Lý thuyết cảnh quan sinh thái

Xem 1-20 trên 38 kết quả Lý thuyết cảnh quan sinh thái
 • Phân vùng sinh thái chính là vi c phân tích các đi ệ ều kiện tự nhiên, không gian môi trường, xác định các quy luật sinh thái đặc thù của hệ sinh thái của từng vùng, tiểu vùng từ đó phân chia ra thành các vùng có hệ sinh thái khác nhau.

  ppt33p viet50mt 16-09-2010 455 217   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng: sinh thái môi trường', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p chipbia 15-07-2012 572 188   Download

 • Câu 1: Hệ sinh thái, Đặc tính & Cấu tạo Rừng Mưa nhiệt đới Trả lời: 1. Hệ sinh thái là gì? Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các quần xã và các môi trường sống của chúng. Trong hệ sinh thái các thành phần vô sinh và hữu sinh luôn có tác động lẫn nhau hợp thành một thể thống nhất. Ví dụ: Ao, hồ, một khu rừng, một con sông, thậm chí một vùng biển...là những hệ sinh thái điển hình. Theo độ...

  doc31p nguyenhanh92 26-06-2013 203 64   Download

 • Một Nhận thức luận Sinh thái cảnh quan Ví dụ về các lý thuyết sinh thái nghiên cứu cảnh quan sinh thái Lưu ý về Chaos Theory Huffaker Revisited Huffaker Giải thích hiện đại Kết luận bài tập Chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta biết nhiều về thế giới tự nhiên. Chúng tôi nghe thấy, cảm thấy, nhìn thấy, mùi vị, và các bộ phận mùi của thế giới xung quanh chúng ta gần như liên tục.

  pdf15p bengoan369 14-12-2011 34 16   Download

 • Trong chương nà, chúng ta nghiên cứu sinh thái học ở mức độ cao hơn cá thể, đó là mức độ quần thể. Mức độ tổ chức này có những đặc trưng sinh thái học không thể tìm thấy ở các cá thể đơn lẻ, chúng một mặt thể hiện mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, mặt khắc là quan hệ giữa quần thể và ngoại cảnh, và chính những mối quan hệ ấy quyết định sự biến động số lượng các cá thể trong quần thể......

  pdf18p trannhu 13-07-2009 765 255   Download

 • điều khiển sự sói mòn của các vùng đất dốc nhờ sự sống của cây xanh Sử dụng các bức tường xanh để giữ vùng đất dốc và ngăn sự phát triển của xây dựng Làm sống lại các vùng đất bỏ hoang trên đường chân trời với mái sinh thái cây xanh Thiết kế và xây dựng cấu trúc phù hợp cho thực vật bền vững Lựa chọn, thay thế, để đảm bảo sự sống của cây xanh Sử dụng cây trồng địa phương đặc biệt cho sự bền vững...

  pdf13p poseidon02 16-07-2011 251 142   Download

 • Bài giảng Cảnh quan đô thị nhằm hỗ trợ và xây dựng những cơ sở lí thuyết chung về cảnh quan đô thị cho sinh viên; giúp sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá hay hoạch định hướng phát triển và quản lý cảnh quan đô thị dựa trên quan điểm sinh thái học.

  pdf112p la_la123 05-04-2013 448 169   Download

 • Kỷ luật Sinh thái cảnh quan đang nhanh chóng nổi lên như một động lực, trong lĩnh vực sinh thái học lý thuyết, và trong các lĩnh vực ứng dụng, chẳng hạn như đa dạng sinh học bảo tồn quy hoạch. Nếu không có nó và phát triển hơn nữa của nó, là các yếu tố giản hơn, và cách tiếp cận, hệ sinh thái sẽ tiếp tục kỷ luật giảm dần liên quan đến quản lý đất đai, mà sẽ được được thực hiện hoàn toàn trên cơ sở chính trị và kinh tế xã hội.

  pdf33p bengoan369 14-12-2011 39 16   Download

 • Hệ sinh thái không phải là máy móc cũng không superorganisms, nhưng hệ thống chứ không phải mở đòi hỏi phải có một "phép tính xác suất có điều kiện" để định lượng. Autocatalysis, hoặc gián tiếp hỗ, khi nó xảy ra trong hệ thống duyên hệ mở, có thể hoạt động như một cơ quan chính thức nonmechanical, (sensu Aristotle) truyền đạt tổ chức hệ thống trao đổi dinh dưỡng.

  pdf30p bengoan369 14-12-2011 35 9   Download

 • Lý thuyết chung về Insular Biogeography cạnh kề nhau Lý thuyết Lý thuyết Hành lang ứng dụng Lý thuyết Lý thuyết bên ngoài tác động của Kế hoạch Lý thuyết bảo tồn môi trường sống Membering Cảnh bị phân đoạn Khôi phục lại quá trình cảnh quan: Trường hợp cho hành lang di chuyển Wolf Wolves tái áp Yêu cầu Xác định quản lý hành lang di cư đưa việc cùng nhau: Một Sinh thái học Cảnh Ví dụ.

  pdf23p bengoan369 14-12-2011 30 8   Download

 • Sinh thái học lý thuyết từ lâu đã gắn liền với việc sử dụng các mô hình toán học tương đối đơn giản để mô tả quần thể và cộng đồng.những mô hình này là hậu duệ của hậu cần và các mô hình Lotka-Volterra, trong đó họ là những phương trình vi phân (hoặc khác biệt hoặc phương trình vi phân từng phần) và thường có chứa một số loại phi tuyến, mà hành vi cuối cùng để hạn chế dân số.

  pdf36p bengoan369 14-12-2011 36 8   Download

 • Bài viết "Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh trong nghiên cứu chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam" bàn về các luận điểm cơ bản của lý thuyết cụm công nghiệp và lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh trong phát triển các lợi thế cạnh tranh công nghiệp ở cấp độ quốc gia, vùng và địa phương. Đồng thời phân tích làm rõ mối quan hệ giữa công nghiệp hỗ trợ với cụm công nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh.

  pdf11p nghe0210 22-01-2016 27 6   Download

 • Bài viết nhằm đánh giá thực trạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, các tuyến điểm du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu. Qua phân tích thực trạng và đánh giá tiềm năng tuyến du lịch sinh thái tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở tổng kết lý thuyết và đúc kết thực tế, đề tài đã xác lập cơ sở khoa học cho việc điều tra và đánh giá một cách đồng bộ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, và đã tìm ra các tuyến điểm du lịch có khả năng thu hút khách.

  pdf11p bevi123 17-11-2015 21 3   Download

 • Trong chương nầy giới thiệu khái niệm chung về lịch sử môn Hình thái giải phẩu thực vật, cách khác hiểu về nguồn gốc hình thành các môn học liên quan đến thực vật, một sinh vật tự dưỡng cung cấp sức sản xuất cho hệ sinh thái. Bên cạnh đó, còn nêu một số phương pháp để nghiên cứu về thực vật, qua đó cũng cho thấy mối quan hệ giữa thực vật học và các ngành khoa học khác để kiến thức về thực vật ngày càng hoàn thiện hơn. ...

  pdf23p hungcnsh53 08-02-2011 542 148   Download

 • Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài, nội dung bài học này tìm hiểu về: Khái niệm và cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô thông qua phân tích mô hình PESTEL: Chính trị - Kinh tế - Xã hội Công nghệ - Sinh thái - Luật pháp; Khái niệm và các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh, đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của ngành; Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh, các nhóm chiến lược, các yếu tố thành ...

  pdf18p canhdangxuan 03-04-2014 79 22   Download

 • Sinh lí sự hoá già, sự ngủ nghỉ của thực vật Sinh lí sự hoá già - Hình thành cơ quan dinh dưỡng - Hình thành cơ quan sinh sản và cơ quan dự trữ - Sự chết l Sinh lí sự ngủ nghỉ Phân biệt 2 trạng thái: nghỉ bắt buộc và nghỉ sâu - Nghỉ bắt buộc: xảy ra khi gặp các điều kiện ngoại cảnh không phù hợp

  pdf6p poseidon05 26-07-2011 59 11   Download

 • Quản lý Agroecosystems như Agrolandscapes: kết nối lại Cảnh Nông nghiệp và đô thị Trong thập kỷ qua, một số lĩnh vực giao diện của nghiên cứu, bao gồm cả hệ sinh thái sinh thái nông nghiệp và sinh thái cảnh quan, đã xuất hiện tích hợp lý thuyết và thực hành sinh thái quản lý trong lĩnh vực sinh thái học ứng dụng (Barrett, 1984, 1992).

  pdf17p chimungdauhoi 18-12-2011 43 5   Download

 • Bài viết bàn về các luận điểm cơ bản của lý thuyết cụm công nghiệp và lý thuyết hệ sinh thái kinh doanh trong phát triển các lợi thế cạnh tranh công nghiệp ở cấp độ quốc gia, vùng và địa phương. Từ đó, phân tích làm rõ m quan hệ giữa công nghiệp hỗ trợ với cụm công ối nghiệp và hệ sinh thái kinh doanh. Và trên cơ sở nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam......

  pdf11p phalinh17 14-08-2011 83 34   Download

 • Các chỉ số hệ sinh thái cho Quản lý Tổng hợp Y tế cảnh quan và toàn vẹn Trong chương sau một nỗ lực được mô tả để đại diện cho nhà nước của các hệ sinh thái và cảnh quan trên một tổng thể, cơ sở các hệ thống theo định hướng. Các hướng dẫn chung cho nguồn gốc của các chỉ số hệ sinh thái bắt nguồn từ lý thuyết hệ sinh thái nhiệt động lực học, trong phân tích hệ sinh thái thực nghiệm, và trong các khái niệm về sức khỏe / toàn vẹn của hệ sinh...

  pdf27p chimungdauhoi 16-12-2011 29 11   Download

 • Hoạt động của con người đã dần dần thay đổi môi trường tự nhiên của Bắc Mỹ từ việc khai hoang mở đất. Vào thời điểm đó, chế độ, rối loạn tự nhiên được tạo ra một bức tranh năng động của giai đoạn successional trong suốt cảnh quan (việc chuyển khảm giả thuyết 1 ) Mà loài phải thích nghi.

  pdf100p hoakimthienduong 20-12-2011 32 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản