Mảng 1 chiều

Xem 1-20 trên 667 kết quả Mảng 1 chiều
 • Chuyên đề mảng 1 chiều Kĩ thuật nhập xuất mảng 128/ Viết hàm nhập mảng 1 chiều các số thực voi d NhapMang(float a[], int &n) { printf("Nhap so phan tu: "); scanf ("% d",&n); for (i nt i =0;i

  pdf15p kemoc5 31-05-2011 203 86   Download

 • Kĩ thuật nhập xuất mảng 128/ Viết hàm nhập mảng 1 chiều các số thực voi d NhapMang(float a[], int &n) { printf("Nhap so phan tu: "); scanf ("% d",&n); for (i nt i =0;i

  pdf57p we004338 14-06-2011 129 39   Download

 • Đa phần các thao tác trên C# đều thực hiện dựa trên hàm, thụât toán về mảng 1 chiều, nếu nắm vững các thụât toán, thao tác về mảng 1 chiều thì C# đối với bạn chỉ khó về mặt kỹ thuật cài đặt thôi. Bài tập căn bản đầu tiên sẽ là về mảng 1 chiều

  doc7p mr_nghia88 06-03-2010 1348 222   Download

 • Các bài tập tìm kiếm và liệt kê 176/Liệt kê các số âm trong mảng số thực . voi d xuatk q(fl oat a[],int m) { for (i nt i =0;i

  pdf23p kemoc5 31-05-2011 141 54   Download

 • Cho 2 mảng tăng. Hãy trộn thành 1 mảng giảm dần voi d sapxep(int a[],int n) { for (i nt i =0;ia[j]) { int temp=a[i]; a[i] = a[j]; a[j]=temp; } } } } voi d TronMang(int a[], int b[], int c[], int na, int nb, int &nc) { nc = na + nb; sapxep(a,na); //Sap xep tang mang A sapxep(b,nb);

  pdf19p kemoc5 31-05-2011 106 43   Download

 • Chương 7 của bài giảng Nhập môn lập trình giúp người học có thêm những kiến thức về mảng một chiều. Thông qua chương này người học có thể biết được khái niệm về mảng và dữ liệu kiểu mảng, biết cách khai báo mảng, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, tìm hiểu một số bài toán trên mảng 1 chiều. Mời tham khảo.

  ppt49p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 25 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Hàm - mảng của Lương Trần Hy Hiến sau đây để nắm bắt được những kiến thức về kiểu cấu trúc; phương thức/hàm; khai báo phương thức; mảng; mảng 1 chiều; làm việc với mảng một chiều; mảng hai chiều; mảng nhiều chiều.

  pdf18p cocacola_10 02-12-2015 10 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Mảng một chiều cung cấp cho người học các kiến thức về: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 1 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf47p thangnamvoiva20 17-09-2016 3 0   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 7: Mảng một chiều do Thạc sĩ Nguyễn Văn Trãi biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm mảng một chiều, khai báo mảng một chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 1 chiều.

  pdf47p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 0 0   Download

 • Hàm int LaSNT(int n): kiểm tra một số có phải là số nguyên tố. Trả về 1 nếu n là số nguyên tố, ngược lại trả về 0. Tính tổng các phần tử trên dòng/cột/toàn ma trận/đường chéo chính/nửa trên/nửa dưới. Xuất giá trị từng phần tử của mảng 2 chiều từ dòng có 0 đến dòng m-1, mỗi dòng xuất giá giá trị của cột 0 đến cột n-1 trên dòng đó.

  ppt33p cactaceae1990 12-04-2011 167 70   Download

 • Chương 3 - Lập trình C trong Windows. Chương này trình bày một số nội dung sau: Chuyển đổi kiểu, một số phương thức của kiểu chuỗi, một số phương thức của kiểu string, mảng - array, mảng 1 chiều, cách xử lý trên mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, cách xử lý trên mảng 2 chiều. Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p tangtuy19 22-07-2016 25 7   Download

 • Các nội dung chính trong chương 1 gồm có: Định nghĩa và Khai báo mảng 2 chiều, duyệt qua mảng 2 chiều, nhập xuất dữ liệu cho mảng 2 chiều, một số thuật toán trên mảng 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf8p tangtuy08 19-04-2016 28 6   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 2 cung cấp các kiến thức liên quan đến kiểu dữ liệu có cấu trúc. Chương này gồm có những nội dung chính như: Kiểu dữ liệu mảng 1 chiều, các thao tác trên mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, kiểu chuổi ký tự, kiểu cấu trúc – mảng cấu trúc, kiểu tập tin - File

  pdf54p allbymyself_07 01-02-2016 12 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 1 tìm hiểu cách sử dụng lệnh và kiểu dữ liệu mảng 1 chiều qua chương trình có sẵn.', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p paradise4 12-12-2011 44 4   Download

 • Mảng 1 chiều Khai báo mảng Các phép toán trên mảng 11 void function(char *s1, char *s2){ while (*(s1++)=*(s2++)); } void main(){ char s2[100]; char s1[]="Giao Trinh Ngon Ngu C++"; function(s2,s1); cout

  pdf33p cobehoaha 30-01-2013 21 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các thao tác trên Stack, cài Stack bằng mảng 1 chiều, kiểm tra tính rỗng và đầy của Stack, cài Stack bằng danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p doinhugiobay_14 16-02-2016 11 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Kiểu dữ liệu phức hợp do Hoàng Thân Anh Tuấn biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về kiểu dữ liệu đơn giản; kiểu dữ liệu phức hợp; phân loại kiểu dữ liệu phức hợp; mảng (mảng 1 chiều, mảng 2 chiều).

  ppt27p cocacola_09 26-11-2015 7 1   Download

 • Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử. Chương 6 này sẽ giới thiệu về kiểu mảng trong C, mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p youcanletgo_02 07-01-2016 11 1   Download

 • Chương 4 - Các kiểu dữ liệu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kiểu dữ liệu, các loại kiểu dữ liệu, mảng 1 chiều, khai báo mảng, các thao tác với mảng, chuỗi ký tự, các hàm thư viện, kiểu dữ liệu có cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p tangtuy15 09-06-2016 5 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm, mảng 1 chiều, kiểu dữ liệu có cấu trúc - mảng dữ liệu, kiểu ký tự và chuỗi ký tự, kiểu cấu trúc (struct), kiểu con trỏ (pointer), kỹ thuật cấp phát động bộ nhớ, kỹ thuật lập trình trên bit, kỹ thuật đệ quy. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p tangtuy19 22-07-2016 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản