Mẫu biên bản bàn giao công việc

Xem 1-20 trên 123 kết quả Mẫu biên bản bàn giao công việc
 • MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ CHUNG CƯ - Căn cứ Hợp đồng mua bán căn hộ số............... ngày .................. được kýkết giữa Công ty ….. và............................ “Hợp Đồng”; - Căn cứ hông báo về việc bàn giao căn hộ ngày __/___/___. Hôm nay, ngày … tháng … năm ……..

  doc5p cnttcuctran 23-05-2015 1 1   Download

 • Biên bản bàn giao tài liệu là một trong những bước cần có để làm biên bản bàn giao công việc đối với cá nhân chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác mới. Biên bản bàn giao tài liệu cần có đầy đủ các thông tin của bên giao và bên nhận, đặc biệt cần ghi đầy đủ tên, số lượng tài liệu bàn giao. Mời các bạn tham khảo để biết thêm một mẫu biên bản đúng quy cách, có thể nó sẽ hữu ích cho công việc sau này của các bạn.

  doc1p thuthuy 16-07-2009 2885 85   Download

 • Biên bản bàn giao và cam kết sử dụng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công là biên bản mẫu giúp người người sử dụng thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm và trình bày 1 văn bản có nội dung tương tự.

  doc2p hungyen2013 07-10-2014 124 14   Download

 • Mẫu "Biên bản bàn giao công việc" trình bày các nội dung như: Bên bàn giao và bên được bàn giao, ngày bàn giao, lý do bàn giao công việc, nội dung công việc bàn giao, tình hình thực hiện các công việc đó như thế nào.

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 4790 572   Download

 • Dù nghỉ việc với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, bạn cũng cần phải thực hiện theo đúng quy trình. Đó là báo trước thời gian nghỉ việc, làm biên bản bàn giao công việc,.... Đến với các mẫu biên bản giao nhận hồ sơ dưới đây sẽ giúp bạn nắm được các nội dung cần thiết khi soạn một biên bản giao nhận hồ sơ. Các mẫu biên bản giao nhận hồ sơ này hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc1p minhlong 16-07-2009 4132 154   Download

 • Khi muốn chuyển công tác hoặc chấm dứt công việc mình đang làm, các bạn cần có một biên bản bàn giao công việc cụ thể lại cho các bộ phận liên quan. Để giúp các bạn biết cách trình bày một biên bản bàn giao công việc đầy đủ nội dung và có hình thức hợp lệ, chúng tôi đã sưu tầm và gửi đến các bạn Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ (dùng trong trường hợp chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng).

  doc3p cnttcuctran 23-05-2015 4 0   Download

 • Tài liệu thảm khảo về Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệuBiên bản bàn giao công việc, Các biên bản bàn giao, Những biên bản bàn giao, Mẫu biên bản bàn giao, Biên bản bàn giao thường được sử dụng, Biên bản bàn giaoBiên bản bàn giao công việc, Các biên bản bàn giao, Những biên bản bàn giao, Mẫu biên bản bàn giao, Biên bản bàn giao thường được sử dụng, Biên bản bàn giao

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 2702 464   Download

 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. ...

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 1115 113   Download

 • Trong khi lập biên bản làm việc, bạn cần lập biên bản bàn giao khi chuyển giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận. Hãy tham khảo Mẫu biên bản bàn giao tài sản mà Tailieu.VN giới thiệu để có được một mẫu biên bản làm việc đúng chuẩn nhé.

   

  doc2p banhbeonhanthit 31-07-2013 323 32   Download

 • Mẫu biên bản số 05 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------Số: ……../BB-BGHSTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra Căn cứ Quyết định số ….. ngày ... tháng ... năm... của ………………………………..

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 39 3   Download

 • BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ, MÁY MÓC Số: /BBGN - Căn cứ hợp đồng kinh tế số ___/HĐTTB/…….. ngày ___/___về việc thuê thiết bị phục vụ thi công ……………………………………………………… ký giữa Bên cho thuê là:………………………..

  doc1p thuloantphcm 22-05-2015 6 0   Download

 • Thực hiện Quyết định (công văn) số …. ngày….. của…… về việc…… Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm: A- Đại diện Bên giao: 1. Ông (bà) …………………….. Chức vụ:…………………….

  doc4p cnttcuctran 23-05-2015 6 0   Download

 • Mẫu Biên bản họp xét công nhận hết thời gian trợ giảng là tư liệu hữu ích cho các bạn trong việc biên soạn một Biên bản họp xét công nhận hết thời gian trợ giảng. Thông qua tài liệu này các bạn sẽ biết cách soạn thảo một biên bản họp xét công nhận hết thời gian trợ giảng cũng như một biên bản hành chính.

  doc2p minhqua123 14-03-2015 1 0   Download

 • Mẫu biên bản cuộc họp giao ban là biên bản làm việc được dùng để ghi lại những thông tin cần thiết như những việc đã thực hiện được, phương hướng công việc tương lai của một cơ quan, tổ chức hay công ty nào đó.

  doc2p nguyenhai2591 22-05-2015 1 0   Download

 • Căn cứ Hợp đồng số …… ngày …… tháng …… năm …… giữa Công ty kế toán Thiên Ưng và về việc Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Chúng tôi gồm có: Bên A: Do ông (bà) , chức vụ: , làm đại diện. Địa chỉ: Điện thoại: ; Email: Mã số thuế:

  doc2p vividinh 23-05-2015 5 0   Download

 • Hôm nay, ngày...../...../20....., tại...........................chúng tôi gồm: Người bàn giao:................................Bộ phận/Cấp bậc :...........................MSNV/Đơn vị ….. Người nhận bàn giao:..........................Bộ phận/Cấp bậc:..........MSNV/Đơn vị................................ Lýdo bàn giao…………………………………………………………………………………….. Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

  doc1p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TTBLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. ...

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 1149 134   Download

 • TaiLieu.VN mời các bạn tham khảo Mẫu biên bản họp phụ huynh để biết thêm một số biên bản làm việc thường gặp nhất hiện nay. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biên bản họp phụ huynh với from trình bày chuẩn, nội dung cần thiết phải có trong một biên bản như thời gian, địa điểm họp, thành phần tham dự, nội dung trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh.

  doc4p nguyenhai2591 22-05-2015 1 0   Download

 • Dù là làm công việc hay lĩnh vực nào thì trước khi nghỉ việc hoặc chuyển công tác, chúng ta cần phải có biên bản bàn giao công việc lại cho các bộ phận, cá nhân liên quan. Nhằm giúp các bạn có thêm một mẫu biên bản đúng quy cách, TaiLieu.VN xin giới thiệu mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán để các bạn tham khảo. Biên bản bàn giao công việc kế toán cần có các nội dung như thông tin bên giao, bên nhận, nội dung bàn giao.

  doc4p vividinh 23-05-2015 3 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn trước khi nghỉ việc hoặc phiên chuyển công tác biết cách viết một biên bản bàn giao công việc đúng quy cách và đầy đủ nội dung, chúng tôi đã cập nhật mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu mới nhất. Các bạn hãy tham khảo để biết các mục nào mình cần phải có khi làm biên bản.

  doc1p vividinh 23-05-2015 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản