Mã tuần tự

Xem 1-20 trên 1157 kết quả Mã tuần tự
 • Trong chương trước, chúng ta đã khảo sát các loại mạch tổ hợp, đó là các mạch mà ngã ra của nó chỉ phụ thuộc vào các biến ở ngã vào mà không phụ thuộc vào trạng thái trước đó của mạch. Nói cách khác, đây là loại mạch không có khả năng nhớ, một chức năng quan trọng trong các hệ thống logic. Chương này sẽ bàn về loại mạch thứ hai: mạch tuần tự. - Mạch tuần tự là mạch có trạng thái ngã ra không những phụ thuộc vào tổ hợp các ngã vào mà còn phụ...

  pdf26p trananh1907 02-04-2010 431 128   Download

 • Nội dung: Giới thiệu, Các mạch chốt, Flip-flop, Chuyển đổi giữa các loại Flip-flops, Ứng dụng của các Flip-flop. Mạch logic tuần tự là mạch có các ngõ ra tùy thuộc không chỉ vào trạng thái hiện tại của các ngõ vào mà còn tùy thuộc vào một chuỗi các ngõ vào trước đó.

  ppt39p vanlektmt 13-11-2010 315 102   Download

 • Mạch số được chia thành hai loại chính: Hệ tổ hợp và hệ tuần tự. Đối với hệ tổ hợp: tín hiệu ngõ ra ở trạng thái kế tiếp chỉ phục thuộc vào trạng thái hiện tại của ngõ vào, mà bất chấp trạng thái hiện tại của ngõ ra. Như vậy, khi các ngõ vào thay đổi trạng thái (bỏ qua thời gian của tín hiệu đi qua phần tử logic) thì lập tức ngõ ra thay đổi trạng thái.

  pdf21p tungyeunhan 01-11-2010 220 92   Download

 • Các phần tử lưu trữ Fli Fl ering • Flip-Flop. • Bus và các thiết bị ba trạng thái ginee. Thiết kế máy tuần tự Đồ thị trạng thái State Eng biến đổi (State- Transaction Graph). Bộ h ể ã ối tiế h iệ t ề dữ uter chuyển mã nối tiếp cho việc truyền liệu (Serial-line code converter) omp Rút gọn trạng và các trạng thái tương đương Co Advanced Digital Design with the Verilog HDL - ©2009, Pham Quoc Cuong 2 chapter 3 g...

  pdf41p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 73 27   Download

 • Mạch số được chia thành hai loại chính: Hệ tổ hợp và hệ tuần tự. Đối với hệ tổ hợp: tín hiệu ngõ ra ở trạng thái kế tiếp chỉ phục thuộc vào trạng thái hiện tại của ngõ vào, mà bất chấp trạng thái hiện tại của ngõ ra. Như vậy, khi các ngõ vào thay đổi trạng thái (bỏ qua thời gian của tín hiệu đi qua phần tử logic) thì lập tức ngõ ra thay đổi trạng thái.

  ppt68p phamdinhthe3993 16-05-2013 65 19   Download

 • Hệ tuần tự là hệ mà ngõ ra không chỉ phụ thuộc vào các ngõ vào mà còn phụ thuộc vào 1 số ngõ ra được hồi tiếp trở thành ngõ vào thông qua phần tử nhớ. Ngõ vào (INPUT) CỔNG LOGIC PHẦN TỬ NHỚ Ngõ ra (OUTPUT) Phần tử nhớ thường sử dụng là Flip_Flop. Hệ tuần tự được chia thành 2 loại: - Hệ tuần tự đồng bộ (Synchronous) - Hệ tuần tự bất đồng bộ (Asynchronous)

  pdf19p vanmanh1008 19-05-2013 46 7   Download

 • Tuân Tử là một nhà Nho, nhà tư tưởng của Trung Hoa vào cuối thời Chiến Quốc, tác phẩm của ông rất được yêu thích bởi tính hiện thực sâu sắc, mời các bạn tham khảo bài cảm nghĩ về câu nói "người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy" của ông.

  pdf8p somixanh123 02-03-2014 144 5   Download

 • Hệ tuần tự là hệ mà ngõ ra không chỉ phụ thuộc vào các ngõ mà còn phụ thuộc vào một số ngõ ra được hồi tiếp trở thành ngõ vào thông qua phần tử nhớ. Tham khảo nội dung bài giảng chương 4 "Hệ tuần tự" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf44p sinhsinh161094 24-01-2016 16 2   Download

 • Mạch logic tuần tự là mạch logic mà tín hiệu ra của mạch không những phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào, mà còn phụ thuộc vào thứ tự, thời gian tác động của tín hiệu vào.Mạch logic tuần tự đồng bộ: việc chuyển trạng thái trong mạch không những chỉ phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào, trạng thái trong trước đó, mà còn phụ thuộc vào xung đồng bộ • Dùng phổ biến trong máy tính (môn ĐT số)...

  ppt53p vubangbk_cap 23-11-2012 194 75   Download

 • Trạng thái ngõ ra của mạch ở mỗi thời điểm không chỉ phụ thuộc trạng thái của ngõ vào ở thời điểm đó mà còn phụ thuộc vào trạng thái của mạch ở thời điểm trước đó. Mạch tuần tự có khả năng nhớ Mỗi trạng thái của mạch được gọi là trạng thái trong Mạch tuần tự gồm một mạch tổ hợp và các phần tử nhớ nối với nhau thành một vòng hồi tiếp.

  ppt64p ducphan12216 11-05-2013 84 27   Download

 • Sau Mạnh tử bốn năm m-ơi năm, tại n-ớc Triệu xuất hiện một danh nho là Tuân Tử. Tuân Tử tên là Huống, tự là Khanh, 50 tuổi mới đi học ở n-ớc Tề .Ông cũng chu du ở các n-ớc Tề, Tần, Sở, rồi quay về Triệu. T- Mã Thiên viết:'' Tuân Khanh ghét chính sự đời dơ đục, n-ớc mất vua hỏng luôn luôn nối nhau. Các vua không theo đạo đức lớn mà lo cúng tế, bói toán, tin điều may, điều rủi''1. Sách của ông hiện nay có bộ Tuân tử , tất cả 32 thiên....

  pdf6p gaunau123 27-11-2011 37 9   Download

 • Giáo trình Hệ số đếm và mã: Phần 2 trình bày hệ tổ hợp và hệ tuần tự. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về nội dung phần 2 của giáo trình.

  pdf100p hoa_lan91 12-06-2014 28 9   Download

 • Bài Giảng Kỹ Thuật Số Chương 4 CHÖÔNG 4. HEÄ TUAÀN TÖÏ 4.1. TOÅNG QUAN Maïch logic tuaàn töï laø maïch coù caùc ngoõ ra tuøy thuoäc khoâng chæ vaøo traïng thaùi hieän taïi cuûa caùc ngoõ vaøo maø coøn tuøy thuoäc vaøo moät chuoãi caùc ngoõ vaøo tröôùc ñoù.

  pdf30p xavang_1212 12-01-2011 346 131   Download

 • Các nguyên tố được sắp xếp vào BTH theo nguyên tắc: Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng(chu kỳ). Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị được xếp thành 1 cột(nhóm) Các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron được xếp vào 1 hàng, gọi là chu kỳ. STT chu kỳ = số lớp electron.

  doc13p thuyngan2307 06-08-2012 460 118   Download

 • MẠCH TUẦN TỰ Trong chương trước, chúng ta đã khảo sát các loại mạch tổ hợp, đó là các mạch mà ngã ra của nó chỉ phụ thuộc vào các biến ở ngã vào mà không phụ thuộc vào trạng thái trước đó của mạch. Nói cách khác, đây là loại mạch không có khả năng nhớ, một chức năng quan trọng trong các hệ thống logic. Chương này sẽ bàn về loại mạch thứ hai: mạch tuần tự.

  pdf26p thachsaudoi 24-12-2009 251 92   Download

 • Trong chương này và hai chương sau chúng tôi xét quan niệm của Hàn Phi về: - Bản tính con người. - Vua - Và Quốc gia. Về lịch sử quan, Hàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của Thương Ưởng, chỉ khai thác tư tưởng của Thương Ưởng, mà không phát huy thêm được gì.

  pdf26p tintuconline1209 28-12-2010 115 61   Download

 • Cấu trúc của một vi xử lý cơ bản : Một vi xử lý về cơ bản gồm có 3 khối chức năng: đơn vị thực thi (Execution), bộ điều khiển tuần tự (Sequencer) và bus giao tiếp. - Đơn vị thực thi : Xử lý các lệnh số học và logic. Các toán hạng liên quan có mặt ở các thanh ghi dữ liệu hoặc địa chỉ hoặc từ bus nội. - Bộ điều khiển tuần tự : Bao gồm bộ giải mã lệnh (Intrustruction Đecoer) và bộ đếm chương trình (Program Counter). + Bộ đếm chương trình gọi...

  pdf9p kentit 20-08-2010 141 58   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Liệt Tử và Dương Tử" của cụ Nguyễn Hiến Lê. Trong phần lời tựa, Nguyễn Hiến Lê có viết: "Tuy là một tác phẩm về triết mà chỉ một phần mười là lí thuyết, còn chín phần kia toàn là kể truyện: truyện cổ, truyện hoang đường, truyện có thật, truyện tưởng tượng,... để đưa ra một tư tưởng, một chủ trương, một lời răn, một điều dạy khôn. Đó là đặc điểm của bộ Liệt tử.

  pdf278p badao259 11-04-2015 79 45   Download

 • Tự chữa stress không dùng thuốc Bạn hãy tiến hành tuần tự các động tác sau Việc kiểm soát hơi thở kết hợp day ấn một số huyệt vị có thể giúp thư giãn và an thần, giảm stress. Nhờ đó, bạn có thể giảm được những nguy cơ mà yếu tố này gây ra cho hệ thần kinh và sức khỏe nói chung. 1. Vuốt ấm vành tai: Dùng ngón tay trỏ và ngón cái vuốt dọc vành tai cùng bên từ trên xuống dưới. Vuốt chậm và nhẹ khoảng 21 lần. Y học hiện đại và y học cổ...

  pdf6p exkhatu 28-05-2010 101 25   Download

 • HỆ TUẦN TỰ I. Giới thiệu: Hệ tuần tự là hệ mà ngõ ra không chỉ phụ thuộc vào các ngõ vào mà còn phụ thuộc vào 1 số ngõ ra được hồi tiếp trở thành ngõ vào thông qua phần tử nhớ. Ngõ vào (INPUT) CỔNG LOGIC PHẦN TỬ NHỚ Ngõ ra (OUTPUT) Phần tử nhớ thường sử dụng là Flip_Flop. Hệ tuần tự được chia thành 2 loại: - Hệ tuần tự đồng bộ (Synchronous) - Hệ tuần tự bất đồng bộ (Asynchronous) ...

  pdf39p thachthaoxanh 24-08-2011 88 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản