Lượng khí.quá trình đẳng tích

Xem 1-20 trên 126 kết quả Lượng khí.quá trình đẳng tích
 • I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức - Nhận biết được các khái niệm “trạng thái” và “quá trình”. - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt. - Phát biểu và nêu được biểu thức của định luật Bôilơ –Mariot. - Nhận biết được dạng đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ p-V. 2. Kỹ năng - Vận dụng được các phương pháp xử lí các số liệu thu được bằng thí nghiệm vào việc xác định mối quan hệ giữa p-V trong quá trình đẳng nhiệt.

  doc8p camthudanvip 11-03-2013 112 16   Download

 • Qua bài này học sinh đề xuất được phương án tiến hành thí nghiệm. Giải thích một cách định tính sự phụ thuộc giữa áp suất và thể tích của một khối lượng khí xác định khi nhiệt độ không đổi.

  doc7p ngocmai789 21-11-2013 169 46   Download

 • Tính nhiệt theo nhiệt dung riêng thông thường nhiệt lượng được tính theo nhiệt dung riêng khối lượng: - với quá trình đẳng áp: (1-25) Q = G.Cp.(t2 – t1) - với quá trình đẳng tích: (1-26) Q = G.Cv.(t2 – t1) - với quá trình đa biến: (1-27) Q = G.Cn.(t2 – t1) Trong các công thức trên: Q – nhiệt lượng, kJ; Cp - nhiệt dung riêng khối đẳng áp, kJ/kg.0K . Cv - Nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích, kJ/kg. 0K. Cn - Nhiệt dung riêng khối lượng đa biến, kJ/kg. 0K....

  pdf5p phuoctam40 14-07-2011 26 6   Download

 • Nội dung cuốn sách "Năng lượng mặt trời-quá trình nhiệt và ứng dụng" gồm 10 chương.

  pdf208p ktcn_1 10-07-2012 276 145   Download

 • 5.1. CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG 5.1.1. Chu trình động cơ đốt trong Xy lanh Piston .5.1.2. Phân loại - Theo loại nhiên liệu: xăng và diezen - Theo cách cháy nhiên liệu: cháy cưỡng bức (buzi), động cơ tự cháy - Theo hành trình làm việc của piston: 2 kỳ, 4 kỳ - Theo tính chất quá trình cháy: động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích, động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp, cấp nhiệt hỗn hợp. ..

  pdf50p phamtrung131290 22-03-2013 129 48   Download

 •  Bài báo này trình bày nghiên cứu ứng dụng màng bao chitosan để bảo quản trứng gà tươi. Khảo sát ảnh hưởng nồng độ chitosan màng bao đến chất lượng trứng trong quá trình bảo quản. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thay đổi nồng độ chitosan trong màng bao từ 1% đến 1.6%, sau đó tiến hành phân tích các chỉ tiêu chất lượng (hao hụt khối lượng, hàm lượng protein hoà tan, hàm lượng amoniac) trong 30 ngày bảo quản.

  pdf6p uocvongxua08 31-08-2015 39 11   Download

 • Khái niệm Khi hệ cân bằng ở một trạng thái nào đó thì các thông số trạng thái sẽ có giá trị xác định. Khi môi chất hoặc hệ trao đổi nhiệt hoặc công với môi trường thì sẽ xẩy ra sự thay đổi trạng thái và sẽ có ít nhất một thông số trạng thái thay đổi, khi đó ta nói hệ thực hiện một quá trình nhiệt động. Trong thực tế xẩy ra rất nhiều quá trình nhiệt động khác nhau. Tổng quát nhất là quá trình đa biến, còn các quá trình đẳng áp, đẳng tích, đẳng...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 41 7   Download

 • Không khí là hỗn hợp của nhiều khí nhưng chủ yếu là N2 và O2 nên có thể không khí là khí hai nguyên tử và khi tính toán có à = 29kg. Vì đây là quá trình đẳng áp nên nhiệt lượng tính theo nhiệt dung riêng (1-25): Q = G.Cp(t2 - t1) ở đây nhiệt dung riêng Cp tính theo (1-21) và bảng 1.1 khi coi không khí là khí lý tưởng: C àp 29.3 Cp = = = 1,01 kJ/kg 0K = 1 kJ/kg 0K, 29 à Vậy ta có: Q = 10. 1,01(127 - 27) = 1010 kJ

  pdf5p phuoctam40 14-07-2011 25 4   Download

 • Diện tích 12v2v1 trên đồ thị p-v biểu diễn công thay đổi thể tích, còn diện tích 12s2s1 trên đồ thị T-s biểu diễn nhiệt lượng trao đổi trong quá trình đẳng áp. Để so sánh độ dốc của đường đẳng tích và đường đẳng áp trên đô thị p-v, ta C p dT C dT dựa vào quan hệ: ds v = v và ds p = , từ đó suy ra: T T T T dT dT = vì Cp Cv = ds v C v ds p C p từ...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 34 4   Download

 • Học sinh có kiến thức cơ bản về phát biểu và viết được nguyên lí I nhiệt động lực học. Nêu được tên, đơn vị và qui ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức. Phát biểu được nguyên lí II Nhiệt động lực học.

  doc7p chaungocnguyen123 24-11-2013 437 189   Download

 • Tích luỹ trong nước để đầu tư mới đạt dưới 30% thì vốn đầu tư nước ngoài là một nguồn vốn quan trọng cần thu hút mạnh mẽ.Có nhiều kênh huy động vốn đầu tư nước ngoài như FDI,ODA…nhưng lượng vốn đó vẫn chưa đủ.Hơn thế các nguồn vốn này hay kèm theo điều kịên làm cho quá trình sử dụng vốn phụ thuộc.Có nguồn vốn Việt Nam vẫn chưa khai thác hết như đầu tư gián tiếp FII.

  pdf48p kemoc5 29-05-2011 322 109   Download

 • Ý nghĩa của quá trình cố định nitơ tự do (N2) Ni tơ trong khí quyển tồn tại dới dạng khí N2 và chiếm khoảng 79% thể tích không khí. Mặc dù sống trong "đại dương nitơ" nhưng thực vật nói chung không có khả năng đồng hóa trực tiếp được. N2 là phân tử rất khó phản ứng với các phân tử khác để tạo thành hợp chất. Liên kết N ≡ N có năng lượng liên kết rất lớn nên muốn xảy ra phản ứng giữa N2 với các nguyên tố khác thành các hợp chất vô cơ,...

  pdf5p heoxinhkute12 27-03-2011 395 61   Download

 • Thành phần hoá học của sinh khối Thế giới sinh vật rất đa dạng, nhưng tất cả các sinh vật lại được tạo nên bởi các phức chất có cấu trúc phân tử tương đối đơn giản và không lớn và ta có thể coi là các khối xây dựng – những viên gạch – rất ít biến đổi theo thời gian địa chất. Đó là các hợp chất cơ bản, chúng khác nhau bởi hàm lượng carbon và hydro, và do đó khác nhau cả về lượng oxy, nito và lưu huỳnh. ...

  pdf11p suatuoi_vinamilk 06-07-2011 142 61   Download

 • Quá trình phát tán trượt 5.1 Khái niệm Cơ bản Trong Chương 1 đưa ra những yêu cầu cơ bản cho việc đánh giá nồng độ chất tại một thời gian cho trước để biết được phân bố vận tốc dòng chảy và mức độ phát tán. Yếu tố phát tán thực chất là mức độ tăng thể tích bị chiếm chỗ bởi một khối lượng đã cho của chất.

  pdf27p camlaichanh 21-11-2011 42 10   Download

 • Để quá trình tính toán được dễ dàng và thuận tiện người ta đã xây dựng mối quan hệ tỷ lệ % tiết diện so với đoạn ống điển hình theo tỷ lệ % lưu lượng cho ở bảng 6-48. Bước 3 : Tổng trở lực đoạn ống có chiều dài tương đương lớn nhất là cơ sở để chọn quạt dàn lạnh. Bảng 6-48 : Xác định tỷ lệ phần trăm tiết diện theo phương pháp ma sát đồng đều Lưu lượng

  pdf5p phuoctam44 23-07-2011 27 6   Download

 • Tổng khối lượng xe chất hàng, kg Mx = n . m x n – Số lượng xe sử dụng; mx – Khối lượng mỗi xe cấp đông, kg; t1, t2 - Nhiệt độ xe trước lúc vào cấp đông và sau khi cấp đông xong, o C. 4. Nhiệt do làm lạnh nước châm Q24 Chỉ có sản phẩm dạng block mới cần châm nước. Đối với sản phẩm dạng rời quá trình mạ băng thực hiện sau cấp đông ở bên ngoài, sau đó có thể đưa vào khâu tái đông. ,W (4-17) τ Mn...

  pdf5p phuoctam35 05-07-2011 33 5   Download

 • Với tiết diện điển hình sẽ có tỷ lệ phần trăm tương ứng về tiết diện. Để quá trình tính toán được dễ dàng và thuận tiện người ta đã xây dựng mối quan hệ tỷ lệ % tiết diện so với đoạn ống điển hình theo tỷ lệ % lưu lượng cho ở bảng 6-48. Bước 3 : Tổng trở lực đoạn ống có chiều dài tương đương lớn nhất là cơ sở để chọn quạt dàn lạnh. Bảng 6-48 : Xác định tỷ lệ phần trăm tiết diện theo phương pháp ma sát đồng đều Lưu lượng, %...

  pdf5p phuoctam44 23-07-2011 33 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng, và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; phân tích và đánh giá quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008 tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí; đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí.

  pdf144p trangvo0502 18-05-2017 2 2   Download

 • Báo cáo Kế toán là sản phẩm của quá trình thu thập, đo lường, xử lý thông tin tại bộ phận Kế toán của doanh nghi nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến Doanh nghiệp (DN). Do tính đa dạng của đối tượng sử dụng thông tin Kế toán và nhu cầu về thông tin Kế toán giữa các đối tượng khác nhau

  doc64p dinhthao00 09-06-2011 312 189   Download

 • Tổng hợp tất cả các thông thức về lựợng giác và một số công thức về phần giải tích môn toán lớp 12, là sổ tay có thể giúp các bạn làm bài dễ dàng và thuận tiện hơn khi các bạn chưa nhớ được hết công thức do số lượng công thức nhiều.Mong rằng tài liệu dưới đây sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn cho các bạn trong quá trình làm bài

  pdf4p satthu37195 18-08-2012 534 173   Download

Đồng bộ tài khoản