Lý thuyết nguyên lý thống kê kinh tế

Xem 1-20 trên 154 kết quả Lý thuyết nguyên lý thống kê kinh tế
 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được biên soạn theo chương trình môn học đã được Hội đồng khoa học giáo dục Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn thông qua với phương châm chú trọng thực hành, gắn kết với thực tế, có ứng dụng và khai thác các phần mềm tin học thông dụng.

  pdf118p 0523596042 27-04-2010 5111 2447   Download

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Mai Văn Nam biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 2 phần với 8 chương. Nhằm giúp cá cbajn hiểu các vấn đề về lý thuyết, chuẩn bị cho những tiết thực hành trên máy tính có hiệu quả, là cơ sở quan trọng cho người học tiếp cận các môn học chuyên ngành kinh tế.

  pdf135p newbievnx 17-03-2011 1318 570   Download

 • – Hiểu được số tuyệt đối, số tương đối, phân biệt các loại số tương đối – Nắm được ý nghĩa, công thức tính toán các chỉ tiêu của số đo độ tập trung – Số bình quân. – Nắm được ý nghĩa, công thức tính toán các chỉ tiêu của số đo độ phân tán.

  ppt42p vioi80 01-05-2011 722 149   Download

 • - Khái niệm và ý nghĩa của dãy số thời gian - Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian Mức độ bình quân qua thời gian Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối Tốc độ phát triển Tốc độ tăng (hoặc giảm)

  ppt23p vioi80 01-05-2011 666 126   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế - trường đại học nông nghiệp hà nội', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf118p yeumala 07-04-2012 393 128   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày lý thuyết chung về nguyên lý thống kê kinh tế với 11 chương như: giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng dữ liệu, tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng số, phương pháp chỉ số, kiểm định tham số...

  pdf84p narrow_12 17-07-2014 101 31   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 (Nguyên lý thống kê kinh tế) trình bày các nội dung như xác định mục đích đối tượng nghiên cứu, xác định nhu cầu thông tin, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự toán, trình bày kết quả nghiên cứu.

  pdf12p hohanhnhi 02-01-2014 133 23   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 8 (Điều tra chọn mẫu) giới thiệu cho mọi người: Những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu, điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên, một số phương pháp chọn mẫu thường dùng, quy trình tiến hành điều tra chọn mẫu.

  pdf14p hohanhnhi 02-01-2014 111 23   Download

 • Là con số phản ánh nội dung kinh tế nhất định  Thống kê là một môn khoa học về các phương pháp nghiên cứu  các hiện tượng số lớn nhằm phát hiện các qui luật, xu thế và các đặc trưng của chúng.

  ppt70p page_12 16-08-2013 52 9   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 (Những vấn đề chung về thống kê học) sẽ tìm hiểu về: Thống kê học và đối tượng nghiên cứu, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, các thang đo trong thống kê.

  pdf20p hohanhnhi 02-01-2014 105 11   Download

 • Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, nội dung chương học này trình bày về: Các khái niệm cơ bản, định nghĩa cổ điển về xác suất, định nghĩa thống kê về xác suất, nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất nhỏ, mối quan hệ giữa các biến cố, các định lý cộng và nhân xác suất, các công thức xác suất.

  pdf140p tanhthanhthanh23 18-04-2014 43 4   Download

 • Tài liệu ôn tập môn Nguyên Lý Thống Kê có đáp án để bạn kiểm tra lại kết quả bài làm của mình. Mời các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn sinh viên ôn thi tốt môn lý thuyết thống kê

  pdf8p tuyettinh_ca 19-12-2010 5385 1689   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng - Nguyên lý thống kê.. Thống kê là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội. Nguyên lý thống kê kinh tế, lý thuyết thống kê theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

  pdf169p transang1 20-09-2012 467 238   Download

 • ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ Lớp B2K4 (chẵn) Thời gian : 90 phút (Dùng kiểm tra giữa kỳ cho ĐH24..-T01 và T02-Đáp án) I. Lý thuyết (2 điểm) 1. Chỉ số chung phản ánh sự biến động của hai phần tử trở lên trong tổng thể phức tạp…(đúng).

  pdf5p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 126 26   Download

 • Bài 3 Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế-xã hội, mục tiêu của bài học này là từ số liệu đã được tổng hợp, người học có thể tính toán được các mức độ nhằm phản ánh hiện tượng kinh tế – xã hội, từ đó đưa ra nhận thức chung nhất về hiện tượng nghiên cứu.

  pdf28p canhdangxuan 03-04-2014 56 16   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê gồm 7 chương nhằm trình bày các lý thuyết căn bản của nguyên lý thống kê như: giới thiệu về thống kê học, điều tra thống kê, phương pháp chọn mẫu. Tổng hợp, trình bày dữ liệu thống kê , hồi qui và tương quan, dãy số thời gian, chỉ số và hệ thống chỉ số.

  pdf71p red_12 17-05-2014 58 16   Download

 • Thống kê doanh nghiệp là một môn học trong hệ thống môn học thống kê; nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ chặt chẽ với mặt chất, của các hiện tượng kinh tế - xã hội số lớn, diễn ra trong doanh nghiệp gắn liền điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

  pdf62p can_loc 27-07-2012 383 159   Download

 • Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 5.1. Các chỉ tiêu phản ảnh tình hình cung ứng và dự trữ nguyên vật liệu: 5.1.1. Chỉ tiêu khối l-ợng NVL cung ứng: Phản ảnh tổng khối l-ợng từng loại nguyên vật liệu thực tế đ-ợc cung cấp trong kỳ. 5.1.2. Chỉ tiêu giá trị nguyên vật liệu cung ứng: Tổng giá trị nguyên vật liệu cung ứng = ? (Khối l-ợng từng loại NVL cung ứng x giá thành 1 đơn vị NVL)...

  pdf16p thinhlu 08-10-2011 166 78   Download

 • -Lý do tìm hiểu phân phối mẫu ứng dụng lý thuyết xác suất cho quá trình suy luận thống kê -Tham sỗ của tổng thể và giá trị thống kê mẫu. -Một tổng thể có phân phối bất kỳ,với điều kiện tương tự nếu tất cả các mẫu được có cùng kích thước n,phân phối của trung bình mẫu sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn khi n lớn.

  pdf39p truongdoan 09-11-2009 549 350   Download

 • -giả thuyết là việc tuyên bố có liên quan đến tham số của tổng thể ( giả định) -kiểm định giả thuyết bao gồm các thủ tục hay quy tắc để quyết bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết đã nêu. -giả thuyết được giả định là đúng cho đến khi có đủ chứng cứ để bác bỏ nó.

  pdf55p truongdoan 09-11-2009 416 316   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản