Lược đồ use case

Xem 1-10 trên 10 kết quả Lược đồ use case
 • Bài giảng Tìm hiểu yêu cầu hệ thống & mô hình use - case do Trương Vĩnh Hảo biên soạn bao gồm những nội dung về yêu cầu hệ thống; mô tả use case (Actor, Scenario, Use case); lược đồ use case; lược đồ gói. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  ppt50p cocacola_07 09-11-2015 35 4   Download

 • Thiết kế đối tượng makeNewSale Thiết kế đối tượng enterItem Thiết kế đối tượng endSale Thiết kế đối tượng makePayment Thiết kế đối tượng StartUp Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được hiện thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng tác nhau.

  pdf62p muaythai3 30-10-2011 137 17   Download

 • UC mô tả chức năng của hệ thống, chỉ ra actor sử dụng hệ thống để làm gì. Có nhiều tình huống (scenario) xảy ra trong cùng 1 use case. Mỗi tình huống được mô tả bằng các dòng sự kiện (flow of events) nhưng do diễn đạt bằng text trong UC: khó xem

  pdf30p muaythai3 30-10-2011 131 17   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo v iên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Giáo trình UML

  ppt49p khachvenduong 18-04-2011 149 59   Download

 • Receipt có vai trò đặc biệt trong quy tắc nghiệp vụ vì nó là bằng chứng cho phép trả lại các mặt hàng đã mua. Với lý do này thì nên đưa receipt vào mô hình. Tuy nhiên trong lần lặp lại đầu tiên này, ta không xét đến use case “Handle Returns” thì có thể bỏ qua receipt

  pdf56p muaythai3 30-10-2011 160 37   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 246 105   Download

 • Để có thể nắm bắt được các nhu cầu, trước tiên chúng ta cần phải xác định những trác nhân chính trong ứng dụng quản lý. Xét bài toán ở mức độ đơn giản, có thể dễ dàng chúng ta nhnaj thấy 2 tác nhân chính tham gia ứng dụng: bạn đọc và thủ thư. Các hoạt động nghiệp vụ liên quan tới hai tác nhân chính này được mô tả trong lược đồ dưới đây( lược đồ trường hợp sử dụng – use case diagram)....

  doc6p xz1xz3010 17-05-2011 391 119   Download

 • Chương 7 – ITLibWeb Hình 7.14 - Thông tin cập nhật không hợp lệ 7.2.2.3. VOPC Hình 7.15 - “Nhập luận văn” : VOPC Trang 99 Chương 7 – ITLibWeb 7.2.3. Use case “Tra cuu” (Tra cứu) 7.2.3.1. Lược đồ tuần tự Dòng sự kiện chính Hình 7.16 - “Tra cứu” : dòng sự kiện chính Dòng sự kiện khác : không kết nối với hệ thống Greenstone được Hình 7.17 - “Tra cứu” : dòng sự kiện khác 7.2.3.2. Lược đồ cộng tác Dòng sự kiện chính Trang 100 Chương 7 – ITLibWeb Hình 7.

  pdf19p caott3 20-05-2011 68 19   Download

 • Chương 8 – ITLib 8.1.3.6. Hiệu suất Hệ thống phải cho phép truy xuất đến CSDL nhanh, dò tìm những chỗ bất đồng nhất giữa bộ sưu tập và CSDL. 8.1.3.7. Sự hỗ trợ Không có. 8.1.3.8. Tính bảo mật Chỉ có thủ thư và quản trị hệ thống mới có quyền truy xuất, hiệu chỉnh các bộ sưu tập. 8.1.3.9. Các ràng buộc thiết kế Hệ thống phải tương thích với những hệ thống đã có về mặt CSDL. Hệ thống phải cung cấp giao diện dựa trên Windows. 8.1.4. Mô hình Use Case 8.1.4.1.

  pdf19p caott3 20-05-2011 70 16   Download

 • Mục tiêu cơ bản của chương 5 Phân tích thiết kế hướng đối tượng nằm trong bài giảng công nghệ phần mềm nhằm trình bày về các nội dung chính: UML, sơ lược lịch sử phát triển của UML, các khung nhìn của UML, lược đồ của UML 2.0, Case study và mô hình Use-Case.

  pdf62p little_12 13-06-2014 49 5   Download

Đồng bộ tài khoản