Lý thuyết lập trình java

Xem 1-20 trên 189 kết quả Lý thuyết lập trình java
 • Hi u nh ng đ c đi m và l i ích ể ữ ặ ể ợ của Java. Hiểu cơ chế thực thi của Java. Hiểu cơ chế biên dịch và chạy 1 chương trình Java. Hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình Java. Lịch sử của Java (đọc tài liệu) Những đặc điểm cơ bản của Java (đọc tài liệu). Máy ảo Java- JVM (đọc tài liệu). Môi trường lập trình Java (đọc tài liệu) Chương trình Java đầu tiên.

  ppt14p quan_pc 25-05-2012 652 266   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : tổng quan lập trình java part 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p zues10 11-07-2011 693 247   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : gui nâng cao part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues10 11-07-2011 178 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : các thành phần gui part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues10 11-07-2011 132 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : gui nâng cao part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues10 11-07-2011 66 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : gui nâng cao part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues10 11-07-2011 71 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : tổng quan lập trình java part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p zues10 11-07-2011 63 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : luồng và xử lý file part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p zues10 11-07-2011 74 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình java cơ bản : multithreading part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p zues10 11-07-2011 34 11   Download

 • Tham khảo sách 'lập trình java cơ bản đến phức tạp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf205p kh4nh007 16-04-2011 604 366   Download

 • Bài 3. Lập trình GUI (Applet) • • • • • • Giới thiệu các loại ứng dụng Thư viện AWT Tạo các applet Đối tượng đồ hoạ Graphics Kĩ thuật khung hình phụ Bài tập Hai loại ứng dụng Java • Applet • Chương trình Java chạy trong một trang web nhờ vào trình duyệt hỗ trợ Java.

  pdf5p zues10 11-07-2011 195 52   Download

 • Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng Phân tích, thiết kế và hiện thực được một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng Nhận diện một số ngôn ngữ OOP.

  ppt25p quan_pc 25-05-2012 114 40   Download

 • Các phương pháp lập trình • Procedural Programming • Thiết kế top-down. Chương trình được chia thành các hàm, thủ tục. • Pascal, C • Hạn chế: dùng dữ liệu toàn cục, khó phát triển, khó mô tả các thực thể trong thực tế

  pdf5p zues10 11-07-2011 64 28   Download

 • Chương 1 Lập trình giao diện thuộc bài giảng lập trình Java nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sơ đồ phân cấp lớp GUI, JFrames, Layout Managers, Drawing on JPanels, Event-Driven Programming, nút nhấn và menu, JCheckbBox và JRadioButton, các lớp văn bản và JScrollBar.

  pdf110p conchimnhai 28-06-2014 87 26   Download

 • Chương 7 Truy cập cơ sở dữ liệu với JDBC thuộc bài giảng lập trình Java cơ bản, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về JDBC, cấu trúc JDBC, các bước sử dụng JDBC.

  pdf33p conchimnhai 28-06-2014 58 26   Download

 • Lập trình hướng đối tượng-OOP • Lớp và đối tượng • Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) • Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu • Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp

  pdf5p zues10 11-07-2011 65 23   Download

 • Nói Java compiler không compile ra machine code là không đúng. Thực chất file code Java sau khi đưa vào compiler sẽ được compile ra thành machine code dành cho cái máy này. Trên các platform thực, JRE sẽ emulate JVM để recompile toàn bộ bytecode thành native code của platform đó. Để cho các chương trình Java chạy trên nhiều platform khác nhau

  pdf6p zues10 11-07-2011 53 22   Download

 • Chương 6 Lập trình GUI thuộc bài giảng lập trình Java cơ bản, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về GUI (Graphical user interface), vật chứa (Container), thành phần (Component), quản lý cách trình bày (Layout manager), xử lý các sự kiện.

  pdf40p conchimnhai 28-06-2014 71 20   Download

 • Chương 3 Lớp trong Java thuộc bài giảng lập trình Java cơ bản, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, khai báo lớp, các lớp lồng nhau, lớp Abstract, gói, phạm vi truy cập, Interface, thừa kế và đa hình.

  pdf55p conchimnhai 28-06-2014 51 17   Download

 • Chương 1 Giới thiệu ngôn ngữ Java thuộc bài giảng lập trình java cơ bản, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về Java, các thành phần cơ bản trong Java, lập trình hướng đối tượng, nhập xuất file & ngoại lệ, lập trình GUI kết nối cơ sở dữ liệu.

  pdf62p conchimnhai 28-06-2014 49 16   Download

Đồng bộ tài khoản