» 

Lược Khảo Tài Liệu

 • Chương 2: Lược khảo tài liệu tình hình chăn nuôi heo ở Vĩnh Long

  Tham khảo bài viết 'chương 2: lược khảo tài liệu tình hình chăn nuôi heo ở vĩnh long', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p dthung44 10-04-2011 222 53

 • Tài liệu hoá 9 - PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - Tính chất của PHI KIM

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu hoá 9 - phi kim – sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - tính chất của phi kim', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p siemens1209 20-11-2010 119 20

 • TÀI LIỆU ÔN THI HSG ĐỊA 9

  Tài liệu ôn tập môn địa tham khảo trình bày về Nội dung cơ bản lý thuyết bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý. Câu 1: Nêu mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm phát triển kinh tế (2001-2010) của nước ta? - Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển - Nâng cao đời sống vật chất văn hoá tinh thần của nhân dân - Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công...

  doc 22p dinhluyen2704 11-11-2010 1410 381

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 2

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 2', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 485 257

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 3

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 3', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 397 236

 • Chiến lược Marketing - Cá hoạt động Marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới

  Tham khảo tài liệu 'chiến lược marketing - cá hoạt động marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 7p lhsang72 28-11-2010 353 231

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 4

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 4', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 337 210

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 5

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 5', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 312 195

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 7

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 7', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 337 188

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 6

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 6', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 307 187

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 9

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 9', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 278 184

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 10

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 10', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p dibovaodoi09 29-10-2011 290 181

 • Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga part 8

  Tham khảo tài liệu 'tóm lược ngữ pháp tiếng nga part 8', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi09 29-10-2011 287 180

 • Quản trị chiến lược sản phẩm của công ty EuroWindow

  Để hiểu rõ hơn về chiến lược sản phẩm bạn có thể tham khảo tài liệu Quản trị chiến lược sản phẩm của công ty EuroWindow để nâng cao kiến thức phục vụ việc học tập. Chúc các bạn thành công.

  ppt 20p hoanghonghan33k12 18-04-2011 485 167

 • Tài liệu về thương mại quốc tế

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu về thương mại quốc tế', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 578p huy3nthoai 06-11-2011 226 164

 • Báo cáo - Chiến lược xuất nhập khẩu

  Tham khảo tài liệu 'báo cáo - chiến lược xuất nhập khẩu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 9p meoconb 15-11-2010 305 144

 • GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 3 chiến lược sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 208 114

 • Chương III - ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975)

  Tham khảo tài liệu 'chương iii - đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945-1975)', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 16p duyck5a1 17-06-2011 357 112

 • GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ NÔNG SẢN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 4 chiến lược giá cả nông sản hàng hóa trong kinh doanh nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 205 110

 • GIÁO TRÌNH MARKETING NÔNG NGHIỆP - CHƯƠNG 5 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI NÔNG SẢN HÀNG HÓA

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing nông nghiệp - chương 5 chiến lược phân phối nông sản hàng hóa', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p suatuoi_vinamilk 13-07-2011 174 102

 • + Xem thêm 1852 Lược Khảo Tài Liệu khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản