Lý luận cơ bản

Xem 1-20 trên 7143 kết quả Lý luận cơ bản
 • Mục tiêu chương 2 Lý Luận cơ bản về tiền tệ thuộc bài giảng Lý luận tài chính nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển của tiền tệ, các thời kỳ phát triển tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ.

  pdf23p expensive_12 07-07-2014 54 5   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Lý luận cơ bản về tài chính sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về tiền đề ra đời và phát triển tài chính; bản chất của tài chính; chức năng của tài chính; hệ thống tài chính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf202p cocacola_04 20-10-2015 29 7   Download

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của PTHĐKD thuộc Bài giảng Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trình bày các kiến thức về tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh trong DN, các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh, các phương pháp cơ bản trong phân tích HĐKD.

  ppt42p nhihoangpham 08-09-2014 370 90   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng qua mạng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế làm cơ sở đánh giá ban đầu về hoạt động bán hàng qua mạng trên site Golgift.com, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác những điểm mạnh và khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Qua đó, đẩy mạnh hoạt động bán hàng qua mạng trên site Golgift.com.

  pdf68p chaithuytinh10091 10-03-2013 182 74   Download

 • Nội dung cơ bản của Chuyên đề Cao học Lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước nêu lý luận cơ bản về ngân sách nhà nước, bản chất và chức năng của ngân sách nhà nước, các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

  pdf98p wave_12 07-04-2014 104 36   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận hính thaí kinh t – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã ế chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội...

  pdf25p konbetocroi 30-11-2012 37 7   Download

 • Bài viết "Phòng ngừa tội phạm: Những vấn đề lý luận cơ bản" nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm phòng ngừa tội phạm và ý nghĩa của nó, các nguyên tắc cơ bản của phòng ngừa tội phạm, các chủ thể phòng ngừa tội phạm và các biện pháp phòng ngừa tội phạm để đưa ra những kết luận mang tính định hướng hoàn thiện ngành khoa học nghiên cứu về tội phạm này.

  pdf21p huyen06281982 21-10-2015 44 16   Download

 • Mục tiêu chương 2 Lý Luận cơ bản về tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển của tiền tệ, các thời kỳ phát triển tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ.

  ppt8p uocvong09 19-10-2015 22 2   Download

 •  Bài giảng "Chương 1: Lý luận cơ bản về tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền đề ra đời và phát triển tài chính, bẩn chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p doinhugiobay_08 23-12-2015 19 2   Download

 • Việc nghiên cứu sự thích ứng xã hội của các nhóm yếu thế cần được tiến hành từ hai góc độ: lý luận và thực tiễn. Bài viết "Một số vấn đề lý luận cơ bản về thích ứng xã hội của các nhóm yếu thế và các chính sách của đảng, nhà nước đối với họ" tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với một số nhóm yếu thế, trước hết là các quan điểm, nguyên tắc, cách thức bảo vệ và chăm sóc các nhóm yếu thế.

  pdf10p thuytct36 25-02-2016 14 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "An sinh xã hội tam nông, một số vấn đề lý luận cơ bản" dưới đây để nắm bắt được khái niệm hệ thống an sinh xã hội tam nông, hệ quan điểm kiến tạo hệ thống an sinh xã hội tam nông, vấn đề an sinh xã hội tam nông,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 13 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quy chế pháp lý của pháp nhân trong tư pháp quốc tế, quy chế pháp lý của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên Chính phủ trong tư pháp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf169p tramnamcodon_07 27-04-2016 41 10   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế" trình bày các nội dung: Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế, các vấn đề xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luật ở nước ngoài, quy chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

  pdf150p tramnamcodon_07 27-04-2016 40 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 2: những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p phuocql31 08-11-2009 444 216   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: những lý luận cơ bản về marketing', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p quanvokiem 09-03-2010 516 171   Download

 • Các quan điểm về chiến lược kinh doanh Trên thực tế có rất nhiều quan điểm khác nhau về chiến lược. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà các nhà kinh tế có những quan niệm khác nhau về chiến lược. Theo General Ailleret, chiến lược là “việc xác định những con đường và những phương tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã được xác định thông qua các chính sách”. F.J.

  pdf54p kungfu_gautruc 22-07-2010 238 143   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lý luận cơ bản về công nghiệp, hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc26p buiduongson3 08-05-2010 302 138   Download

 • Luận văn: Những lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí - giá thành tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trình bày những lý luận cơ bản và biện pháp hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí - giá thành trong các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường.

  pdf40p hocbong1122 19-02-2013 271 148   Download

 • Xuất khẩu là hoạt động bỏn hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài trờn cơ sở dựng tiền tệ làm phương thức thanh toỏn. Trong xuất khẩu luồng tiền tệ dịch chuyển từ nước nhập khẩu sang nước xuất khẩu và cú một luồng hàng hoỏ dịch chuyển theo hướng ngược lại từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Xuất khẩu là sự mở rộng của hoạt động buụn bỏn trong nước là một bộ phận của thương mại quốc tế....

  doc99p digiworldhanoi 06-01-2010 133 65   Download

 • Chương 2 Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ I. Các nguyên tắc phân bố sản xuất Để đảm bảo cho nền kinh tế quốc dân phát triển ổn định với nhịp độ tăng truởng cao, trong phát triển và phân bố sản xuất của đất nước cần phải nghiên cứu và vận dụng tốt các nguyên tắc phân bố sản xuất. 1.1.

  pdf11p ctnhukieu3 30-04-2011 227 56   Download

Đồng bộ tài khoản