Xem 1-4 trên 4 kết quả Màng wo3
 • Màng WO3 được lắng đọng bằng phương pháp phún xạ magnetron RF trên lớp phủ ITO(400) của thủy tinh. Thực nghiệm cho thấy rằng hướng phát triển của mạng tinh thể WO3 phụ thuộc vào độ dày của lớp ITO. Trong bài báo này sự phụ thuộc đó sẽ được thảo luận sâu hơn. Keywords: WO3(200) plan, WO3/ITO/glass, WO3 structure. 1. GIỚI THIỆU

  pdf8p can_loc 24-07-2012 32 10   Download

 • Đề tài Vật lý: Nghiên cứu chế tạo màng WO3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron bao gồm những nội dung về một số tính chất của vật liệu điện sắc WO3, thực nghiệm và phương pháp (chế tạo màng WO3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF.

  pdf32p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 4 2   Download

 • Bài thuyết trình Vật lý ứng dụng: Màng điện sắc và ứng dụng tập trung làm rõ về vật liệu điện sắc, hiệu ứng điện sắc, chế tạo màng WO3 bằng phương pháp phún xạ magnetron RF, tính chất và ứng dụng của màng điện sắc.

  pdf19p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 3 1   Download

 • Trong bài này, chúng tôi sử dụng màng đa lớp WO3/ITO/ thủy tinh. Các lớp ITO và WO3 được phủ lần lượt trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ magnetron. Đặc trưng điện hóa của màng được khảo sát bằng phương pháp quét thế vòng trên thiết bị potentiostat.

  pdf6p phalinh19 22-08-2011 21 2   Download

Đồng bộ tài khoản