» 

Mầm Non Chuẩn Quốc Gia

 • QUY CHẾ - Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

  1. Quy chế này quy định về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia bao gồm: tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, kiểm tra, xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trách nhiệm của nhà trường, nhà trẻ, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo. 2. Quy chế này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà...

  pdf 14p ferari 21-08-2010 621 87

 • Công nhận trường mầm non chuẩn quốc gia -Mã số hồ sơ 017563

  Tham khảo tài liệu 'công nhận trường mầm non chuẩn quốc gia -mã số hồ sơ 017563', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p meomayhaman 07-06-2011 38 3

 • Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnhBình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở tài chính, Sở Kế...

  pdf 4p taituongchienxuxu 29-11-2010 71 6

 • QUYẾT ĐỊNH - Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16...

  pdf 21p ferari 21-08-2010 159 21

 • QUY ĐỊNH Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  pdf 8p ferari 21-08-2010 1456 154

 • Thủ tục Thẩm định công nhận trường Mầm non (MN) đạt chuẩn Quốc gia

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định công nhận trường mầm non (mn) đạt chuẩn quốc gia', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p depart 27-02-2012 19 5

 • Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

  Tham khảo tài liệu 'công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p bingo_do 28-05-2010 40 4

 • Quyết định số 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  Quyết định số 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf 2p lawgd3 04-11-2009 29 2

 • Quyết định số 540/2006/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  Quyết định số 540/2006/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf 2p lawgd3 04-11-2009 20 1

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2008/QĐ-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁ

  Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tương áp dụng: 1. văn bản này quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yâu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  pdf 7p anhtuyet 10-06-2009 831 95

 • BÁO CÁO KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I

  Nhà Trường luoon thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của nhà nước, sự quản lý của chính quyền địa phương. Đồng thời chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, có kế hoạch và các biệm pháp cụ thể thực hiện mục tiêu của giáo dục Mầm Non.

  doc 9p quantrinhansu 25-11-2010 359 60

 • Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013

  Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2) do tỉnh Bắc Giang ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf 2p thuthum 15-04-2014 1 0

 • Quyết định số 409/QĐ-UBND 2013

  Quyết định số 409/QĐ-UBND công nhận các trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

  pdf 6p huongruoutinhnong123 25-03-2014 2 0

 • Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 8p lawgd2 04-11-2009 255 44

 • Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT

  Quyết định số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 11p lawgd3 04-11-2009 187 36

 • Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy :Văn học và khoa học thời hâu Lê

  A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Biết được sự phát triển của văn học và khoa học thới Hậu Lê ( một vài tác giả tiêu biểu thời Hậu Lê ) + Tác giả tiêu biểu : Lê Thánh Tông , Nguyễn Trãi , Ngô Sĩ Liên . HS khá giỏi : Tác phẫm tiêu biểu : Quốc âm thi tập , Hồng Đức quốc âm thi tập , Dư địa chí , Lam Sơn thực lục . B CHUẨN BỊ - Hình trong SGK -Phiếu học tập của HS C . HOẠT ĐỘNG DẠY...

  pdf 4p abcdef_22 31-08-2011 135 21

 • Sự kiện “Ngày hội, ngày lễ” ĐỀ TÀI: Vui ngày 8/3

  I. Mục tiêu: - Hiểu được ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày dành cho những người phụ nữ. - Nghe hiểu và tham gia vào nội dung câu chuyện “Sự tích hạt lúa”. - Biết làm thiệp tặng mẹ, cô, bà,…Giáo dục trẻ yêu kính mẹ. II. Chuẩn bị: - Giấy, bút màu, nguyên vật liệu mở - Rối, tranh phông. - Thiệp. III. Tổ chức các hoạt động * Hoạt động 1: Trò chuyện về ngày 8/3 - Cô và trẻ...

  pdf 3p abcdef_18 09-08-2011 22 3

 • Quyết định số 506/2006/QĐ-UBND

  Quyết định số 506/2006/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf 2p lawgd3 04-11-2009 17 2

 • Quyết định số 503/2006/QĐ-UBND

  Quyết định số 503/2006/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf 2p lawgd3 04-11-2009 32 2

 • Quyết định số 505/2006/QĐ-UBND

  Quyết định số 505/2006/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf 2p lawgd3 04-11-2009 27 2

 • + Xem thêm 22 Mầm Non Chuẩn Quốc Gia khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản