Lương ngọc kiề

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lương ngọc kiề
  • Lương Ngọc Kiều hát xong, một ca kỷ khác tiến vào. Người này lối ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, cử chỉ thuần nhã, giọng ca thánh thót. ;sưu tẩm từ internet

    doc19p congacon 08-05-2009 55 1   Download

  • Bài số 11 ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI Mục đích Xác định độ dẫn điện riêng, từ đó xác định độ dẫn điện đương lượng giới hạn của chất điện li mạnh, độ điện li và hằng số điện li của chất điện li yếu.

    pdf0p chagiore 15-08-2011 50 12   Download

  • Nhớt kế Ubêlôt khác với nhớt kế Otvan là có thêm một nhánh thứ ba gắn liền với nhánh có mao quản qua một bầu chứa nhỏ. Nhánh thứ ba này có tác dụng ngắt dòng dung dịch cuối mao quản, cho nên thời gian dung dịch chảy qua mao quản không phụ thuộc vào lượng dung dịch trong bầu chứa.

    pdf0p chagiore 15-08-2011 29 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản