Lý luận và thực tiễn

Xem 1-20 trên 5119 kết quả Lý luận và thực tiễn
 • Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản, là linh hồn của triết học Mác - Lênin. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học, C.Mác đã phát hiện ra sức mạnh của lý luận chính là mối liên hệ của nó với thực tiễn, cũng như sức mạnh của thực tiễn là ở mối quan hệ của nó với lý luận. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là sự thống nhất biện chứng và cơ sở của sự tác động qua lại ấy chính là thực tiễn....

  doc26p vuvvvv 18-04-2010 3182 1410   Download

 • Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành, nói và làm đi liền với nhau là một trong những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là nội dung hành động, vừa là phương pháp nghiên cứu theo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf9p anhtu1902 05-10-2011 639 263   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng hồ chí minh', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p dhdungha 24-03-2011 410 147   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về môi trường', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf190p lanlan38 02-04-2013 159 62   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước 2001-2010', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf175p lanlan38 02-04-2013 30 9   Download

 • Để rèn luyện cho sinh viên các kỷ năng dạy học cần thiết, việc giáo dục nghiệp vụ sư phạm phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí luận và thực tiễn dạy học. Việc làm này đòi hỏi không chỉ sự hổ trợ nổ lực của các phương pháp dạy học bộ môn, mà còn cần đến cả sự phối hợp đồng bộ của các giảng viên khoa học cơ bản và giáo viên ở các trường phổ thông.

  pdf4p ngoclanh 10-06-2009 1535 435   Download

 • Bài giảng Triết học (sau đại học): Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn có nội dung trình bày khái niệm “thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, thực tiễn và những hình thức cơ bản của thực tiễn, lý luận và cấp độ của lý luận trong quá trình nhận thức, vai trò của thực tiễn đối với lý luận và một số nội dung khác.

  ppt21p hoahue91 15-08-2014 87 52   Download

 • Bài viết Thị trường tiền tệ Việt Nam: Lý luận và thực tiễn phác họa những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tiền tệ Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển thị trường tiền tệ trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế.

  pdf11p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 4 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn" giới thiệu tới người đọc những Lý luận chung về ngành ẩm thực và văn hóa ẩm thực Việt Nam như: Văn hóa ẩm thực Việt Nam, vài nét về ngành văn hóa học ẩm thực Việt Nam, mấy nét khái quát về văn hóa ẩm thực Việt Nam Hà Nội dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p doinhugiobay_04 25-11-2015 68 42   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Những vấn đề đó là: 1. Khái niệm công bằng xã hội, những điểm tương đồng và khác biệt giữa nó và khái niệm bình đẳng xã hội; 2. Công bằng xã hội theo chiều dọc và công bằng xã hội theo chiều ngang; 3. Công bằng về cơ hội và bình đẳng về cơ hội; vai trò của trình độ phát triển kinh tế...

  pdf14p bengoan369 09-12-2011 87 35   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn", phần 2 trình bày các nội dung: Văn hóa ẩm thực các vùng miền Việt Nam, văn hóa ẩm thực Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf152p doinhugiobay_04 25-11-2015 73 32   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, bài tiểu luận "Án lệ lý luận và thực tiễn" trình bày khái quát về án lệ, lý luận về án lệ, án lệ với tình hình thực tiễn thế giới với Việt Nam, mở rộng. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế - Luật thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p hstar9x 22-12-2015 49 18   Download

 • Bài tạp chí đã đề cập tới mọi vấn đề lý luận và thực tiễn ở trong nước và trên thế giới hay phản ánh vấn đề tự học của sinh viên tại các trường đại học ở nước ta. Nó khái quát, phân tích và đi sâu vào một số nội dung thường được coi như những cơ sở lý luận tạo ra sự định hướng cho việc triển khai nghiên cứu vấn đề theo những mục đích, nhiệm vụ đã đề ra.

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 66 17   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mặt khách quan của tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam với mục đích làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản về mặt khách quan của tội phạm và thực tiễn áp dụng các nội dung này của các cơ quan tư pháp, đặc biệt là tòa án trong việc định tội danh và quyết định hình phạt trong thời gian qua.

  pdf16p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 59 16   Download

 • Tiểu luận: Xác và quyền hiến xác của cá nhân sau khi chết - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn giới thiệu tới các bạn về cơ sở của việc hiến xác của cá nhân sau khi chết; những yếu tố ảnh hưởng đến quyền hiến xác của cá nhân sau khi chết; quyền hiến xác của cá nhân sau khi chết theo pháp luật hiện hành; thực trạng về việc áp dụng quyền hiến xác của cá nhân sau khi chết và một số kiến nghị.

   

  doc25p maiduc1905 17-05-2015 20 10   Download

 • Cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) ở Việt Nam hiện nay đang là những nhân tố mới tác động mạnh mẽ đến đạo đức truyền thống của dân tộc, tạo nên những biến đổi dữ dội và nhanh chóng trong lĩnh vực này. Những tác động và biến đổi đó có mặt tích cực và tiêu cực của nó.

  doc7p buihoangthuynguyen 02-03-2015 25 9   Download

 • Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng đối với toàn bộ nền tài chính quốc gia và những tồn tại hiện có mà đề tài "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thanh tra, giám sát của Thanh tra Ngân hàng nhà nước tại Hà Nội" đã được nghiên cứu.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 44 9   Download

 • Bài giảng "Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - Chương 1: Nhận thức về chính sách hình sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm về chính sách HS, vị trí của chính sách hình sự trong hệ thống chính sách, cơ sở khoa học – thực tiễn của việc hoạch định chính sách hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt24p doinhugiobay_11 15-01-2016 29 9   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Các nền kinh tế chuyển đổi lý luận và thực tiễn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề về quá trình chuyển đổi của các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, bàn về việc hình thành lý luận kinh tế của thời kỳ quá độ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p doinhugiobay_05 01-12-2015 22 8   Download

 • Bài giảng "Chính sách hình sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - Chương 3: Các lĩnh vực của chính sách hình sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách hình sự trong lĩnh vực lập pháp, chính sách hình sự trong lĩnh vực áp dụng pháp luật, chính sách hình sự trong lĩnh vực ý thức pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt29p doinhugiobay_11 15-01-2016 37 8   Download

Đồng bộ tài khoản