Making arrangements

Xem 1-20 trên 94 kết quả Making arrangements
 • Giới thiệu cho cá bạn một số bài giảng điện tử môn Tiếng Anh 8 unit 2 Making arrangements sẽ giúp ích rất nhiều cho việc giảng dạy và học tập của các bạn. Với mục tiêu bài học là giúp học sinh đọc và hiểu được nội dung của cuộc đối thoại liên quan đến chủ đề học của unit 8 Making arrangements và trả lời một số câu hỏi liên quan đến cuộc đối thoại, qua đó được học thêm các từ mới của bài giúp tăng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh.

  ppt21p baothi_88 24-03-2014 219 41   Download

 • Thông qua những giáo án điện tử của unit 2 Making arrangements - Tiếng Anh 8 quý thầy cô giáo có thêm tư liệu để tham khảo cho việc củng cố kiến thức cho HS. Đây là bộ sưu tập bao gồm những giáo án đặc được soạn bởi những giáo viên có kinh nghiệm, giúp quý thầy cô chuẩn bị tốt nhất cho tiết học, cung cấp được các kiến thức trọng tâm của bài cho các học sinh.

  doc24p 789_thuychi 26-03-2014 151 23   Download

 • To help you specialized English teacher with more references in the process of learning and teaching, invite you to refer to "Lesson plans Unit 2: Making arrangements - Lesson 1" below. Hope content useful lesson plan serves the learning needs and teaching.

  doc3p sambaobinh 25-12-2015 18 1   Download

 • Lesson plans unit 2 "Making arrangements - Lesson 2" presentation on the objectives, requirements and summary articles My friends, teaching and learning activities of teachers and students. Invite you to consult lesson content for additional learning materials and research.

  doc2p sambaobinh 25-12-2015 19 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 2: making arrangements getting started, listen and read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lovetime 04-04-2011 429 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 2 making arrangements lesson 2 : speak', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 187 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 2 making arrangements lesson 3 : listen', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_34 20-09-2011 162 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 2: making arrangements', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p tienthuyphong 20-10-2010 139 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 2 making arrangements lesson 6 : language focus', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 20-09-2011 320 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 2 making arrangements lesson 1 : getting started listen and read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 20-09-2011 311 10   Download

 • Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 3 Making arrangements to meet a friend.

  pdf7p nicholasdat 13-01-2015 23 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 2 making arrangements lesson 5 : write', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 318 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 2 making arrangements lesson 4 : read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 147 7   Download

 • A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use the telephone to make and confirm arrangements . B / Teaching aids : Textbooks, poster , pictures .. C / Procedure : I / Warm up : Matching ( Getting started ) - Ask Ss to match each object with its name * Answers : a. an answering machine b. a mobile phone c. a fax machine d. a telephone directory e.

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 572 45   Download

 • MAKE - make arrangements for : sắp đặt, dàn xếp e.g. The school can make arragements for pupils with special needs. Nhà trường có thể sắp đặt cho cho học sinh những nhu cầu đặc biệt.

  pdf8p sushi000 27-04-2011 51 17   Download

 • Unit 2: Making arrangements Period 13: Lesson 6: Language Focus I. Objectives: - Further practice in the structure “be going to” and the adverbs of place. II. Preparation: - Textbook. III. Teaching procedure: 1. Organization: - Date : ...............8A1:........... ................8A2:............ 2. Oral test: - Homework correction. 3. New lesson: A. Warm- up: Matching: A B 1. make a. the time 2. arrange b. an invitation 3. introduce c. a call 4. accept d. a letter 5. send e. oneself 1:......... 2:.......... 3:........ 4:......... 5:.......... B.

  pdf5p chenxanh_1 20-09-2011 160 3   Download

 • Objectives: - To help Ss study some new words about telephoning. - After the lesson, Ss will be able to use the telephone to make and confirm arrangements.

  pdf5p chenxanh_1 20-09-2011 141 2   Download

 • EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1 Bài 3: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn) Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) Trong bài 3, các bạn sẽ nghe ba đoạn

  pdf7p sihkelj 27-11-2009 408 222   Download

 • EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1 Bài 3: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn) Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) Trong bài 3, các bạn sẽ nghe ba đoạn đối thoại ngắn. Trước khi kết thúc bài, các bạn sẽ nghe lại ba đoạn đối thoại một lúc. Khi nghe, các bạn cố gắng không nhìn vào sách. Bài đối thoại không khó mấy, vậy các bạn cố nghe. Hai em học sinh Anne và Jane đang dự tính xem cuối tuần sẽ làm gì. Anne muốn Jane...

  pdf7p vantuong_x1 28-11-2009 182 117   Download

 • How to use this book This main part of the book is devoted to 12 themed chapters, broken down into five 15-minute daily lessons, the last of which is a revision lesson. So, in just 12 weeks you will have completed the course. A concluding reference section contains a menu guide and English-to- French and French-to-English dictionaries.

  pdf164p yeuthuong 03-10-2012 165 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản