Lý luận về bằng chứng kiểm toán

Xem 1-20 trên 20 kết quả Lý luận về bằng chứng kiểm toán
 •   Đề tài gồm 2 phần: Phần I - Cơ sở lý luận về bằng chứng kiểm toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, Phần II - Thu thập bằng chứng kiểm toán đối với một số chu trình cụ thể.

  pdf28p lexuanthuy89 25-07-2015 63 28   Download

 • Kết cấu của khóa luận gồm các chương: Chương 1 Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH kiểm toán EJ, Chương 2 Cơ sở lý luận về bằng chứng kiểm toán, Chương 3 Thực tế các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán EJ, Chương 4 Nhận xét và kiến nghị.

  pdf68p 0982097425 05-06-2015 50 17   Download

 • Cuốn giáo trình được biên soạn gồm 5 chương: Chương I - Tổng quan chung về kiểm toán, chương II - Phân loại kiểm toán, chương III - Một số khái niệm sử dụng trong kiểm toán, chương IV - Các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, chương V - Kiểm toán viên và hiệp hội kiểm toán viên. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn.

  pdf33p lalala02 13-11-2015 29 9   Download

 • Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán trong kiểm toán BCTC Khái quát chung về chu trình mua vào và thanh toán Kiểm toán tài chính Khái niệm kiểm toán BCTC: Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán tài chính là việc thu nhập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV ...

  doc100p 105103061137 09-03-2013 265 131   Download

 • Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về những thực trạng hoạt động cần được kiểm toán bằng phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực

  pdf21p blue_dreams567 10-07-2009 758 285   Download

 • Yêu cầu Cơ quan đại diện viết Không cung cấp 19. Nếu quản lý không cung cấp một hoặc nhiều văn bản quan đại diện yêu cầu, kiểm toán viên có trách nhiệm: (a) (b) Thảo luận về các vấn đề với quản lý, đánh giá lại sự toàn vẹn của quản lý và đánh giá ảnh hưởng này có thể có về độ tin cậy của cơ quan đại diện (uống hoặc bằng văn bản) và bằng chứng kiểm toán nói chung

  pdf13p meobu3 12-01-2012 34 4   Download

 • Bài 1: Nhập môn Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng chỉ được nghiên cứu bởi Khoa học Lý luận về Nhà nước và Pháp luật. Lý luận nhà nước và pháp luật đảm bảo sự thống nhất giữa cáckhoa học pháp lý khác. Lý luận về Nhà nước và pháp luật nghiên cứu các vấn đề về nhà nước và pháp luật một cách toàn diện, cụ thể Các khoa học pháp lý khác là cơ sở kiểm nghiệm, chứng minh các kết luận của Lý luận về nhà nước và Pháp luật Lý luận nhà...

  pdf12p thiuyen2 12-08-2011 252 100   Download

 • Trong bối cảnh nước ta gia nhập WTO và thị trường chứng khoán rất cần thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, hệ thống kế toán và kiểm toán là một trong những trọng điểm cần được cải tiến không ngừng nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và góp phần hơn nữa vào việc phát triển thi trường chứng khoán Việt Nam. ...

  pdf4p kimku10 10-09-2011 141 32   Download

 • I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN. 1.Các khái niệm. Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về những thực trạng hoạt động cần đợc kiểm toán bằng phơng pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ và kiểm toán ngoài chứng từ do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

  pdf15p kimku11 03-10-2011 122 26   Download

 • Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đi đôi với sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, hoạt động quản lý đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội nên kế toán là môn học cũng đã có sự thay đổi phát triển không ngừng về nội dung và phương pháp. Tiền là tài sản lưu động nhất bất kỳ...

  doc58p tungxikekute 06-06-2013 141 68   Download

 • Để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh người ta sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó kế toán được coi là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất. Vì kế toán là công cụ ghi chép tính toán tổng hợp bằng một hệ thống các phương pháp riêng để cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động kinh tế tài chính nhằm giúp các chủ thể quản lý đề ra các phương pháp tối ưu nhất. Mặc khác, kế toán còn cung cấp các thông tin phục vụ cho việc đánh giá...

  doc59p phnhuong09t3 04-03-2013 60 36   Download

 • Từ khi Đảng và Nhà nước quyết định chuyển từ cơ chế quản lý tập trung sang cơ chế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là sự xuất hiện trên thị trường một lượng hàng hoá không những lớn về số lượng, tốt về chất lượng mà còn đa dạng về chủng loại, mẫu mã.

  pdf32p hocbong1122 19-02-2013 89 28   Download

 • I. Tài sản: Bên A giao xe Inter 43K-5396 ( 1 chìa khoá xe) cho bên B với đầy đủ phụ tùng kèm theo. II. Giấy tờ xe ( Toàn bộ bản chính): Kèm theo gồm có: 1. 2. 3. 4. 5. Giấy xe lưu hành số 38A 333806 ngày 18/06/1998. Bảng đăng ký xe ô tô số A0001056 ngày 12/06/1998. Giấy chứng nhận số 4593 ngày 17/06/1998 về giao thông vận tải. Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô số 275403 có giá trị đến ngày 24/05/2002. Sổ kiểm tra định kỳ xe cơ giới. Biên bản này được...

  pdf9p ttcao1 28-07-2011 77 11   Download

 • Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã và đang phát triển, chuyển dần từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đặt dưới sự quản lý vĩ mô của Đảng và Nhà nước bằng các chính sách, pháp luật do Nhà nước ban hành. Bên cạnh đó, có những thành tựu đáng kể về mọi mặt ,song đời sống KT - XH vẫn còn không ít những khó khăn ... đặt ra do nền kinh tế quốc dân nói chung và các dơn vị kinh...

  pdf54p loaken_1 25-11-2012 48 11   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả áp dụng thiết bị SuperSting R1/IP và phần mềm xử lý số liệu EarthImage 2D để nghiên cứu các khe nứt trong thân đê bằng cách tính toán các mô hình lý thuyết, các mô hình tạo ra trong thực tế với các loại hệ cực khác nhau. Từ đó, chúng tôi đã rút ra các kết luận về hiệu quả áp dụng của các hệ cực đối với việc tìm kiếm các khe nứt,

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 33 7   Download

 • Tổng quan về nợ của liên bang được sự quản lý của Cục nợ công của BPD có chứa thông tin, một số trong đó là không trực tiếp liên quan đến Danh mục nợ liên bang. Chúng tôi không bày tỏ ý kiến ​​về thông tin này. Tuy nhiên, chúng tôi so sánh thông tin này cho phù hợp với tiến độ và thảo luận các phương pháp đo lường và trình bày với các quan chức BPD. Dựa trên công việc này hạn chế, chúng tôi thấy không có sự mâu thuẫn vật chất với lịch trình....

  pdf1p meobu6 16-01-2012 20 2   Download

 • Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ cái -- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính III.

  pdf10p lavie8 27-07-2011 53 12   Download

 • Hiệu chuẩn kỹ thuật Chương này bao gồm các cuộc thảo luận lý thuyết và thực tế về những phức tạp của hiệu chuẩn. Nó đặc biệt nhấn mạnh đến tình huống mà các kiến ​​thức về kỹ thuật hiệu chuẩn là một điều kiện tiên quyết cho an toàn lấy mẫu.

  pdf12p tuongmatdo 12-12-2011 38 7   Download

 • Học sinh biết diễn đạt định lí đưới dạng “ Nếu… thì…” - Kĩ năng: Biết minh hoạ định lí bằng hình vẽ, viết GT, KL bằng kí hiệu - Thái độ: Bước đầu biết chứng minh định lí B: Trọng tâm Vẽ hình, viết GT,KL cho định lí C: Chuẩn bị GV: Thước thẳng, eke, đọc tài liệu HS: Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ D: Hoạt động dạy học 1: Kiểm tra (8’) -Câu 1: +Thế nào là định lý? +Định lý gồm những phần nào? Giả thiết là gì? Kết luận là gì? +Chữa BT...

  pdf8p lotus_5 28-01-2012 54 4   Download

 • Thảo luận và phân tích của ban quản lý CƠ QUAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH | TÀI CHÍNH NĂM 2011 Để có thêm thông tin về các cổ phần và hiệu suất của PPIFs, người đọc có thể tham khảo báo cáo gần đây nhất PPIP kỳ hàng quý có tại: Term Asset-Backed Cơ sở cho vay chứng khoán TALF là một doanh dự trữ liên bang-OFS chương trình được thiết kế để khởi động lại các chứng khoán được hỗ trợ tài sản (ABS) thị trường cung cấp tín dụng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ, ...

  pdf11p meobu1 09-01-2012 26 3   Download

Đồng bộ tài khoản