Xem 1-20 trên 6452 kết quả Lý luận văn hóa
 • Bài thuyết trình "So sánh văn hóa Tây Nam Bộ và văn hóa Bắc Trung Bộ từ góc nhìn không gian" sử dụng biện pháp so sánh để tiến hành nghiên cứu và xem xét nền văn hoá Việt Nam trong sự thống nhất và đa dạng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf27p meomay_12 25-12-2013 152 47   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu và xem xét về lịch sử hình thành và phát triển văn hóa học ở Trung Quốc. Văn hóa học ở Trung Quốc được xếp vào vị trí thứ 2 sau Triết học trong hệ thống khoa học xã hội. Trong giai đoạn đầu, VHH ở Trung Quốc vay mượn lý luận VHH của giới nghiên cứu phương Tây nhưng họ đã dần củng cố hệ thống lý luận mang tính đặc trưng của thực tiễn khoa học tại Trung Quốc.

  pdf33p denlong_do 28-10-2011 70 17   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành văn hoá tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay với mục đích nghiên cứu thực trạng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành văn hóa tỉnh Phú Thọ và các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị mang tính giả pháp nhằm xây dựng nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành văn hóa tỉnh Phú Thọ phù hợp với yêu cầu đổi...

  pdf7p meomun12340628 24-09-2015 17 8   Download

 • Việc tìm hiểu văn hoá kinh doanh của người Nhật giúp chúng ta hiểu được các giá trị đã hình thành nên hành vi và giáo tiếp của họ, cũng như để tránh được những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra, tạo được mối quan hệ làm ăn lâu dài và có hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong cách phương thức, quan niệm và mô hình quản lý, làm việc hiệu quả của họ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc36p kimloan_mku 25-05-2011 735 257   Download

 • Tiểu luận: "Văn hóa kinh doanh tại Việt Nam" trình bày tổng quan về văn hóa Việt Nam, văn hóa trong doanh nghiệp, một số triết lý kinh doanh, hình ảnh văn hóa tiêu biểu, hiệu quả và tác dụng của văn hóa kinh doanh. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf11p dove_12 13-06-2013 160 52   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn" giới thiệu tới người đọc những Lý luận chung về ngành ẩm thực và văn hóa ẩm thực Việt Nam như: Văn hóa ẩm thực Việt Nam, vài nét về ngành văn hóa học ẩm thực Việt Nam, mấy nét khái quát về văn hóa ẩm thực Việt Nam Hà Nội dân gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p doinhugiobay_04 25-11-2015 69 43   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn", phần 2 trình bày các nội dung: Văn hóa ẩm thực các vùng miền Việt Nam, văn hóa ẩm thực Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf152p doinhugiobay_04 25-11-2015 74 33   Download

 • Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế như thời gian gần đây. Sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và vai trò ngày càng tăng của nó trong thế giới hiện đại đang đặt ra hàng loạt vấn đề cấp bách cho nghiên cứu khoa học về văn hóa. Mặt khác, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về văn hóa đã đem lại những khả năng to lớn cho con người trong việc nhận thức sâu sắc và toàn diện về văn hóa. ...

  pdf96p vascaravietnam 15-08-2012 63 31   Download

 • Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế như thời gian gần đây. Sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa và vai trò ngày càng tăng của nó trong thế giới hiện đại đang đặt ra hàng loạt vấn đề cấp bách cho nghiên cứu khoa học về văn hóa. Mặt khác, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về văn hóa đã đem lại những khả năng to lớn cho con người trong việc nhận thức sâu sắc và toàn diện về văn hóa. Một nhà khoa...

  pdf93p dellvietnam 24-08-2012 50 18   Download

 • Từ Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) đến khi đất nước sắp bước vào thời kỳ đổi mới, hệ thống lý luận văn nghệ cách mạng mang đậm nét đặc thù của một thời kỳ lịch sử.

  pdf12p milu10 04-08-2011 51 13   Download

 • Bài luận văn trình bày về tổng quan về lý luận văn hóa và văn hóa kinh doanh. Văn háo kinh doanh Mỹ. Bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf101p seven_12 11-03-2014 44 13   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương - tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch trình bày về cơ sở lý luận văn hóa làng nghề truyền thống và du lịch làng nghề truyền thống, tiềm năng phát triển văn hóa làng nghề truyền thống tỉnh Hải Dương.

  pdf96p cheap_12 10-07-2014 38 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu mấy vấn đề lý luận về văn hóa, giá trị văn hóa, biến đổi giá trị văn hóa; sự vận động của các giá trị văn hóa ở nước ta thời kỳ trước đổi mới; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và sự biến đổi giá trị nhân cách văn hóa; sự biến đổi các giá trị văn hóa trong điều kiện xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  pdf213p tsmttc_009 27-07-2015 32 13   Download

 • Bài viết "Văn hóa học: Culturology và Cultural studies" nhằm tiến hành dịch và phân biệt sự khác biệt giữa hai thuật ngữ culturology và cultural studies. Phần được dịch này trích từ một phần trong cuốn transcultural experiments: Russian and American models of creative communication (New york: st. martin’s press, 1999) của Mikhail Epstein (sinh năm 1950) - nhà nghiên cứu văn hóa và văn học Nga, hiện là giáo sư về lý luận văn hóa và văn học nga tại trường đại học Emory, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

  pdf14p denlong_do 28-10-2011 62 11   Download

 • Mấy mươi năm qua thật ra cũng không phải chỉ vì do đổi mới tư duy, mà còn phải kể đến bối cảnh hoà bình, chứ trong chiến tranh, lý luận văn học dù có muốn hội nhập rộng rãi cũng khó thực hiện.

  pdf5p heavenmaster1992 22-07-2011 44 9   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Một số đề xuất nhằm phát triển văn hóa du lịch huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng nhằm trình bày về cơ sở lý luận văn hóa du lịch, tiềm năng và thực trạng phát triển văn hóa du lịch huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, các giải pháp nhằm phát triển văn hóa du lịch huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

  pdf122p cheap_12 10-07-2014 28 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Văn hóa của người Khmer trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang trình bày về cơ sở lí luận và thực tiễn về du lịch và khai thác tiềm năng du lịch; văn hóa của người Khmer và ý nghĩa của nó trong khai thác du lịch ở Kiên Giang; định hướng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang trên cơ sở khai thác văn hóa của người Khmer.

  pdf119p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 8 4   Download

 • Việc nghiên cứu những tác động tích cực cũng như tiêu cực của các giá trị văn hóa truyền thống đến đời sống nói chung, trong đó có văn hóa pháp luật, là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bài viết chỉ ra những biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam; những biểu hiện đó có cả tích cực và mặt tiêu cực.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 7 2   Download

 • Bài viết Văn hóa - Sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững làm rõ về lý luận văn hóa là sức mạnh nội sinh của sự phát triển bền vững; thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa ở VN; giải pháp phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 0 0   Download

 • Đề tài: Phân tích sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp phương Tây và văn hóa doanh nghiệp phương Đông nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luậnvề văn hóa doanh nghiệp, phân tích sự giống và khác nhau giữa hai nền văn hóa doanh nghiệp phương Đông và phương Tây.

  doc12p rubic2cc 25-06-2012 633 224   Download

Đồng bộ tài khoản