» 

Mạch điện Tử

 • Mạch điện tử part 9

  Tham khảo tài liệu 'mạch điện tử part 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p dongta09 26-01-2012 51 25

 • Mô phỏng mạch điện tử part 6

  Tham khảo tài liệu 'mô phỏng mạch điện tử part 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p taydoc04 13-02-2012 58 24

 • Mạch điện tử part 8

  Tham khảo tài liệu 'mạch điện tử part 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p dongta09 26-01-2012 43 24

 • Mạch điện tử part 6

  Tham khảo tài liệu 'mạch điện tử part 6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p dongta09 26-01-2012 36 23

 • Kỹ thuật mạch điện tử - Chương 13

  Tài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật mạch điện tử ( Phạm Minh Hà - Nxb khoa học và kỹ thuật ) dành cho sinh viên chuyên ngành vô tuyến điện tử - Chương 13 Trộn tần

  pdf 22p doquyenhong 28-10-2011 36 23

 • Giáo trình Kĩ thuật mạch điện tử - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kĩ thuật mạch điện tử được biên soạn theo đề cương do vụ THCN - ĐN, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, các kiến thức có mối liên hệ logic chặt chẽ, nội dung lý thuyết gắn với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống. Giáo trình gồm 9 chương: Khuếch đại tín hiệu nhỏ, Ghép tầng khuếch...

  pdf 265p ngocluu84 13-03-2014 34 22

 • Mạch điện tử part 4

  Tham khảo tài liệu 'mạch điện tử part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p dongta09 26-01-2012 40 22

 • Kỹ thuật mạch điện tử - Chương 14

  Tài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật mạch điện tử ( Phạm Minh Hà - Nxb khoa học và kỹ thuật ) dành cho sinh viên chuyên ngành vô tuyến điện tử - Chương 14 Chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tương tự

  pdf 21p doquyenhong 28-10-2011 40 21

 • Kỹ thuật mạch điện tử - Chương 12

  Tài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật mạch điện tử ( Phạm Minh Hà - Nxb khoa học và kỹ thuật ) dành cho sinh viên chuyên ngành vô tuyến điện tử - Chương 12 Tách sóng

  pdf 22p doquyenhong 28-10-2011 34 21

 • Mạch điện tử part 5

  Tham khảo tài liệu 'mạch điện tử part 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p dongta09 26-01-2012 34 21

 • Mạch điện tử căn bản

  Cuốn sách Mạch điện tử gồm các nội dung: mạch Diode, mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng BJT, mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET, anh hưởng của nội trở nguồn tín hiệu (Rs) và tổng trở tải (RL) lên mạch khuếch đại, đáp ứng tần số của BJT và FET, các dạng liên kết của BJT và FET, Op-Amp khuếch đại và ứng dụng, mạch khuếch đại hồi tiếp (Feedback Amp),...

  pdf 292p ngocluu84 28-03-2014 32 20

 • Kỹ thuật mạch điện tử - Chương 15

  Tài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật mạch điện tử ( Phạm Minh Hà - Nxb khoa học và kỹ thuật ) dành cho sinh viên chuyên ngành vô tuyến điện tử - Chương 15 Mạch cung cấp nguồn

  pdf 26p doquyenhong 28-10-2011 28 18

 • Giáo trình Thiết kế mạch điện tử OrCAD - Đặng Quang Minh

  Tài liệu tham khảo Giáo trình Thiết kế mạch điện tử Orcad - Đặng Quang Minh, sử dụng cho hệ Trung cấp giúp chúng ta hiểu rõ hơn phần mềm OrCAD và thực hiện được công việc vô cùng phức tạp, lý thú trong một thời gian thật ngắn.

  pdf 175p dinhbinh296 12-03-2014 23 18

 • MỘT SÓ BÀI TẬP MẪU CHO QUYỂN " GIÁI TRÌNH MẠCH ĐIỆN TỬ 1 "

  TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SÓ BÀI TẬP MẪU CHO QUYỂN " GIÁI TRÌNH MẠCH ĐIỆN TỬ 1 " - KHOA ĐIỆN- ĐIỂN TỬ VIỄN THÔNG MÔN MẠCH ĐIỆN

  pdf 40p phamdinhthe3993 19-06-2013 29 17

 • Mạch điện tử - Chương 4 Mạch khuếch đại liên tầng

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạch điện tử - chương 4 mạch khuếch đại liên tầng', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p levanhau_01031993 03-10-2013 98 15

 • Lý thuyết mạch điện tử trong cơ khí P2

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết mạch điện tử trong cơ khí p2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p hiruscar 25-10-2010 58 14

 • Bài giảng mạch điện tử : MẠCH KHUẾCH ÐẠI HỒI TIẾP (Feedback Amplifier) part 4

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng mạch điện tử : mạch khuếch ðại hồi tiếp (feedback amplifier) part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p poseidon06 01-08-2011 32 12

 • Mạch điện tử - Chương 3: Mạch khuếch đại FET

  Tham khảo bài thuyết trình 'mạch điện tử - chương 3: mạch khuếch đại fet', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p levanhau_01031993 03-10-2013 99 12

 • Giáo trình thiết kế mạch điện tử với Altium designer 10

  Phần mềm Altium designer là phần mềm có nhiều chức năng trong đó có chức năng thiết kế mạch điện tử. Được phát triển từ phần mềm protel của hãng Altium. Nó là phần mềm có giao diện thận thiện, dễ sử dụng.

  pdf 65p luckystar_117 06-12-2013 25 10

 • Mạch điện tử - Giới thiệu môn học

  Mục tiêu: Cung cấp kiến thức cơ bản để phân tích, thiết kế các mạch điện tử ở tần số thấp. Trình bày đáp ứng tần số của mạch khuếch đại và đồ thị Bode. Trình bày các mạch khuếch đại thuật toán cơ bản. Nắm vững cách phân tích mạch diode, transistor...

  pdf 53p levanhau_01031993 03-10-2013 77 9

 • + Xem thêm 8656 Mạch điện Tử khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản