Mạng thần kinh nhân tạo

Xem 1-20 trên 138 kết quả Mạng thần kinh nhân tạo
 • Đề tài này nghiên cứu, áp dụng phần mềm mạng thần kinh nhân tạo (ANNs) để dự báo lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn – Vu Gia.

  pdf7p meoden89nd 20-01-2011 118 27   Download

 • Bài viết Dự báo lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo nhằm so sánh hiệu quả dự báo của mô hình mạng thần kinh nhân tạo và mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy trong dự báo lạm phát theo tháng tại Việt Nam.

  pdf21p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 10 2   Download

 • Trên thế giới có rất nhiều nhà khí t-ợng đã quan tâm tới mạng thần kinh nhân tạo (MTKNT) vì nó có khả năng học và xử lý tính phi tuyến của các quá trình biến đổi phức tạp mà các ph-ơng pháp dự báo khác không thực hiện đ-ợc. MTKNT đã đ-ợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khoa học nh- điều khiển tự động, nhận dạng dấu vân tay, ... và cũng đ-ợc các nhà khí t-ợng sử dụng trong dự báo thời tiết, khí hậu. ...

  pdf10p meomeongon 13-01-2012 47 6   Download

 • hỉ dẫn Không nghi ngờ gì nữa, con người là cách tốt nhất để phân loại màu sắc. Tuy nhiên, các ứng dụng đòi hỏi sự phân loại màu trực tuyến và sửa lại tín hiệu sắc màu một cách có lựa chọn như trong tín hiệu truyền hình màu, thay thế cho sự phân lớp của con người là cần phải có. May mắn thay, một nhóm các kiểu phân loại được mô hình hoá theo kiểu trí tuệ sinh vật (hệ thống thần kinh nhân tạo) đã được phát triển và nghiên cứu trong một thời gian dài....

  pdf11p myxaodon09 07-06-2011 42 5   Download

 • Cùng với những nghiên cứu trước đây sử dụng mạng thần kinh nhân tạo (TKNT) dự báo nhiệt độ tối cao, chúng tôi đã thử nghiệm dự báo nhiệt độ tối thấp cho khu vực nghiên cứu bằng việc sử dụng một loại mạng TKNT nữa - mạng truy hồi thời gian trễ. Kết quả đạt được với bài toán dự báo là khả

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 31 5   Download

 • Ngày nay, có rất nhiều phương pháp được sử dụng để điều khiển hệ phi tuyến như phương pháp tuyến tính hóa, điều khiển trượt, điều khiển dùng mạng thần kinh nhân tạo, điều khiển mờ, điều khiển thích nghi hoặc các thuật toán tối ưu bầy đàn, giải thuật di truyền...Đề tài trình bày các kết quả quá trình nghiên cứu cân bằng hệ con nêm ngược dùng phương pháp LQR và điều khiển mờ

  pdf7p nguyenthilamha 09-04-2017 99 4   Download

 • Review of Neural Networks Trong chương này chúng tôi trình bày một đánh giá ngắn gọn về mạng lưới thần kinh. Sau khi đưa ra một số bối cảnh lịch sử, chúng tôi sẽ xem xét một số khái niệm cơ bản, mô tả các loại khác nhau của các mạng thần kinh và thủ tục đào tạo (với sự nhấn mạnh đặc biệt trên backpropagation), và thảo luận về các mối quan hệ giữa các mạng thần kinh và các kỹ thuật thống kê thông thường. ...

  pdf24p xuongrong_battien 25-10-2011 62 15   Download

 • Related Research Bởi vì phát biểu công nhận về cơ bản là một vấn đề nhận dạng mẫu, và bởi vì các mạng thần kinh giỏi trong việc nhận dạng mẫu, nhiều nhà nghiên cứu đầu tự nhiên đã cố gắng áp dụng các mạng thần kinh để nhận dạng giọng nói. Những nỗ lực đầu tiên tham gia rất đơn giản hóa nhiệm vụ, ví dụ, phân loại các phân đoạn bài phát biểu như lồng tiếng / phát âm không được, hay mũi / fricative / plosive.

  pdf21p xuongrong_battien 25-10-2011 55 12   Download

 • Luận án này đã giải quyết các câu hỏi của các mạng thần kinh có thể phục vụ như một nền tảng hữu ích cho một từ vựng lớn, loa độc lập, hệ thống nhận dạng tiếng nói liên tục. Chúng tôi đã thành công trong việc cho thấy rằng thực sự họ có thể, khi các mạng thần kinh được sử dụng cẩn thận và chu đáo.

  pdf30p xuongrong_battien 25-10-2011 40 10   Download

 • Bài báo trình bày về một phương pháp mô hình hóa hệ thống phi tuyến động trên cơ sở mạng nơ-ron nhân tạo ADN. Để tăng độ chính xác của mô hình, các tác giả đã sử dụng phương pháp huấn luyện mạng là sự kết hợp giữa giải thuật di truyền và giải thuật di truyền và giải thuật gradient. Phương pháp mô hình hóa này được ứng dụng để xấp xỉ mô hình con lắc ngược. Kết quả mô phỏng cho thấy khả năng ứng dụng của phương pháp trong thực tế.

  pdf15p uocvongxua10 18-09-2015 29 9   Download

 • Luận văn: Thuật toán tìm nghiệm tối ưu toàn cục khi luyện mạng nơron có mục tiêu nhằm đề xuất mô hình kết hợp thuật toán vượt khe và giải thuật di truyền để huấn luyện mạng nơron; xây dựng bộ công cụ phần mềm luyện mạng nơron cho một số bài toán có mặt lỗi đặc biệt, làm cơ sở bổ sung vào Neural Toolbox Matlab.

  pdf28p votinhdon91 28-08-2014 106 31   Download

 • Hệ thần kinh của người được cấu tạo bởi 10- 16 tỉ tế bào thần kinh hay còn gọi là nơron. Tế bào thần kinh không chỉ là đơn vị cấu trúc mà còn là đơn vị chức năng của hệ thần kinh. Trong các tế bào thần kinh luôn luôn diễn ra các quá trình tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin vô cùng phức tạp. Nhờ đó hệ thần kinh nhận biết và có các đáp ứng kích hợp, kịp thời đối với mọi kích thích từ bên ngoài hay bên trong cơ thể, giúp cho...

  ppt30p vanynhi92 04-11-2012 97 24   Download

 • Classification Networks Mạng lưới thần kinh có thể được huấn luyện để bản đồ một không gian đầu vào bất kỳ loại không gian đầu ra. Ví dụ, trong chương trước, chúng tôi khám phá một bản đồ homomorphic, trong đó các đầu vào và đầu ra không gian là như nhau, và các mạng lưới đã được dạy để đưa ra dự đoán hoặc interpolations trong không gian đó. Một loại hữu ích của bản đồ phân loại, trong đó vector đầu vào được ánh xạ vào một trong các lớp học N.

  pdf45p xuongrong_battien 25-10-2011 40 9   Download

 • Predictive Networks Mạng lưới thần kinh có thể được đào tạo để tính toán trơn tru, phi tuyến, chức năng nonparametric từ bất kỳ không gian đầu vào bất kỳ không gian đầu ra. Hai loại rất chung chung của các chức năng dự báo và phân loại, như thể hiện trong hình 6.1.

  pdf23p xuongrong_battien 25-10-2011 47 8   Download

 • Nghiên cứu này dựa trên các nghiên cứu về cấu tạo sinh học và hoạt động truyền tín hiệu của các tế bào thần kinh, ta xây dựng mô hình hoạt động và mô hình toán học của mạng nơron. Từ đó, đưa ra một trường hợp của mạng phản hồi dẫn đến phương trình vi phân nghiên cứu...

  pdf9p thulanh3 08-09-2011 28 6   Download

 • Lấy rất nhiều các giá trị từ một loạt các điểm trên miền đã lựa chọn sắc màu bằng cách nhắp đơn nút trái chuột. Chú ý là màn hình VGA sẽ hiện lên biểu đồ màu và cường độ màu tại nơi mà bạn trỏ tới. Nơi mà bạn kích vào sẽ đánh dấu bằng một dấu thập màu đỏ trên biểu đồ màu vẽ trên màn hình VGA (xem hình 12.6) và lưu nó vào một mảng. Nếu bạn muốn dời dấu thập đi chỗ khác trong trường hợp các điểm nhập vào lớn hơn một, thì nhắp...

  pdf11p myxaodon09 07-06-2011 30 4   Download

 • Hành động này sẽ làm dời đi rất nhiều điểm tuỳ theo bạn chọn (bắt đầu từ điểm cuối cùng) từ biểu đồ màu và lưu trong mảng. Khi bạn ấn ESC, con trỏ sẽ xuất hiện trên màn hình VGA. Đưa con trỏ vào sơ đồ màu vẽ trên màn hình VGA, bằng cách kích lại nút trái chuột ta sẽ thu được dữ liệu cho một lớp màu khác.

  pdf11p myxaodon09 07-06-2011 30 4   Download

 • Dùng hệ thống xác định bằng các trọng số chứa trong " WTSS.DAT" áp dụng trên ảnh "AUTHOR.IMG" 3. Lập lại chương trình 12.3 PERNCONJG.C dùng thuật toán Davidon - Fletcher - Powell để thay thế . Lưu lại chương trình vào file PERNDFP.C. 4. Kiểm tra PERNDFP.C trên TINT2.DAT. 12.7 Quá trình nhận biết Thật không rõ ràng lắm là tại sao sự nhận biết lại chiếm một vị trí quan trọng trong mối quan tâm của con người.

  pdf11p myxaodon09 07-06-2011 41 4   Download

 • Lấy rất nhiều các giá trị từ một loạt các điểm trên miền đã lựa chọn sắc màu bằng cách nhắp đơn nút trái chuột. Chú ý là màn hình VGA sẽ hiện lên biểu đồ màu và cường độ màu tại nơi mà bạn trỏ tới. Nơi mà bạn kích vào sẽ đánh dấu bằng một dấu thập màu đỏ trên biểu đồ màu vẽ trên màn hình VGA (xem hình 12.6) và lưu nó vào một mảng.

  pdf11p myxaodon09 07-06-2011 19 3   Download

 • Dùng hệ thống, với các trọng số "WTSST.DAT" có sẵn trên đĩa, để kiểm tra liệu hệ thống này có thể "nhận ra " sắc màu skin như được cho trong "TINT2.DAT". 2. Phát triển một chương trình C mà dùng một hệ thống nhiều lớp để sửa lại một cách có lựa chọn một màu đặc biệt.

  pdf7p myxaodon09 07-06-2011 29 3   Download

Đồng bộ tài khoản