» 

Lý Thuyết Ngang Giá Sức Mua

 • Bài giảng Tài chính quốc tế (TS. Lê Tuấn Lộc) - Chương 5: Học thuyết ngang giá sức mua (The Purchasing Power Parity Theory)

  Khi thị trường là cạnh tranh hoàn hảo và bỏ qua các rào cản thương mại, chi phí vận chuyển, bảo hiểm…, thì các hàng hoá giống hệt nhau trên các thị trường khác nhau sẽ có giá như nhau khi quy về cùng một đồng tiền. Nội dung chương 5 sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về học thuyết ngang giá sức mua.

  ppt 36p trentroicosao 14-03-2014 12 5

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 - TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

  Nội dung trong Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 Mối quan hệ giữa lạm phát và TGHĐ – Lý thuyết ngang giá sức mua PPP thuộc Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trình bày về ngang giá sức mua tương đối, ngang giá sức mua tuyệt đối. Ứng dụng ngang giá sức mua để dự báo tỷ giá.

  ppt 12p green_12 13-05-2014 10 3

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006

  Tiểu luận tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006 trình bày tổng quan lý thuyết, lý thuyết ngang bằng sức mua, lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế, dùng mô hình hồi quy kiểm định, phân tích mối quan hệ tỷ giá - lạm phát, phân tích mối quan hệ tỷ giá - lãi suất.

  pdf 18p big_12 09-06-2014 18 10

 • Thuyết trình tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006

  Thuyết trình tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006 nhằm trình bày về tổng quan lý thuyết, lý thuyết Ngang bằng sức mua, lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế, dùng mô hình hồi quy kiểm định, xây dựng mô hình kiểm định.

  pdf 22p little_12 23-06-2014 16 6

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Lê Tuấn Lộc

  Chương 5 Học thuyết ngang giá sức mua (The Purchasing Power Parity Theory) thuộc bài giảng tài chính quốc tế, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: Luật một giá, điều kiện mẫu PPP tuyệt đối, điều kiện mẫu PPP tương đối, các hành vi đầu cơ và việc hình thành PPP, công thức tổng quát của PPP, những nhân tố làm cho tỉ giá chệch khỏi PPP, tỉ giá và sức cạnh tranh của...

  pdf 36p kevinle124 04-06-2014 11 3

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - Hồ Thúy Ái

  Nội dung chính của Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 5 Các học thuyết về tỷ giá nhằm trình bày về lý thuyết ngang giá sức mua (PPP), ngang giá lãi suất (IRP), hiệu ứng Fisher.

  pdf 38p vespa_12 16-04-2014 14 3

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế - Chương 10: Mối quan hệ giữa LP – LS & TG

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo cho công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Tài chính Quốc tế chương 10: Mối quan hệ giữa LP – LS & TG trình bày về lý thuyết ngang giá sức mua, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tỷ giá hối đoái thực, hiệu ứng fisher Quốc tế.

  ppt 23p phuongpham357 25-07-2014 2 2

 • Câu hỏi xoay quanh thuyết fisher

  Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế (IFE – International Fisher Effect) sử dụng lãi suất để giải thích tại sao tỷ giá hối đoái thay đổi theo thời gian, nhưng nó có liên quan mật thiết với lý thuyết ngang giá sức mua vì lãi suất thường có sự quan hệ mật thiết với tỷ lệ lạm phát.

  doc 5p nangkemdau 16-03-2011 188 71

 • Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết hiệu ứng fisher quốc tế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 6p nangkemdau 04-04-2011 269 110

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 6 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

  Chương 6 Các học thuyết về tỷ giá thuộc bài giảng tài chính quốc tế, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất có bảo hiểm, ngang giá lãi suất không bảo hiểm, lý thuyết kỳ vọng không thiên lệch, hiệu ứng Fisher quốc tế, mối quan hệ giữa các học thuyết.

  pdf 34p holoesinin 12-06-2014 17 2

 • CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI. TỶ GIÁ VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI VÀNG VÀ NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN

  Trong nền kinh tế hiện đại hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có đồng tiền riêng khác nhau về hình thức lẫn giá trị và đều tham gia ngày càng tích cực vào đời sống kinh tế xã hội quốc tế theo trình độ phát triển và vị thế của quốc gia mình

  doc 40p vuxuan_huyen 23-05-2011 320 147

 • Tiểu luận: Hiệu ứng trung chuyển của tỷ giá hối đoái đến giá cả và lạm phát

  Tiểu luận: Hiệu ứng trung chuyển của tỷ giá hối đoái đến giá cả và lạm phát nhằm trình bày tóm lược về lý thuyết hiệu ứng trung chuyển của tỷ giá hối đoái, học thuyết ngang giá sức mua và những nguyên nhân làm cho tỷ lệ khỏi PPP.

  pdf 9p green_12 14-05-2014 11 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế (Mai Thu Hiền) - Sự hình thành tỷ giá

  Sự hình thành tỷ giá theo lịch sử hình thành các hệ thống tiền tệ quốc tế: ngang giá vàng và ngang giá sức mua (PPP)... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf 21p five_12 19-03-2014 15 2

 • Những nguyên nhân làm cho PPP và IFE không đúng trong thực tế

  Tham khảo tài liệu 'những nguyên nhân làm cho ppp và ife không đúng trong thực tế', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 31p nangkemdau 04-04-2011 225 102

 • CÁC HỌC THUYẾT VỀ TỶ GIÁ

  Giúp tiếp cận các học thuyết về tỷ giá Vận dụng các học thuyết về tỷ giá để phân tích và dự báo sự biến động của tỷ giá Vận dụng các học thuyết này để đưa ra các quyết định trong các hoạt động vay vốn và đầu 6.1 Ngang giá sức mua 6.2 Ngang giá lãi suất có bảo hiểm 6.3 Ngang giá lãi suất không bảo hiểm 6.4 Lý thuyết kỳ vọng không thiên lệch 6.5 Hiệu ứng Fisher Quốc Tế...

  pdf 30p nuber_12 27-08-2013 38 5

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - ĐH Thăng Long

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở trình bày các khái niệm cơ bản của một nền kinh tế mở, mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư trong nước và đầu tư ròng ra nước ngoài, lý thuyết ngang bằng sức mua trong việc xác định tỉ giá hối đoái.

  pdf 31p qlngoc 21-05-2014 4 1

 • Sự biến động của tỉ giá EURO và ảnh hưởng tới Việt Nam - 4

  Nhưng đó chỉ là mục tiêu dài hạn. Theo ông Guy - Verfaille ở phòng nghiên cứu kinh tế của Fortis Bank nêu lên rằng: "Lý thuyết về ngang giá sức mua là phương sách duy nhất, nó đặt đồng EURO dao động ở khoảng từ 1,05 đến 1,20 USD. Còn Geet - một nhà nghiên cứu thị trường của công ty chứng khoán Petercam - cho rằng, đồng EURO gần với mức 1,05 hơn nếu như người ta tính đến những khoảng cách...

  pdf 17p ttcao7 09-08-2011 39 16

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Nền kinh tế mở

  Nội dung trình bày của chương 7 Nền kinh tế mở thuộc bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm trình bày về chu chuyển dòng tiền trong nền kinh tế mở, cán cân thanh toán, cán cân tài khoản vãng lai, lý thuyết ngang bằng sức mua và với giả thiết thị trường quốc tế cạnh tranh, mỗi một đồng tiền phải có sức mua như nhau ở tất cả các nước.

  ppt 30p orange_12 03-06-2014 5 1

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 2 - ĐH Công nghiệp Tp.HCM

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Tài chính Quốc tế chương 2: Chu chuyển vốn Quốc tế và mối liên hệ giữa lạm phát lãi suất tỷ giá hối đoái trình bày về cách chu chuyển vốn Quốc tế, cán cân thanh toán, lý thuyết ngang sức giá mua, hiệu ứng fisher Quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

  pdf 43p lamtran89 14-07-2014 14 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản