» 

Marketing Ngân Hàng

 • Marketing Ngân hàng

  Tham khảo sách 'marketing ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 30p yourfriends 09-01-2011 790 448

 • Bài Kiểm Tra Quá Trình Môn Marketing Ngân Hàng

  Câu 1: Mô tả quá trình Marketing trong Ngân hàng- Nêu khái niệm 2 giai đoạn đầu tiên · Quá trình Marketing ngân hàng trải qua 5 giai đoạn

  doc 6p superboy_bs 06-06-2011 795 336

 • Luận văn: Marketing ngân hàng khoa Ngân Hàng Thương Mại

  Marketing ngân hàng là một hệ thống tổ chức, quản lý của ngân hàng để đạt được mục tiêu đặt ra là thỏa mãn tốt nhất nhu cầu về vốn, về các dịch vụ khác của ngân hàng đối với nhóm khách hàng lựa chọn bằng các chính sách, các biện pháp hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. ...

  pdf 73p cvbn123 31-07-2012 463 267

 • Khái niệm marketing ngân hàng

  Marketing ngân hàng được hiểu là một hệ thống tổ chức quản lý của một ngân hàng để đạt được mục tiêu thỏa mãn tối đa các nhu cầu về vốn cũng như các sản phẩm dịch vụ khác của Ngân hàng đối với một hay nhiều nhóm khách hàng mục tiêu đã được lựa chọn thông qua các chính sách nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng và cao nhất là tối đa hóa lợi nhuận. Làm thể nào để thực...

  pdf 19p tab_12 26-07-2013 94 31

 • Nghiên cứu marketing ngân hàng

  Tham khảo bài thuyết trình 'nghiên cứu marketing ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 80p tab_12 26-07-2013 71 28

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Mai Thanh Quang

  Marketing ngân hàng là toàn bộ những nổ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện các mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp, là tập hợp các hành động khác nhau của ngân hàng nhằm hướng tới nguồn lực hiện có của ngân hàng vào việc phục vụ tốt hơn, thực hiện mục tiêu của ngân hàng.

  pdf 64p sasu111 15-03-2014 28 13

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Trần Phi Hoàng

  Marketing ngân hàng là quá trình hoạch định và thực hiện chiến lược 7P nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đạt mục tiêu của tổ chức.

  pdf 60p sasu111 15-03-2014 21 12

 • Bài 1: Tổng quan Marketing Ngân hàng - Th.S Đinh Tiên Minh

  Hoạt động Marketing Ngân hàng như một loại hình Marketing dịch vụ. Hiểu sự tác động của các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô đến hoạt động Marketing Ngân hàng.Các khái niệm cơ bản Marketing 2. Khái niệm dịch vụ và Marketing Ngân hàng 3. Môi trường Marketing Ngân hàng

  pdf 24p lathucuoicung123 28-10-2013 39 12

 • Lý thuyết cơ bản Marketing Ngân hàng

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết cơ bản marketing ngân hàng', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p lathucuoicung123 28-10-2013 31 9

 • QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Marketing ngân hàng

  Marketing ngân hàng là một khái niệm dùng để chỉ hệ thống các chiến lược, chính sách, biện pháp, các chương trình, kế hoạch, các hoạt động tác động vào toàn bộ quá trình tổ chức cung ứng dịch vụ của ngân hàng nhằm sử dụng các nguồn lực của ngân hàng một cách tốt nhất trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu.

  pdf 76p impossible_1 15-11-2013 41 8

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 4 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Nội dung chương 4 Chiến lược sản phẩm ngân hàng thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm nêu khái niệm sản phẩm, dịch vụ trong kinh doanh ngân hàng, chiến lược về sản phẩm ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng, chiến lược đối với sp hiện có, chiến lược đối với sản phẩm mới.

  pdf 69p cheap_12 09-07-2014 5 3

 • Bài giảng Marketing ngân hàng - Trần Anh Quang

  Môn học Marketing ngân hàng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để sinh viên ngân hàng có khả năng nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh, lựa chọn thị trường mục tiêu, xác định nhu cầu khách hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp và các cách thức ứng dụng marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường.

  pdf 37p narrow_12 17-07-2014 10 3

 • Chuyên đề 6: Marketing ngân hàng - GV. Chu Mai Linh

  Chuyên đề 6: Marketing ngân hàng trình bày về đặc trưng của dịch vụ ngân hàng, tính vô hình, tính không thể tách rời, marketing trong môi trường kinh doanh ngân hàng, một quan điểm chung nhất định nghĩa marketing là các hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu và mong muốn thông qua quá trình trao đổi.

  pdf 28p good_12 30-06-2014 9 3

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Mục tiêu chương 6 Chiến lược phân phối thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm trình bày những vấn đề chung về phân phối, các kênh phân phối chủ yếu trong hoạt động ngân hàng, mục tiêu chiến lược của phân phối trong ngân hàng, lựa chọn kênh phân phối.

  pdf 27p cheap_12 09-07-2014 6 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 Chiến lược marketing ngân hàng trình bày về các nội dung một số vấn đề cơ bản về chiến lược, khái niệm, vai trò chiến lược, quy trình xây dựng chiến lược, các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu.

  pdf 40p cheap_12 09-07-2014 5 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Nội dung cơ bản trong chương 5 Chiến lược giá thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm trình bày về khái niệm về giá trong marketing ngân hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá, quy trình định giá, định giá một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiêu biểu, các chiến lược định giá tiêu biểu.

  pdf 43p cheap_12 09-07-2014 5 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Nội dung trình bày trong chương 1 Tổng quan về Marketing ngân hàng thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm nêu khái niệm marketing ngân hàng, đặc điểm của marketing ngân hàng, chức năng chính của marketing ngân hàng và vai trò của marketing ngân hàng.

  pdf 23p cheap_12 09-07-2014 5 2

 • Đề cương chi tiết môn học: Marketing ngân hàng - ĐH Mở TP. HCM

  Đề cương chi tiết môn học: Marketing ngân hàng trình bày mục tiêu, mô tả nội dung môn học có 10 chương với các nội dung về marketing trong kinh doanh ngân hàng, khách hàng của ngân hàng, chiến lược marketing của ngân hàng, nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, quản lý và phát triển dịch vụ khách hàng, định giá sản phẩm - dịch vụ khách hàng, phân phối sản phẩm dịch vụ khách hàng,...

  pdf 11p lephuoccuulong 04-06-2014 4 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Chương 2 Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm nghiên cứu về những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động marketing của ngân hàng, phân khúc thị trường ngành ngân hàng dựa vào tiêu thức nào? và làm thế nào để ngân hàng chọn đúng thị trường mục tiêu?

  pdf 32p cheap_12 09-07-2014 4 2

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 Chiến lược xúc tiến trình bày về các nội dung chủ yếu tổng quan về hoạt động xúc tiến hỗn hợp, tiến trình xúc tiến và các công cụ xúc tiến, phân tích tài chính, các công cụ marketing online áp dụng hiệu quả cho ngân hàng.

  pdf 16p cheap_12 09-07-2014 5 1

 • + Xem thêm 1416 Marketing Ngân Hàng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản