» 

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

 • Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-5

  Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với với cổ phiếu ưu đãi 1. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thông thường 2. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh 3. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc 4. 1và 2 Câu 2. Lãi suất 1. Phản ánh chi phí của việc vay vốn 2. Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay 3. cả 1và 2

  pdf 10p tuananh1080 29-11-2010 1657 1049

 • Bộ đề ôn thi lý thuyết tài chính tiền tệ

  Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi. Đây là tập đề ôn thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ phục vụ cho việc ôn tập và hệ thống hoá kiến thức của sinh...

  pdf 93p huemanvdoc 20-11-2009 1692 924

 • Bộ đề thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm. Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị.

  pdf 67p hyekyo 18-03-2009 1822 883

 • Đề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ (có đáp án)

  Tài liệu tham khảo bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ - Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với với cổ phiếu ưu đãi: 1. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thông thường; 2. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh; 3. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc; 4. 1và 2 - Câu 2. Lãi suất: ....

  doc 10p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 2300 718

 • Bộ đề thi hết môn về Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm...

  doc 65p cr7cr9 30-04-2011 1143 643

 • Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm. tiền ra đời do nhu. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi: a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành...

  pdf 93p apoboypro 11-08-2011 1107 570

 • BỘ ĐỀ ÔN HẾT MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

  Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm. với tài liệu này các bạn có thể tự củng cố lại những kiến thức đã học, từ cơ bản đến nâng cao, bên cạnh đó là các câu hỏi dạng trắc nghiệm giúp các bạn làm quen với đề thi ......

  pdf 47p tinhphuong60 18-06-2010 1146 512

 • Đề cương bài giảng tham khảo môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

  Môn học Lý thuyết Tài chính- Tiền tệ là môn học cơ sở ngành. Đối tượng nghiên cứu là các quan hệ tài chính và các chủ thể tài chính cơ bản của một nền kinh tế, bên cạnh đó là tiền tệ và các vấn đề có liên quan tới tiền tệ của một quốc gia, như các trung...

  pdf 160p kimanhcva 13-03-2010 766 422

 • Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Các

  Lý thuyết tài chính tiền tệ là học phần bắt buộc đối với việc đào tạo sinh viên hệ Cao đẳng kế toán. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ đã được nhiều trường đại học chuyên ngành kinh tế, nhiều tác giả biên soạn, song các giáo trình đó chủ yếu để phục vụ quá trình nghiên cứu học tập của các sinh viên

  pdf 80p nhatro75 07-07-2012 677 275

 • Giáo trình: Lý thuyểt tài chính tiền tệ - GS.TS Dương Thị Bình Minh & TS. Sử Đình Thành

  Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của nhà trường, tập thể giảng viên bộ môn tài chính - tiền tệ, khoa tài chính nhà nước , trường đại học Kinh tế TPHCM đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ. Đặc điểm của cuốn giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ là khái quát hóa một cách hệ thống cơ sở lý luận

  pdf 367p duy_manh182006 20-04-2013 444 196

 • Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ - có đáp án

  Tài liệu bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ gửi đến các bạn sinh viên tham khảo: Câu 1. Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở VN, các chứ năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào? ....

  doc 66p mrtrunglhu 27-05-2011 490 193

 • Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam)

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ (ôn thi công chức vào nhnn việt nam)', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 54p tuanlinh_12693 18-09-2012 167 87

 • Bài thuyết trình lý thuyết tài chính tiền tệ: Xác định vai trò của thị trường tài chính trong ổn định kinh tế vĩ mô

  Tài liệu tham khảo Lý thuyết tài chính tiền tệ: Xác định vai trò của thị trường tài chính trong ổn định kinh tế vĩ mô, giúp các bạn nắm các vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế vĩ mô ở nước Việt Nam.

  pdf 71p duylinh94 11-02-2014 31 11

 • 9 Câu hỏi và trả lời lý thuyết tài chính - Tiền tệ

  Câu hỏi ôn tập lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án, ôn tập tài chính tiền tệ... giúp các bạn sinh viên hệ thống và củng cố kiến thức

  doc 16p muitenbac123 08-12-2013 42 10

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Minh

  Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ giới thiệu đại cương về tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, các vấn đề về lãi suất. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

  pdf 57p nluu9184 01-05-2014 21 9

 • Đề tài: Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: lý thuyết tài chính tiền tệ', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 44p carnation89 15-02-2012 29 9

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Phan Anh Tuấn

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ trình bày đại cương về tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, trung gian tài chính, Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ, lạm phát, lãi suất, tài chính doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Tài chính.

  pdf 107p vinhtruongbka 28-05-2014 29 8

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 2 gồm nội dung chương 2 đến chương 12 của giáo trình. Phần 2 giáo trình trình bày về các tổ chức tài chính trung gian, một số vấn đề cơ bản về lãi suất, ngân hàng thương mại, quá trình cung ứng tiền tệ, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, tài chính quốc tế, lạm phát tiền tệ.

  pdf 199p hoa_loaken91 03-06-2014 20 7

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Tài (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Phần 1 giáo trình trình bày các nội dung: Đại cương về tài chính và tiển tệ, tổng quan vể hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính. Cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu thêm về phần 1 giáo trình.

  pdf 129p hoa_loaken91 03-06-2014 28 7

 • Bộ tập đề thi môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

  Bộ đề hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ là tài liệu tổng hợp 45 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận (có đáp án) của môn lý thuyết tiền tệ nhằm hỗ trợ sinh viên ôn tập môn học một cách hiệu quả.

  pdf 67p saga07 12-04-2014 26 7

 • + Xem thêm 1122 Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản