» 

Mẫu Bảng Kê

  • Thuế thu nhập là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân. Trong trường hợp đánh vào thu nhập của cá nhân, nó được gọi là thuế thu nhập cá nhân. Còn trong trường hợp đánh vào thu nhập của pháp nhân, nó được gọi là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp, thuế lợi nhuận, v.v... Ở hầu hết các nước, thuế thu nhập là nguồn thu của chính quyền trung ương.

    echbuon 10-11-2012 6027 2614

  • + Xem thêm 1 BST Mẫu Bảng Kê khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản