Xem 1-20 trên 2076 kết quả Mẫu bảng hỏi
 • Nhằm giúp các bạn nắm bắt được bố cục, nội dung và kết cấu của một bảng hỏi phục vụ quá trình nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu bảng hỏi" của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn.

  doc5p roandvinh 04-01-2016 578 91   Download

 • BẢNG HỎI NÔNG NGHIỆP NÔNG HỘ,đây là một trong những biểu mẫu về việc điều tra nông hội ở việt nam.Qua quá trình điều tra giúp chúng ta có thể nắm bắt và quản lý được tổng số hộ sản xuất trong khu vực.

  doc1p hoangvanchuc_kn40a 26-01-2010 594 126   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu bảng câu hỏi phỏng vấn

  doc4p docdaovn 17-04-2011 981 213   Download

 • Mẫu bảng câu hỏi về công việc. Nếu cần thiết các bạn dùng giấy thêm để trình bày về rõ hơn về các vấn đề trên.

  doc4p thanhtung866 20-08-2009 1132 166   Download

 • Cung cấp những khái niệm cơ bản về khảo sát, bảng hỏi, giúp người học nắm bắt được các kiến thức về đặt câu hỏi, thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu, tiến hành khảo sát, thu thập - xử lý kết quả khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát. Bài giảng Thực hiện bảng khảo sát bằng bảng hỏi sẽ là tài liệu hay dành cho các bạn sinh viên cũng như giảng viên chuyên ngành.

  ppt29p but_xanh 18-07-2014 177 46   Download

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 6: Bảng hỏi Anket nhằm trình bày về soạn bảng câu hỏi theo mục tiêu nghiên cứu, cách kiểm tra bảng câu hỏi có đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không và chọn mẩu điều tra.

  pdf16p expensive_12 07-07-2013 117 30   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng chấm điểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 259 18   Download

 • Mẫu bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, cccm (Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Nội dung mẫu bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, CCCM. 1.1. Mẫu bằng thuyền trưởng a) Mặt ngoài: CHÚ Ý: 1- Không cho mượn; 2- Không tẩy, xóa; 3- Xuất trình bằng khi người thi hành công vụ yêu cầu; 4- Mất bằng phải trình báo các cơ quan có liên quan.

  pdf5p dauhuthiu 27-09-2010 121 17   Download

 • Bài giảng Cách thức thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi (Khảo sát xã hội học - Một cách tham vấn nhân dân) cung cấp cho các bạn những khái niệm cơ bản về khảo sát, bảng hỏi; các kỹ năng cần có trong khảo sát bảng hỏi như kỹ năng đặt câu hỏi, thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu, tiến hành khảo sát, thu thập, xử lý, phân tích kết quả khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát.

  ppt30p cocacola_03 05-10-2015 24 7   Download

 • Bài giảng Cách thức thực hiện khảo sát bằng bảng hỏi do PGS.TS. Lê Ngọc Hùng, Ths. Nguyễn Thị Hiên biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt những kỹ năng trong việc khảo sát bằng bảng hỏi như: đặt câu hỏi, thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu, tiến hành khảo sát, thu thập, xử lý, phân tích kết quả khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát. Mời tham khảo.

  ppt30p nganga_09 26-10-2015 18 6   Download

 • Soạn bảng câu hỏi theo mục tiêu nghiên cứu, cách kiểm tra bảng câu hỏi có đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không, chọn mẩu điều tra là những nội dung chính trong bài giảng chương 6 "Bảng hỏi ANKÉT". Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf16p banlangoisao 14-12-2015 21 4   Download

 • Mẫu bảng hệ số lương chức danh công việc (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ – HĐQT ngày tháng 08 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

  doc2p tuongvan 17-07-2009 7272 981   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng thanh toán chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 579 84   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp thu hồi kinh phí chi bảo hiểm xã hội

  xls2p mattroi_thuytinh 25-07-2010 148 21   Download

 • Đầu tiên tôi muốn nói rằng tiếng anh thực sự không phải là một môn học dễ dàng gì đối với các em học sinh phổ thông, các em dường như bị động trong việc vận dụng tie61nganh, bởi lẽ các em sợ sai, hoặc chưa biết diễn đạt ý của mình bằng cách nào vì có quá nhiều cấu trúc, công thức. Mặt khác trong văn viết cũng vậy, đặc biệt là với xu hướng trắc nghiệm hiện nay

  pdf0p tapvn07 01-12-2009 4112 2053   Download

 • Sử dụng mẫu này khi phỏng vấn các ứng viên vào vị trí tuyển dụng.

  doc4p havang 06-07-2009 5115 1208   Download

 • Kỳ vọng mẫu hay Trung bình mẫu của đám đông X ứng với mẫu (X1, X2,…, Xn), kí hiệu X n hay X là đại lượng ngẫu nhiên định bởi: MÔN TOÁN KINH TẾ 1 k X= ∑ X in i n i =1 2) Ý nghĩa. Khi n → ∞ kỳ vọng mẫu X n hội tụ về kỳ vọng đám đông μ = M(X).

  pdf22p yeuthuong 01-12-2010 999 577   Download

 • Sử dụng mẫu này khi mô tả về công việc cụ thể mà nhân viên phải phụ trách.

  doc4p havang 06-07-2009 1006 309   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của các cổ đông, thành viên góp vốn mới (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) (áp dụng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập , thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  pdf2p butanyc 19-08-2010 1176 192   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng câu hỏi phỏng vấn mô tả công việc', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p khanhvi 03-03-2009 1262 170   Download

Đồng bộ tài khoản