Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy

Xem 1-9 trên 9 kết quả Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy
 • Tài liệu tham khảo môn toán xác suất thống kê Chương 6: 'Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy" dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

  pdf14p truongdoan 10-11-2009 471 217   Download

 • Khi khảo sát hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y ta thấy giữa chúng có thể có một số quan hệ sau: i/ X và Y độc lập với nhau, tức là việc nhận định giá trị của đại luongj ngẫu nhiên này không ảnh hưởng đến việc nhận giá trị của đại lượng ngẫu nhiên kia... Moment tương ( hiệp phương sai) của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y, ký hiệu ...

  pdf14p doxuan 13-07-2009 1338 400   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 6 : lý thuyết tương quan và hàm hồi quy', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p tuoanh04 19-07-2011 63 6   Download

 • Hệ số tương quan đo mức độ thuộc tuyến tính giữa X và Y. khi XY càng gần 1 thì mối quan hệ tuyến tính càng chặt, khi XY 0 thì quan hệ tuyến tính càng..

  pdf14p ntgioi120403 04-11-2009 954 162   Download

 • Bài giảng Xác suất và thống kê có cấu trúc gồm 7 chương, với các nội dung cụ thể như: Các khái niệm cơ bản của xác suất, biến (đại lượng) ngẫu nhiên, định lý giới hạn trong xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng đặc trưng của tổng thể (đám đông), kiểm định giả thiết thống kê, lý thuyết tương quan và hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p kiepnaybinhyen_04 24-12-2015 32 8   Download

 • Tài liệu tham khảo môn Xác suất thống kê Chương 6: " Lý thuyết tương quan và hàm hồi quy" dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

  pdf14p truongdoan 09-11-2009 671 586   Download

 • Trong phần thống kê toán học, sinh viên sẽ học các khái niệm liên quan đến tập mẫu thống kê, lý thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết.

  pdf145p johnny_ray1009 05-11-2010 173 67   Download

 • hồi quy và t-ơng quan I. Ph-ơng pháp hồi quy và t-ơng quan 1-1. Liên hệ hàm số và liên hệ t-ơng quan Giữa các hiện t-ợng kinh tế - xã hội hoặc giữa các tiêu thức th-ờng có mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau theo những quy luật nhất định. Nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện t-ợng, các tiêu thức, xác định tính chất và trình độ chặt chẽ của mối liên hệ là nhiệm vụ cụ thể của thống kê. Có hai loại liên hệ phụ thuộc giữa các hiện t-ợng kinh tế...

  pdf11p vitconmengu 14-08-2011 86 31   Download

 • Các hàm thống kê có thể chia thành 3 nhóm nhỏ sau: Nhóm hàm về Thống Kê, nhóm hàm về Phân Phối Xác Suất, và nhóm hàm về Tương Quan và Hồi Quy Tuyến Tính 1. NHÓM HÀM VỀ THỐNG KÊ AVEDEV (number1, number2, ...) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu theo trung bình của chúng. Thường dùng làm thước đo về sự biến đổi của tập số liệu AVERAGE (number1, number2, ...) : Tính trung bình cộng AVERAGEA (number1, number2, ...

  pdf5p yesno123 16-09-2011 83 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản