» 

Luật Y Tế Việt Nam

 • Thông tư 15/2013/TT-BYT hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV do Bộ Y tế ban hành

  Thông tư 15/2013/TT-BYT hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV do Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong thông tư này.

  pdf 14p buitubt 06-03-2014 17 1

 • Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2013 về tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

  Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2013 về tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 8 0

 • Báo cáo " Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự Việt Nam "

  Bài viết phân tích khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Luật hình sự Việt Nam, trên cơ sở này, tác giả cho rằng, pháp chế xã hội chủ nghĩa không chỉ là nguyên tắc Hiến định, mà còn là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất trong Luật hình sự nước ta. 1. Khái niệm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự Việt Nam * Dưới góc...

  pdf 11p dem_thanh 20-12-2012 58 13

 • Quyết định 3455/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 3455/QĐ-BYT năm 2013 sửa đổi Quyết định 517/QĐ-BYT về mẫu Bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf 10p tanhthanhthanh23 18-04-2014 6 0

 • Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1832/QĐ-UBND năm 2013 công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

  pdf 14p tanhthanhthanh23 18-04-2014 5 0

 • Quyết định 3579/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 3579/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn tổ chức thực hiện Dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

  pdf 9p tanhthanhthanh23 18-04-2014 3 0

 • Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 2 0

 • Quyết định 247/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 247/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 37 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 22 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 13p tanhthanhthanh23 18-04-2014 4 0

 • Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2013

  Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2013 triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm, cứu nạn của ngành y tế do Bộ Y tế ban hành.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 4 0

 • Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

  pdf 1p buitubt 06-03-2014 5 0

 • Quyết định 242/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 242/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 15 0

 • Quyết định 245/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 245/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 2 0

 • Quyết định 241/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 241/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 4 0

 • Quyết định 246/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 246/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 27 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 10p tanhthanhthanh23 18-04-2014 6 0

 • Quyết định 243/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 243/QĐ-QLD năm 2013 danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 7 0

 • Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 2 0

 • Quyết định 244/QĐ-QLD năm 2013

  Quyết định 244/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư, đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành.

  pdf 3p tanhthanhthanh23 18-04-2014 7 0

 • Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

  pdf 8p tanhthanhthanh23 18-04-2014 6 0

 • Quyết định 1720/QĐ-BYT năm 2013

  Quyết định 1720/QĐ-BYT năm 2013 phê duyệt dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf 4p buitubt 06-03-2014 3 0

 • Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Bình Phước

  Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 3106/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

  pdf 2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 5 0

 • + Xem thêm 998 Luật Y Tế Việt Nam khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản