Lý thuyết weierstrass

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lý thuyết weierstrass
  • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu “Lý thuyết xấp xỉ và ứng dụng” dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên. Nội dung tài liệu trình bày về các định lý Weierstrass, xấp xỉ tốt nhất, các không gian hàm, các định lý trung tâm của không gian xấp xỉ,...

    pdf91p stusant 06-03-2016 13 6   Download

  • trình bày Định lý Weierstrass về xấp xỉ hàm liên tục bằng đa thức với độ chính xác tùy ý. Chứng minh định lý này được dựa trên định lý xấp xỉ bằng toán tử tích phân sử dụng đa thức Bernstein cho hàm không tuần hoàn và tổng Fejer cho hàm tuần hoàn. Chương

    pdf14p paradise_12 04-01-2013 161 23   Download

  • Luận văn Thạc sĩ Đại số và lý thuyết số: Chuỗi Laurent P-adic bao gồm những nội dung về xây dựng chuỗi Laurent P-adic; định lý Weierstrass cho hàm giải tích Laurent P-adic; các định lý quan trọng liên quan đến chuỗi Laurent P-adic. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

    pdf71p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 16 3   Download

Đồng bộ tài khoản