt Nam khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản