» 

Marketing Căn Bản

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Quách Thị Bửu Châu

  Chương 8 Chiến lược phân phối thuộc bài giảng marketing căn bản, mục tiêu chương này nhằm: Phân tích tâm quan trọng của hoạt động phân phối, giới thiệu các kênh phân phối, giới thiệu một số trung gian phân phối, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phân phối, trình bày một số hình thức phân phối.

  pdf 20p vanthanhthiennu22 19-05-2014 6 3

 • Ngân hàng đề thi hết học phần Marketing căn bản

  Ngân hàng đề thi hết học phần Marketing căn bản là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. Chúc bạn học tốt.

  pdf 4p physicalfunny 25-06-2014 9 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Quách Thị Bửu Châu

  Chương 5 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu thuộc bài giảng marketing căn bản, cùng tìm hiểu chương học này với mục tiêu trình bày lợi ích của phân khúc thị trường, giới thiệu một số tiêu thức phân khúc, trình bày cách lựa chọn thị trường mục tiêu, giới thiệu về định vị sản phẩm.

  pdf 17p vanthanhthiennu22 19-05-2014 8 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế

  Chương 3 Hành vi khách hàng (Customer behaviours) thuộc bài giảng marketing căn bản, nội dung của chương 3 gồm: Các yếu tố tác động đến hành vi của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả các dạng hành vi khác biệt của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả qui trình ra quyết định mua của người tiêu dùng và tổ chức.

  pdf 33p vanthanhthiennu22 19-05-2014 5 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Quách Thị Bửu Châu

  Chương 6 Chiến lược sản phẩm thuộc bài giảng marketing căn bản, cùng đi vào tìm hiểu chương học với mục tiêu trình bày khái niệm sản phẩm, các cấp độ sản phẩm; trình bày các yêu cầu đối với bao bì, nhãn hiệu; giới thiệu các chiến lược sản phẩm; phân tích đặc điểm của các giai đoạn trong chu kỳ tồn tại của sản phẩm; giới thiệu các bước phát triển sản phẩm mới.

  pdf 24p vanthanhthiennu22 19-05-2014 19 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ĐH Kinh tế

  Chương 4 Nghiên cứu marketing (Marketing research) thuộc bài giảng marketing căn bản, mục tiêu chương nhằm: Giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp, giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing, mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

  pdf 21p vanthanhthiennu22 19-05-2014 8 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 8 Các quyết định về giá cả thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung chính sau: Những vấn đề chung về giá, các nhân tố ảnh chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá, quy trình xác định mức giá cơ bản, các chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương học này.

  ppt 44p luongmylm 24-03-2014 12 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Chương 1 Nhập môn marketing (Marketing introduction) thuộc bài giảng marketing căn bản, mục tiêu chương nhằm: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của marketing, đưa ra một số khái niệm marketing từ đó rút ra bản chất của nó, chỉ ra tầm quan trọng của marketing, trình bày các chức năng cơ bản của marketing.

  pdf 21p vanthanhthiennu22 19-05-2014 15 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Phạm Văn Chiến

  Nội dung chính của bài giảng marketing căn bản chương 3 Nghiên cứu thị trường trình bày về nội dung nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường và lựu chọn thị trường mục tiêu.

  pdf 8p vespa_12 14-04-2014 8 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Chương 2 Môi trường marketing (Marketing Environment) thuộc bài giảng marketing căn bản, mục tiêu chương 2: Giới thiệu một cách khái quát môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động marketing của các doanh nghiệp, mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay.

  pdf 18p vanthanhthiennu22 19-05-2014 11 2

 • Bài giảng Marketing căn bản - ĐH Công Nghệ Đồng Nai

  Bài giảng Marketing căn bản do ĐH Công Nghệ Đồng Nai biên soạn có nội dung trình bày về: Tổng quan Marketing, tìm hiểu về thị trường và hành vi NTD, sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị. Bài giảng sẽ giúp cho các bạn giảng viên, sinh viên chuyên ngành quản trị có thêm tài liệu tham khảo thật bổ ích.

  pdf 14p lg123456 11-04-2014 6 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Hệ thống thông tin Marketing và phần 2 Nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

  ppt 20p luongmylm 24-03-2014 20 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Phạm Văn Chiến

  Chương 4 Chiến lược sản phẩm trong bài giảng Marketing căn bản trình bày về các nội dung chính: vòng đời sản phẩm, các chiến lược liên kết sản phẩm thị trường, bao bì, nhãn hiệu và định vị sản phẩm.

  pdf 7p vespa_12 14-04-2014 6 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Quách Thị Bửu Châu

  Mục tiêu chương 1 Giới thiệu về marketing thuộc bài giảng marketing căn bản sau đây nhằm: Giới thiệu một số khái niệm marketing, từ đó rút ra bản chất của marketing; trình bày một số quan điểm quản trị marketing; phân biệt marketing và bán hàng; phân tích mục tiêu và chức năng của marketing; trình bày khái niệm marketing mix; giới thiệu một số cách phân loại marketing.

  pdf 25p vanthanhthiennu22 19-05-2014 7 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Quách Thị Bửu Châu

  Chương 9 Chiến lược xúc tiến thuộc bài giảng marketing căn bản, mục tiêu chương học này nhằm phân tích tầm quan trọng của xúc tiến trong marketing; trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến xúc tiến; giới thiệu các hoạt động xúc tiến chủ yếu như quảng cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, marketing trực tiếp.

  pdf 30p vanthanhthiennu22 19-05-2014 18 2

 • Đề thi kết thúc môn học marketing căn bản - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

  Đề thi kết thúc môn học marketing căn bản của trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ kết thúc môn học.

  doc 2p vulinhlam 22-02-2014 20 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Phạm Văn Chiến

  Chương 2 Môi trường marketing trong bài giảng Marketing căn bản trình bày về khái quát chung về môi trường marketing, các yếu tố môi trường bên trong và các yếu môi trường bên ngoài.

  pdf 9p vespa_12 14-04-2014 5 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ĐH Kinh tế

  Chương 10 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing thuộc bài giảng marketing căn bản, cùng tìm hiểu nội dung chương học này bao gồm: Quy trình quản trị marketing, lập kế hoạch marketing, tổ chức marketing, thực hiện kế hoạch marketing, kiểm soát marketing.

  pdf 17p vanthanhthiennu22 19-05-2014 7 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 9 Các quyết định về phân phối thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được chia làm 3 phần chính: Phần 1 Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, phần 2 Cấu trúc và tổ chức kênh phân phối, phần 3 Lựa chọn và quản lý kênh phân phối.

  ppt 28p luongmylm 24-03-2014 16 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ĐH Kinh tế

  Chương 8 Chiến lược phân phối (Distribution strategy) thuộc bài giảng marketing căn bản, mục tiêu chương 8: Giới thiệu phân phối trong marketing mix, giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, các căn cứ lựa chọn kênh phân phối, giới thiệu các hình thức phân phối, một số hoạt động phân phối sản phẩm vật chất.

  pdf 38p vanthanhthiennu22 19-05-2014 9 2

 • + Xem thêm 2534 Marketing Căn Bản khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản