Lý thuyết về hành vi

Xem 1-20 trên 730 kết quả Lý thuyết về hành vi
 • Tài liệu tham khảo về Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp giúp các bạn sinh viên bổ sung thêm kiến thức và học môn kinh tế vi mô tốt hơn.

  ppt21p sasu111 13-03-2014 109 26   Download

 • Tìm hiểu về Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng trong đó có lý thuyết hữu dụng: Hữu dụng là một khái niệm dùng trong kinh tế học để chỉ sự thích thú chủ quan, tính hữu ích hoặc sự thảo mãn do tiêu dùng hàng hóa mà có.

  pdf44p baokim2014 14-03-2014 37 8   Download

 • Lý thuyết sản xuất; lý thuyết chi phí sản xuất; lựa chọn đầu vào tối ưu; lý thuyết về lợi nhuận là những nội dung chính mà Bài giảng Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p hera_01 14-04-2016 34 9   Download

 • Tài liệu tham khảo về lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, giúp các bạn bổ sung kiến thức cần thiết về hành vi của doanh nghiệp và học tốt môn kinh tế vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p phamphat94 08-12-2013 66 14   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội trình bày lý thuyết về mobile marketing, lý thuyết về hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động mobile marketing, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội.

  pdf208p manhtien2890 28-05-2014 221 116   Download

 • Tài liệu tham khảo về lý thuyết hành vi người tiêu dùng giúp các bạn bổ sung kiến thức và giải thích thế nào mà người mua điều hòa giữa cái mà mình muốn với cái mà thị trường cho phép họ làm. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf39p phamphat94 08-12-2013 95 20   Download

 • Nội dung chính trình bày trong Bài giảng Kinh tế học Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng nhằm trình bày về các giả định chung, thị hiếu tiêu dùng, đường bàng quan.

  ppt75p green_12 13-05-2014 90 22   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'lý thuyết về hành vi của ngƣời tiêu dùng', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p page_12 15-08-2013 40 4   Download

 • Nội dung cơ bản trong chương 4 Lý thuyết về hành vi của nhà sản xuất nằm trong bài giảng xác suất thống kê nhằm trình bày về lý thuyết sản xuất, lý thuyết chi phí sản xuất và lý thuyết đa hóa lợi nhuận. Cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về lý thuyết về hành vi.

  pdf43p small_12 11-06-2014 45 6   Download

 • Tài liệu dành cho các bạn sinh viên, khi học chương 3 các bạn sẽ biết: Giải thích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng, giải thích cân bằng tiêu dùng bằng đồ thị.

  ppt21p sasu111 13-03-2014 33 5   Download

 • Chương 4 Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp thuộc bài giảng Kinh tế học vi mô, trong chương này trình bày các nội dung sau: lý thuyết hành vi người sản xuất, chi phí sản xuất, chí phí kinh tế và chi phí kế toán, lợi nhuận,...

  ppt55p hungmadboys 27-11-2014 31 5   Download

 • Bài 4 Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng, nội dung chương học này trình bày về: Sở thích (thị hiếu) của người tiêu dùng, sự lựa chọn của người tiêu dùng, đường thu nhập – tiêu dùng & đường Engel, giới hạn (ràng buộc) ngân sách, đường giá cả - tiêu dùng & đường cầu, vận dụng.

  ppt77p thanhdieutran 14-04-2014 23 4   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 3: Lý thuyết về hành vi tiêu dùng" trình bày các lý thuyết về hành vi tiêu dùng như: Hữu dụng, đường bàng quang về hữu dụng, các hàm hữu dụng thông dụng, đường ngân sách, nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   

   

  pdf37p tsmstc_001 13-05-2015 34 5   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sở thích của người tiêu dùng, sự ràng buộc về ngân sách, sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_14 28-01-2016 30 3   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết sản xuất, lý thuyết chi phí sản xuất, lựa chọn đầu vào tối ưu, lý thuyết về lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p doinhugiobay_14 28-01-2016 25 2   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô 1 - Chương 4: Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số khái niệm và lý thuyết về ích lợi của người tiêu dùng, lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p doinhugiobay_06 12-12-2015 24 4   Download

 • I. NHỮNG MỐI QUAN HỆ CÓ TÍNH VẬT CHẤT. Trong chương này chúng tôi trình bày những nội dung chính về lý thuyết của kinh tế học trong khu vực sản xuất, đã tỏ ra cần thiết trong nghiên cứu về thị trường nông nghiệp. Cũng như mọi ngành kinh tế khác, kinh tế học trong sản xuất nông nghiệp cũng quan tâm đến việc phân phối nguồn lực khan hiếm cho nhiều phương hướng sản xuất.

  pdf20p meoconlylom 03-07-2011 234 95   Download

 • Tài liệu "Hành vi Lệch chuẩn" trình bày về: hành vi con người trong tương tác với môi trường sống, hành vi lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã hội, Công tác xã hội và hành vi lệch chuẩn. Đây là tại liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Công tác Xã hội.

  pdf34p thuytrangseven 06-09-2014 216 97   Download

 • Sau khi đã phân tích các vấn đề về khía cạnh cầu trong chương trước, bây giờ chúng ta chuyển sang các vấn đề về cung mà đại diện cho nó là các nhà sản xuất hay các doanh nghiệp. Làm thế nào mà các doanh nghiệp quyết định được phải sử dụng bao nhiêu lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, sản xuất bao nhiêu sản phẩm và nên bán với giá bao nhiêu? Lý thuyết về cung sẽ cho ta biết về các vấn đề đó. Chương này nghiên cứu hành vi sản xuất - kinh doanh...

  ppt64p huytaichinh1 12-09-2011 217 46   Download

 • Giáo trình Kinh tế và hộ trang trại: Phần 1 giới thiệu về kinh tế hộ và kinh tế trang trại, lý thuyết về hành vi sản xuất. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

  pdf39p qlngoc 20-05-2014 81 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản