» 

Lý Luận Chính Trị

 • Kế hoạch học 6 bài lý luận chính trị

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường THPT Trần Phú lần thứ I năm học 2008 – 2009 và Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn Bình Long, Ban Thường Vụ Đoàn trường THPT Trần Phú đã thống nhất hướng dẫn tổ chức triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị đoàn viên, thanh niên với nội dung sau:

  doc 2p lequang2603 01-12-2009 352 78

 • LUẬN VĂN: Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở từ năm 1996 đến 2006

  Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã và đang thu được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH. Trong tình hình đó, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và mọi cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy, nâng...

  pdf 81p vascaravietnam 16-08-2012 104 60

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCMKHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BỘ MÔN

  Tham khảo tài liệu 'trường đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcmkhoa lý luận chính trị bộ môn', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 93p haclong054 05-10-2011 101 48

 • MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

  Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học ở nước ta hiện nay là vấn đề cấp thiết. Mục tiêu của sự đổi mới là nhằm khắc phục tình trạng giảng dạy theo lối truyền thụ một chiều, thầy đọc trò ghi, thầy giảng trò chép mà hiện nay xã hội đang phê pháp gay gắt. Trong nhiều văn bản của Đảng và nhà nước ta cũng như chỉ đạo của Bộ giáo...

  pdf 8p sunshine_9 24-07-2013 38 10

 • THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHẢO SÁT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP VÀ ĐẠI HỌC AN GIANG

  Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay là vấn đề cấp bách. Để có thể đánh giá đúng thực trạng, từ đó tìm ra giải pháp, bài viết đã đi tìm hiểu qua khảo sát, điều tra xã hội hội ở 3 trường đại học đồng bằng sông Cửu Long là: Trường Đại học Cần Thơ, đại học An Giang và đại học Đồng tháp. Từ đó tác giả đã...

  pdf 8p sunshine_7 23-07-2013 22 5

 • Báo cáo " Kỹ năng học tập lý luận chính trị của học viên cao cấp lý luận chính trị"

  Kỹ năng học tập lý luận chính trị của học viên cao cấp lý luận chính trị Bài viết này, tác giả xin trình bày hệ thống kỹ năng học tập lý luận chính trị được xác định từ kết quả nghiên cứu về kỹ năng cũng như phân tích thực tiễn hoạt động của học viên tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II tại Thành phố Hồ Chí Minh

  pdf 8p butmauluc 31-08-2013 21 4

 • Lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên - Bài 5

  Tham khảo tài liệu 'lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên - bài 5', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 6p thptbmt 27-06-2012 75 20

 • Đề thi và Đáp án các môn lý luận chính trị

  Câu 1: Đảng ta đã xác định “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác_Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” .( Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ IX – nxb CTQG, 2001, tr 83.) Bằng lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, sinh viên hãy chứng minh đây là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta. ( 5 điểm).

  pdf 11p meomayhamchoi 28-06-2011 584 177

 • 6 bài học lý luận chính trị

  6 bài học chính trị tư tương giúp ôn tập các môn chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh

  doc 55p tothanhliemqk2 17-05-2010 468 143

 • LUẬN VĂN: Giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đảng viên cơ sở ở thị xã Ninh Bình trong thời kỳ mới

  Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa khi bàn và đánh lĩnh vực nào, chúng ta cũng đều quan tâm đến vấn đề hiệu quả, nhất là hiệu quả hoạt động chính trị tư tưởng. Vậy, muốn làm rõ quan niệm về hiệu quả công tác chính trị tư tưởng phải làm rõ quan niệm về chính trị tư tưởng, làm rõ nội hàm của quan niệm này. Chúng ta đánh giá...

  pdf 30p vascaravietnam 16-08-2012 144 78

 • TRẢ LỜI HỆ THỐNG CÂU HỎI TRIẾT HỌC – LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH

  Tham khảo tài liệu 'trả lời hệ thống câu hỏi triết học – lớp trung cấp lý luận chính', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 15p ngohoi1808 21-10-2012 187 71

 • LUẬN VĂN: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh hà giang hiện nay

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn dân công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn...

  pdf 94p dellvietnam 24-08-2012 187 69

 • Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

  Công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ đó lại càng quan trọng hơn khi đất nƣớc ta đang trên đà phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, chúng ta đang tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại chƣa có tiền lệ trong lịch sử phát triển của các nƣớc trên thế giới, thuận lợi là cơ bản nhƣng khó khăn,...

  pdf 113p orchid_1 06-09-2012 89 36

 • Đề tài: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng

  Tiểu luận cuối khoá lớp trung cấp lý luận chính trị Học viện thanh thiếu niên Việt Nam tại huyện Đoàn Nga Sơn - Đề tài: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng với mục đích đề xuất nâng cao chất lượng cơ sở Đảng nhằm góp phần xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 39p quangtriyeuthuong32 03-05-2014 46 13

 • LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  Tham khảo bài viết 'lý luận chính trị', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 8p tocxoan_196 26-07-2012 46 9

 • Thông tin khoa học với công tác nghiên cứu lý luận chính trị ở hệ thống học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận có trình độ đại học, sau đại học có nhiều tiến bộ. Quy mô đào tạo được mở rộng; chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, bài giảng và phương pháp giảng dạy có đổi mới, kiên trì nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung, cập nhật kiến thức mới có chọn lọc, phù...

  pdf 121p nokia_12 07-05-2013 10 2

 • NỘI DUNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong...

  doc 43p hoangan_3061989 27-04-2011 412 152

 • Đổi mới, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức, cán bộ. Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử vẻ vang đó vì Đảng luôn luôn được xây dựng, tự đổi mới và tự chỉnh đốn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để Đảng thật...

  doc 4p thanhhoandesign 20-05-2011 214 104

 • LUẬN VĂN: Giáo dục Lý Luận Chính Trị cho sinh viên Việt Nam hiện nay

  Sinh viên là những thanh niên tạo nguồn cho đội ngũ trí thức, là “rường cột”, là chủ nhân tương lai quan trọng của nước nhà. Họ rất cần được quan tâm đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng về mọi mặt và tạo mọi điều kiện để trở thành những người tiêu biểu cho thế hệ con người mới Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên nói chung, thanh...

  pdf 54p vascaravietnam 16-08-2012 131 81

 • NỘI DUNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (Hệ Cao đẳng khóa 2009-2012)

  PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức a. Vật chất - Phạm trù vật chất “Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại...

  doc 19p viendaicaca1111 19-08-2012 172 74

 • + Xem thêm 3941 Lý Luận Chính Trị khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản