» 

Mẫu Báo Cáo Tài Chính

 • Mẫu: " Báo cáo tài chính"

  Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

  xls 17p minhminh123 11-11-2009 3581 1221

 • Mẫu báo cáo tài chính

  Biểu mẫu báo cáo tài chính dành cho sinh viên ngành kế toán

  xls 9p utquan3311 04-12-2009 2554 712

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-03"

  Bảng mẫu báo cáo tài chính tóm tắt theo Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 4p lananh 16-07-2009 2748 427

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-05"

  Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 2p lananh 16-07-2009 3998 215

 • Biểu mẫu báo cáo tài chính

  Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu - Mẫu báo cáo tài chính.

  doc 1p huyenleee 16-03-2011 477 151

 • BIỂU MẪU " BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - Mẫu CBTT-06"

  Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 2p lananh 16-07-2009 706 138

 • Bài giảng Phân tích các báo cáo tài chính

  Bài giảng Phân tích các báo cáo tài chính trình bày các nội dung: các báo cáo tài chính, kết cấu tổng quát của bảng cân đối kế toán, mẫu báo cáo tài chính, các chỉ tiêu ngoài bản CDKT, bảng cân đối kế toán, các bước phân tích các tỷ số tài chính, các tỷ số phân tích, hạn chế của phân tích tỷ số tài chính. Đây là tài liệu tham khảo ngành Tài chính - Ngân hàng.

  ppt 18p lkhlkh57 17-04-2014 4 2

 • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 - Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT

  Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 của Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT là mẫu báo cáo tài chính giới thiệu cơ sở lập báo cáo tài chính, tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu, tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính, phải thu nội bộ ngắn hạn,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Kinh tế...

  pdf 41p congdanh_forever 29-04-2014 8 2

 • Mẫu: " Bản thuyết minh báo cáo tài chính"

  Mẫu Bản thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo Mẫu số B 09 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

  doc 13p minhminh123 11-11-2009 7121 1649

 • Báo cáo tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Mẫu Báo cáo tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  xls 27p minhminh123 11-11-2009 1215 472

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

  I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn 2- Lĩnh vực kinh doanh 3- Ngành nghề kinh doanh 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong nâmtì chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

  doc 12p huyenleee 14-03-2011 549 217

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

  Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

  pdf 42p nguyenthitrucly_1992 23-11-2012 137 38

 • Tiểu luận: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính...

  doc 16p thoigianconlai465 31-12-2009 4385 2385

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính 1. Nội dung báo cáo tài chính 1.1 - Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm 3 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNN - Kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DNN - Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DNN 1.2 - Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gải thêm 02 phụ biểu sau: - Bảng cân đối tài khoản Mẫu...

  pdf 10p thanh_trieu 25-12-2009 1573 703

 • Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính

  Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1-Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất thương mại 3-Ngành nghề kinh doanh 4-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

  doc 15p utquan3311 04-12-2009 1782 568

 • Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính"

  Biểu mẫu:"Thuyết minh báo cáo tài chính" theo mẫu sô B05- H

  doc 2p giangltg 11-10-2009 2223 313

 • Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Các mẫu sổ báo cáo tài chính

  Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng thông qua báo cáo tài chính và quyết toán.

  doc 30p catbui 07-05-2009 714 307

 • Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính cả năm 2000

  I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn: 2. Lĩnh vực kinh doanh: Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh 3. Tổng số công nhân viên và lao động khác: ? người. 4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Trong năm doanh nghiệp chỉ trú trọng vào xây dựng cơ bản nên trong lĩnh vực thương mại doanh thu hạn chế.

  doc 7p vitdonan 02-03-2011 522 191

 • MẪU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Tham khảo tài liệu 'mẫu thuyết minh báo cáo tài chính', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p phungnhi2011 15-03-2010 473 191

 • Hoàn thiện quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây

  - Tính đặc thù của các công ty TNHH nói chung và công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây nói riêng. - Những tồn tại và hạn chế trong quá trình lập và phân tích báo cáo tài chính trong các công ty TNHH Thương mại trên địa bàn tỉnh Hà tây.

  doc 19p trantamthkt 11-03-2010 262 150

 • + Xem thêm 3229 Mẫu Báo Cáo Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản