Lý thuyết mc.gregor

Xem 1-5 trên 5 kết quả Lý thuyết mc.gregor
 • Trường phái này nghiên cứu những động cơ tâm lý thuộc hành vi của con người trong quá trình sản xuất, trong quan hệ tập thể và đặc biệt là các vấn đề về hợp tác – xung đột trong quá trình này ( những yếu tố mà trường phái “cổ điển” chưa xét đến

  pdf22p bluesky_12 26-12-2012 281 94   Download

 • Quản trị nhân lực là một lĩnh vực cụ thể của Quản trị, nó xuất hiện rất sớm cùng với sự xuất hiện của loài người. Khi nói đến Quản trị nhân lực chúng ta không thể không nhắc đến các học thuyết phương Đông được hình thành từ rất sớm là “Đức trị” của Khổng Tử và “Pháp trị” của Hàn Phi Tử, bên cạnh đó cũng có những học thuyết kinh điển của Phương Tây.

  pdf8p phuonghoangnho 23-04-2010 757 442   Download

 • Douglas Mc.Gregor thấy rằng quản trị cần những thực tế trên sự hiểu biết chính xác hơn về động cơ thúc đẩy con ngời, ông đã phát triển lý thuyết có tính chất tình thế về hành vi con ngời gọi là thuyết Y. Thuyết này cho rằng con ngời về bản chất không lời biếng và đáng ngờ vực. Con ngời về cơ bản có thể tự định hớng và sáng tạo trong công việc nếu đợc thúc đẩy hợp lý. Do đó nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị là khơi dậy tiềm năng này ở con...

  pdf6p hanguyenthuyquynh 15-09-2011 164 95   Download

 • Người xưa gọi quản lý nhân sự là thuật dùng người và khẳng định: Người lãnh đạo làm nên sự nghiệp chính là ở chỗ biết dùng người. Sự sống còn của một doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào hiệu quả quản lý nhân lực. Trên thế giới đã hình thành những học thuyết về quản trị con người có giá trị lịch sử.

  doc8p conghao_ka4 09-04-2013 41 7   Download

 • Nêu những đóng góp cũng như hạn chế của: - Lý thuyết Định lượng về quản trị. - Lý thuyết quản trị của Donglas Mc. Gregor thuộc trưòng phái Tâm lý xã hội hay Tác phong

  pdf6p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 26 4   Download

Đồng bộ tài khoản