Ma trận QSPM

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ma trận QSPM
 • Tiến sĩ Fred R. David là tác giả của các sách giáo khoa quản lý chiến lược chủ đạo mang tên: Quản Trị Chiến Lược, Khái Niệm Về Quản Trị Chiến Lược, và Các Trường Hợp Quản Trị Chiến Lược. Những quyển này được sửa đổi hai năm một lần kể từ năm 1986 khi phiên bản đầu tiên được xuất bản bởi Công ty Xuất bản Merrill. Ấn bản thứ 13 đang được xuất bản bởi Prentice Hall tháng 3 năm 2010.

  ppt6p cohaila 19-09-2012 323 101   Download

 • Kết cấu chương 6 Xây dựng chiến lược để lựa chọn thuộc bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về các kiến thức cơ bản: ma trận SWOT, ma trận SPACE, ma trận BCG, những kỹ thuật phân tích danh sách vốn đầu tư có thể thay thế cho nhau: ma trận General Electric - G.E và ma trận QSPM.

  pdf62p bad_12 04-07-2014 94 32   Download

 • Hệ thống cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh, phân tích môi trường kinh doanh của Vietsovpetro qua các yếu tố môi trường bên trong và các yếu tố môi trường bên ngoài, phân tích SWOT để hình thành chiến lược cạnh tranh và lựa chọn chiến lược cạnh tranh qua ma trận QSPM là những nội dung chính của bài luận văn Thạc sĩ "Chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan của liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đến năm 2020". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc129p ngochunghcm 01-11-2015 49 23   Download

 • Tiểu luận Xây dựng chiến lược phát triển nội dung số trong giai đoạn 2010-2014 cho chi nhánh tổng công ty VTC tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện dựa trên mô hình hoạch định chiến lược của Fred R.

  pdf41p idol_12 06-05-2014 100 42   Download

Đồng bộ tài khoản