Mảng và xâu ký tự

Xem 1-20 trên 64 kết quả Mảng và xâu ký tự
 • • Con trỏ (Pointer) – Mạnh, nhưng khó làm chủ – Có tác dụng như truyền tham chiếu (pass-by-reference) – Có liên quan chặt chẽ đến mảng và xâu • Biến con trỏ (Pointer variable) – Chứa địa chỉ vùng nhớ thay vì chứa giá trị – Thông thường, biến chứa giá trị (tham chiếu trực tiếp) – Con trỏ chứa địa chỉ của biến mang giá trị cụ thể (tham chiếu gián tiếp)

  pdf77p hungsalem 25-02-2010 288 121   Download

 • Tập các phần tử thuộc cùng một kiểu dữ liệu, Được sắp xếp liên tục trong bộ nhớ kích thước là cố định Có thể đánh chỉ số và truy cập theo thứ tự ngẫu nhiên C/C++: chỉ số luôn bắt đầu từ 0. Có thể truyền mảng là tham số cho một hàm, Như là tham số biến, Hàm cần phải biết kích thước của mảng thông qua một tham số phụ thông qua giá trị kết thúc mảng.

  ppt39p thanhtungka1991 07-03-2010 244 96   Download

 • Bài 9 Mảng và xâu ký tự thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: mảng, xâu kí tự, con trỏ và địa chỉ (optional). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong bài này.

  pdf16p khangduybk 29-12-2014 39 8   Download

 • Bài giảng Mảng, con trỏ và xâu ký tự bao gồm những nội dung chính như sau: Các phần tử của mảng và các chỉ số, khai báo mảng, cách quản lý mảng trong C, cách khởi tao mảng, tìm hiểu chuỗi/ mảng ký tự, mảng hai chiều, cách khởi tạo mạng hai chiều...

  ppt67p thanglxkmhd 06-05-2014 53 6   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ chương 5: Con trỏ và xâu ký tự trình bày khái quát về khai báo và khởi tạo biến con trỏ, các thao tác trên con trỏ, gọi hàm bằng tham chiếu, sử dụng const với con trỏ, sắp xếp nổi bọt sử dụng Pass-by-Reference, các phép toán trên con trỏ, quan hệ giữa con trỏ và mảng, mảng con trỏ.

  pdf77p lehanhtuyet 15-07-2014 68 29   Download

 • Mảng (Array): Là một tập các vị trí nhớ liên tiếp nhau. Các phần tử trong mảng có cùng tên và cùng kiểu. Truy nhập tới phần tử trong mảng: Xác định thông qua tên mảng và chỉ số: arrayname[ position number ]. Phần tử đầu tiên ở vị trí thứ 0.

  ppt29p hosithai 28-10-2010 172 46   Download

 • Biến con trỏ (Pointer variable), Chứa địa chỉ vùng nhớ thay vì chứa giá trị. Thông thường, biến chứa giá trị (tham chiếu trực tiếp), Con trỏ chứa địa chỉ của biến mang giá trị cụ thể (tham chiếu gián tiếp)

  pdf77p sakuraphuong 30-05-2013 27 3   Download

 • Nội dung của bài giảng tuần 3, 4 môn Ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp cho người học các kiến thức như: Các cấu trúc điều khiển rẽ nhánh và lặp, mảng (bảng) và xâu ký tự, một số bài tập áp dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p namthangtinhlang_01 03-11-2015 18 2   Download

 • Tài liệu gồm các chương: Chương 1 các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình pascal, chương 2 các kiểu dữ liệu cơ bản hằng, biến, biểu thức và câu lệnh, chương 3 các câu lệnh có cấu trúc, chương 4 dữ liệu kiểu mảng (array), chương 5 xâu ký tự (string), chương 6 dữ liệu kiểu file text (tệp), chương 7 chương trình con.

  doc25p zxcvbn0 17-04-2016 161 76   Download

 • Mảng là tập hợp các phần tử cùng kiểu, lưu trữ kế tiếp nhau trong bộ nhớ, các phần tử trong mảng có cùng tên nhưng phân biệt với nhau ở chỉ số cho biết vị trí của nó trong mảng.

  pdf45p dinhnhambk 09-11-2012 66 13   Download

 • Nhập vào một xâu ký tự sau đó kiểm tra xem xâu này có gồm toàn ký tự hoa hay không?, Chuyển các ký tự đầu của các từ thành các ký tự hoa, các ký tự tiếp theo trong từ thành ký tự thường.

  doc2p mr_nghia88 06-03-2010 221 65   Download

 • Chương 6 cung cấp cho người học một số kiến thức liên quan đến các kiểu dữ liệu có cấu trúc như: Mảng, mảng một chiều, xâu ký tự, chuỗi ký tự, cách khai báo kiểu dữ liệu có cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf21p youcanletgo_02 04-01-2016 8 1   Download

 • Xây dựng một chương trình ứng dụng chia sẻ file trong mạng ngang hàng theo kiến trúc lai ghép cung cấp khả năng tìm kiếm theo nội dung đối với các tài liệu thuần văn bản.Nhiệm vụ của thao tác tìm kiếm là trả về danh sách các file mà nội dung của chúng có chứa các từ, cụm từ trong xâu truy vấn.Phương pháp thực hiện quét một lần trên các file văn bản và lưu lại danh sách các thành tố có trong file, các thông tin đi kèm với mỗi thành tố ....

  pdf30p dinhlan05011 22-05-2011 304 108   Download

 • C# and .NET Framework Bài 4: .NET và các lớp cơ bản Đoàn Quang Minh minhdqtt@gmail.com http://www.VTPortal.net Last update: 28. December 2006 Lập trình nâng cao trong C# - Editor: trì Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 1 .Mục lục System.Object Xử lý String Regular Expression Groups of Objects Reflection Threading Lập trình nâng cao trong C# - Editor: trì Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 2 .System.

  pdf18p vantrungtran 03-02-2010 148 43   Download

 • Vẫn đẹp khi mang thai Thời kỳ mang thai được xem là giai đoạn tàn phá nhan sắc khủng khiếp nhất. Có cách nào để hạn chế được thiệt hại đó? Những rối loạn tâm lý tạm thời liên quan đến chuyển hóa, nội tiết và đáp ứng của hệ miễn dịch có thể dẫn đến một số ảnh hưởng nhất định đối với làn da, mái tóc... làm ảnh hưởng đến ngoại hình của bạn trong thời gian mang thai...

  pdf3p chongyeudau 25-10-2010 63 13   Download

 • Trồng lúa độc canh ở vùng ĐBSH là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển gây tổn thất mùa màng và tác động xấu đến môi trường, năng suất lúa đã đạt ở mức tương đối cao song hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa vẫn còn rất thấp, tổng thu nhập từ hai vụ lúa chỉ đạt 25-30 triệu đồng/ha/năm (thống kê năm 2007-2008).

  pdf8p shop_123 09-05-2013 57 10   Download

 • 7.2.4. Mảng, con trỏ và xâu ký tự : Như ta đã biết trước đây, xâu ký tự là một dãy ký tự đặt trong hai dấu nháy kép, ví dụ như : "Viet nam" Khi gặp một xâu ký tự, máy sẽ cấp phát một khoảng nhớ cho một mảng kiểu char đủ lớn để chứa các ký tự của xâu và chứa thêm ký tự '\0' là ký tự

  pdf20p zues10 11-07-2011 56 8   Download

 • Bảng các từ viết tắt Đối với hệ thống đơn sóng mang, việc loại bỏ nhiễu giao thoa bên thu cực kỳ phức tạp. Đây chính là nguyên nhân để các hệ thống đa sóng mang chiếm ưu thế hơn các hệ thống đơn sóng mang. 1.

  pdf9p caott6 22-05-2011 126 46   Download

 • Bạn sẽ ra sao nếu như bạn gửi thư cho một người bạn nhưng lại bị một kẻ lạ mặt nào đó xem trộm và sửa đổi nội dung bức thư trái với chủ ý của bạn, tệ hại hơn nữa là khi bạn ký một hợp đồng, gửi thông qua mạng và lại bị kẻ xấu sửa đổi những điều khoản trong đó, và sẽ còn nhiều điều tương tự như vậy nữa ... Hậu quả sẽ như thế nào nhỉ ? Bạn bị người khác hiểu nhầm vì nội dung bức thư bị thay đổi, còn hợp đồng...

  pdf74p hoanglong20122012 30-07-2012 106 27   Download

 • Câu II. 1: Viết chương trình kiểm tra một mảng một chiều có đối xứng hay không Câu II. 2: Viết chương trình kiểm tra một xâu ký tự có đối xứng hay không Câu II. 3: Viết chương trình sắp xếp một mảng một chiều theo thứ tự tăng dần Câu II. 4: Viết chương trình đếm số từ trong một xâu ký tự Câu II. 5: Viết chương trình kiểm tra xâu "hello" có trong xâu s hay không (không phân biệt chữ hoa và chữ thường)...

  doc6p matbuon_140891 18-06-2011 99 25   Download

Đồng bộ tài khoản