» 

Lý Thuyết Tiền Tệ

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 1

  Môn học lý thuyết tiền tệ tín dụng giới thiệu các vấn đề chung6 về tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, các chứng năng, hình thức, vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng và các quỹ tín dụng khác, thanh toán không dùng tiền mặt, khái quát về tín dụng và thanh toán quốc tế

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 611 249

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 2

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 373 162

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 3

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 3', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 274 141

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 5

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 5', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 259 137

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 4

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 4', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 274 130

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 10

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 10', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 12p iiduongii5 17-04-2011 241 121

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 6

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 6', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 205 119

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 7

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 7', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 196 105

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 8

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 168 102

 • Giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 9

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình lý thuyết tiền tệ tín dụng part 9', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p iiduongii5 17-04-2011 198 102

 • Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng - Phan Thị Thanh Hà (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng nhằm giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường; vận dụng những kiến thức được học để nhận thức các môn chuyên ngành tốt hơn; có nhận thức đúng đắn về chế độ tiền tệ và lưu thông tiền tệ ở Việt Nam.

  pdf 100p 951628473 02-05-2012 139 79

 • Bài thảo luận: Lý thuyết tiền tệ tài chính

  Tham khảo tài liệu 'bài thảo luận: lý thuyết tiền tệ tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 17p laihoangson1991 14-10-2011 95 32

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng - ThS. Đồng Thị Vân Hồng (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về tiền tệ, tín dụng và kỹ năng thanh toán trong nền kinh tế thị trường, sử dụng kiến thức đã được nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức, học tập các môn chuyên môn của nghề.

  pdf 138p namde03 22-03-2013 48 26

 • Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tiền tệ

  Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tiền tệ gip1 sinh viên có thêm đề thi ôn tập chuẩn bị kết thúc môn ý thuyết tiền tệ, chúc các bạn thi tốt.

  doc 43p nguyentansang9999 30-12-2013 64 16

 • Bài giảng Lý thuyết tiền tệ: Bài 5 - Trung gian tài chính phi ngân hàng

  Bài giảng Lý thuyết tiền tệ Bài 5 Trung gian tài chính phi ngân hàng trình bày khái niệm các loại hình trung gian tài chính phi ngân hàng, vai trò của các trung gian tài chính phi ngân hàng. Hệ thống các trung gian tài chính phi Ngân hàng ở Việt Nam

  ppt 17p next_12 16-04-2014 18 9

 • Bài giảng Lý thuyết tiền tệ: Bài 6 - Ngân hàng Trung ương

  Mục đích của Bài giảng Lý thuyết tiền tệ Bài 6 Ngân hàng Trung ương giúp sinh viên nắm được bản chất, chức năng của ngân hàng trung ương trong nền kinh tế. Nắm được vai trò của ngân hàng trung ương trong quản vĩ mô nền kinh tế về lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

  ppt 27p next_12 16-04-2014 13 3

 • Bài giảng Lý thuyết tiền tệ: Bài 9 - Chính sách tiền tệ

  Nội dung bài giảng Lý thuyết tiền tệ Bài 9 Chính sách tiền tệ nêu Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô mà trong đó NHTW sử dụng các công cụ của mình để kiểm soát và điều tiết lượng tiền cung ứng (hoặc lãi suất thị trường) nhằm đạt được các mục tiêu về giá cả, sản lượng và công ăn việc làm.

  ppt 29p next_12 16-04-2014 11 1

 • Bài giảng Lý thuyết tiền tệ: Bài 7 - Cung - Cầu tiền tệ

  Sau khi học xong chương Cung – Cầu tiền tệ, sinh viên sẽ nắm bắt được: các khái niệm cơ bản liên quan đến mức cung tiền và mức cầu tiền, các lý thuyết kinh tế học giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến MA và MS. Ứng dụng các lý thuyết đã học vào bài tập thực tế.

  ppt 50p next_12 16-04-2014 34 7

 • 462 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lý thuyết tiền tệ và chính sách thương mại quốc tế

  Tài liệu ôn tập gồm các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, giúp các bạn hệ thống kiến thức và ôn tập tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 56p congdong18041990 19-01-2011 728 338

 • Đề cương bài giảng Lý thuyết tiền tệ

  Môn học Lý thuyết Tài chính- Tiền tệ là môn học cơ sở ngành. Môn học này vận dụng lý luận của một số môn học cơ bản và cơ sở ngành khác, và những kiến thức của môn học này sẽ phục vụ cho các môn học thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành. Đối tượng nghiên cứu là các quan hệ tài chính và các chủ thể tài chính cơ bản của một nền kinh tế, bên cạnh đó là tiền tệ và các vấn...

  pdf 160p womanhood911_06 03-11-2009 613 288

 • + Xem thêm 2208 Lý Thuyết Tiền Tệ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản