» 

Lý Thuyết điều Khiển Tối ưu

 • Những hạn chế về nguyên tắc của các lý thuyết điều khiển tối ưu hiện nay

  Cho đến nay việc giải các bài toán điều khiển tối ưu chủ yếu dựa trên cơ sở của các nguyên lý Bellmal, nguyên lý cực đại Pontriagin hoặc các lý thuyết khác. Những lý thuyết này còn có chung hạn chế về nguyên tắc là ở chỗ nó chỉ là những điều kiện cần mà không đủ.

  pdf 8p trannhu 04-08-2009 790 228

 • Luận văn: Điều kiện cực trị cho bào toán biến phân và điều khiển tối ưu không trơn

  Phép tính biến thiên cổ điển chỉ giới hạn xem xét những hàm và toán tử đủ trơn. Tuy nhiên trong nhiều bài toán thực tiễn, yêu cầu này không phải lúc nào cũng bảo đảm.Vào khoảng những năm 60 của thế kỹ trước, một thành tựa nỗi bật trong lý thuyết điều khiển tối ưu.............

  pdf 50p paradise_12 04-01-2013 49 17

 • Lý thuyết điều khiển nâng cao

  Điều khiển tối ưu là một chuyên ngành cơ bản trong điều khiển tự động, nó có vai trò xác định và tạo lập những luật điều khiển cho hệ thống để hệ thống đạt được chỉ tiêu về tính hiệu quả đã được định trước dưới dạng hàm mục tiêu Q.

  txt 33p vothien_b10 21-12-2009 624 299

 • Bài giảng; Lý thuyết điều khiển hiện đại

  Trái ngược với phân tích trong miền tần số trong lý thuyết điều khiển cổ điển, lý thuyết điều khiển hiện đại sử dụng mô tả không gian trạng thái trong miền thời gian, một mô hình toán học của một hệ thống vật lý như là một cụm đầu vào, đầu ra và các biến trạng thái quan hệ với phương trình trạng thái bậc một.

  ppt 95p hoanglong89hui 16-06-2010 263 134

 • Tài liệu: Điều khiển tối ưu

  Vài nét lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển . - Phương pháp biến phân cổ điển Euler_Lagrange 1766 . - Tiêu chuẩn ổn định Lyapunov 1892 . - Trí tuệ nhân tạo 1950 . - Hệ thống điều khiển máy bay siêu nhẹ 1955 . - Nguyên lý cực tiểu Pontryagin 1956 . - Phương pháp quy hoạch động Belman 1957 . - Điều khiển tối ưu tuyến tính dạng toàn phương LQR ( LQR : Linear Quadratic Regulator )

  doc 90p hongnghien 21-01-2010 172 84

 • Lý thuyết điều khiển nâng cao-Chương 3: Điều khiên tối ưu

  Điều khiển tối ưu là bài toán xác định luật điều khiển cho hệ thống trước sao cho tối thiểu hóa một chỉ tiêu chất lượng. Điều khiển tối ưu được phát triển trên cơ sở toán học: phương pháp biến phân được phát triển bởi các nhà toán học như bernoulli, Euler, Lagrange, Weiertrass...

  pdf 0p muahong54 31-03-2012 139 40

 • LUẬN VĂN: Phương pháp sử dụng tính chất hàm lồi

  Đề tài luận văn đề cập tới các hàm lồi một biến và nhiều biến, cùng với các tính chất cơ bản của chúng. Hàm lồi có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu: qui hoạch toán học, lý thuyết điều khiển tối ưu, lý thuyết trò chơi, kinh tế toán ...

  pdf 75p paradise_12 04-01-2013 65 22

 • Lý thuyết điều khiển hiện tại - Chương 1

  Tài liệu tham khảo bài giảng Lý thuyết điều khiển hiện tại - Chương 1 Điều khiển tối ưu

  pdf 0p vitconmengu 12-08-2011 55 18

 • Lý thuyết điều khiển hiện đại_ Chapter3

  Thích nghi là quá trình thay đổi thông số và cấu trúc hay tác động điều khiển trên cơ sở lượng thông tin có được trong quá trình làm việc với mục đích đạt được một trạn thái nhất định, thường là tối ưu khi thiếu lượng thông tin ban đầu cũng như khi điều kiện làm việc thay đổi.

  pdf 154p tn9_2008 05-11-2009 318 243

 • Lý thuyết điều khiển hiện đại_ Chapter2

  Một hệ điều khiển được thiết kế ở chế độ làm việc tốt nhất là hệ luôn ở trạng thái tối ưu theo một tiêu chuẩn chất lượng nào đó ( đạt được giá trị cực trị). Trạng thái tối ưu có đạt được hay không tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng đặt ra, ....

  pdf 132p tn9_2008 05-11-2009 274 230

 • Lý thuyết điều khiển hiện đại_ Introduction

  Mục đích của bài toán điều khiển là nâng cao chất lượng của hệ thống, cài đặt các bộ điều khiển đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tối ưu trong các điều kiện ràng buộc hoặc hệ thống được thiết kế phải có tính thích nghi và bền vững trong môi trường làm việc luôn biên động.

  pdf 2p tn9_2008 05-11-2009 216 107

 • LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN, chương 7

  Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu điều khiển vị trí tối ưu theo thời gian với thiết bị tương tự (analog). Nhiệm vụ của hệ là phải đảm bảo thời gian ngắn nhất khi chuyển trạng thái đầu sang trạng thái ổn định khác. Hệ thống điều chỉnh thực tế được mô tả bởi hệ phương trình vi phân cấp cao. Nhưng khi ta lập cấu trúc nhiều mạch vòng và tổng hợp theo phương pháp module tối...

  pdf 5p dangcay_20 07-10-2010 132 68

 • Ứng dụng luật điều khiển tối ưu bình phương tối thiểu cho điều khiển ngẽn trong mạng ATM.

  Ứng dụng luật điều khiển tối ưu bình phương tối thiểu cho điều khiển ngẽn trong mạng ATM. Nếu sự tăng một số lượng giá trị sản sinh một giảm sút kết quả dẫn tới giảm số lượng giá trị, thì quan hệ là một phản hồi âm. Điều này sản sinh giá trị ổn định về số lượng, chống trả lại các hỗn loạn môi trường. Điều này là cơ chế bên dưới quan hệ điều khiển nhắm...

  pdf 5p butmaucam 27-08-2013 9 2

 • Luận văn: VỀ ĐỊNH LÍ DUBOVITSTKII-MILYUTIN VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU

  Lý thuyết các điều kiện tối ưu đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết tối ưu hóa. Năm 1965, A. Ya. Dubovitskii và A. A. Milyutin [1] đã đưa ra lý thuyết các điều kiện cần tối ưu dưới ngôn ngữ giải tích hàm và cho taj phương pháp giải tích hàm hiệu quả để nghiên cứu các bài toán tối ưu và điều khiển. Công trình nổi tiếng của Dubovitskii-Milyutin [1] đánh dấu một bước phát triển quan...

  pdf 56p qsczaxewd 19-09-2012 20 7

 • lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 1

  Tự động ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và công nghiệp. Ngày nay ngành tự động đã phát triển tới trình độ cao nhờ những tiến bộ của lý thuyết điều khiển tự động, của những ngành khác như điện tử, tin học, … Nhiều hệ thống điều khiển đã ra đời, nhưng phát triển mạnh và có khả năng phục vụ rộng là bộ điều khiển PLC. Sở dĩ như thế, do bộ PLC có nhiều...

  pdf 4p vdau14 16-10-2010 374 213

 • Tiểu luận " Lý thuyết đồ thị - Tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng"

  Lý thuyết đồ thị là ngành học được phát triển từ lâu nhưng lại có nhiều ứng dụng hiện đại . Những cơ bản của nó dược nhà toán học Thụy Sỹ vĩ đại Leonhard Euler đưa ra từ thế kỷ 18. Đồ thị là 1 cấu trúc rời rạc gồm các đỉnh và các cạnh nối các đỉnh đó.Đây là công cụ hữu hiệu để mô hình hóa và giải quyết các bài toán trong nhiều lĩnh vực khoa học,kỹ thuật ,...

  doc 27p mrbin1262006 13-04-2010 522 198

 • Giáo trình tối ưu hóa - Chương 1

  Tối ưu hóa, được khởi nguồn như một ngành của Toán học, có rất nhiều ứng dụng hiệu quả và rộng rãi trong quy hoạch tài nguyên, thiết kế chế tạo máy, điều khiển tự động, quản trị kinh doanh, kiến trúc đô thị, công nghệ thông tin, trong việc tạo nên các hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý và phát triển các hệ thống lớn. Chính vì vậy, các lĩnh vực của Tối ưu hóa ngày càng...

  pdf 15p thachthaoxanh 26-08-2011 204 118

 • Điều khiển thích nghi

  “Thích nghi là quá trình thay đổi thông số và cấu trúc hay tác động điều khiển trên cơ sở lượng thông tin có được trong quá trình làm việc với mục đích đạt được một trạng thái nhất định, thường là tối ưu khi thiếu lượng thông tin ban đầu cũng như khi điều kiện làm việc thay đổi” ....

  doc 85p hongnghien 21-01-2010 167 91

 • Chương 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

  Nội dung Chương 4: Các tiêu chuẩn chất lượng, Sai số xác lập, Đáp ứng quá độ, Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ, Quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian.

  pdf 0p hquangdat 27-10-2010 216 89

 • Giáo trình kỹ thuật điều khiển 5

  Biểu diễn trong miền thời gian của các hệ thống điều khiển là cơ sở của lý thuyết điều khiển hiện đại và tối ưu hệ thống. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích biểu diễn trong miền thời gian của các hệ thống điều khiển và các phương pháp xác định đáp ứng theo thời gian của hệ thống.

  pdf 11p cindy03 18-01-2011 85 44

 • + Xem thêm 72 Lý Thuyết điều Khiển Tối ưu khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản