» 

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hồ Sơ

 • Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

  Trình tự thực hiện: - Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Phòng chức năng QLN cấp huyện. Nếu hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan tiếp nhận đơn có trách nhiệm viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ thời gian giao giấy chứng nhận; - UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, ký giấy chứng...

  doc 2p phihung 21-08-2009 60 3

 • Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và giao cho chủ xe. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

  doc 2p trannhu 08-09-2009 82 3

 • MẪU Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc Hà Nội, ngày TỜ TRÌNH tháng năm 20… VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Kính gửi: ……………………………………. - Về việc: - Các văn bản kèm theo: Vụ Pháp...

  pdf 2p keocauvong 25-06-2013 11 2

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN

  UAN CHỦ QUẢN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN Ông (Bà): Giáo viên trường/trung tâm.. ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 20... - 20... Xếp loại:.. Số:...../CN-SGDĐT (hoặc CNPGDĐT) GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  pdf 1p keocauvong 25-06-2013 10 2

 • Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Huỳnh Minh Long part 9

  - Biển khơi thân thiết ….hờ ơ. + Gv đàn giai điệu 2-3 lần , HS theo dõi nghe, nhẩm bài hát . Sau đó GVbắt điệu cả lớp hát hoà giọng (Chỗ hát luyến GV hát mẫu hoặc chỉ định HS có năng Điều khiển khiếu hát trước cho các bạn theo dõi). Tập theo lối móc xích cho đến hết bài. * Tập hát hoàn chỉnh + chỉ định 1 số HS trình bày bài hát Lí kéo chài (Sửa sai cho HS nếu có) Yêu cầu + Chia lớp...

  pdf 5p artemis09 06-10-2011 15 2

 • MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN

  . Phiếu đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN Nhóm ngành ... 1. Họ tên thành viên hội đồng: 2. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 3. Kết quả đánh...

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 9 2

 • MẪU BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM…

  BẢO HIỂM XÃ HỘI… BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM… (Kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đơn vị tính: nghìn đồng TT Tên cơ sở giáo dục mầm non Thuộc xã Số người được hỗ trợ 4 Tổng số tháng được hỗ...

  pdf 1p banhbeonhanthit 31-07-2013 9 2

 • MẪU HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------- SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… .NĂM………….. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ CC,VC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) 1. Số thứ tự: ghi số đếm tăng dần...

  pdf 5p banhbeonhanthit 30-07-2013 14 2

 • MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  Mẫu số 6 Tên cơ sở đánh giá: BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Chứng chỉ chuyên môn về HK và các VBCC khác - Kiểm soát đường dài, tiếp cận, tại sân (rada và non radar) Số TT Họ và tên ( ngày sinh) Giới tính Chức vụ, đơn vị công tác Huấn luyện viên không lưu, đơn vị … Trình độ học vấn Tr. độ N. ngữ (Tiếng Anh, Pháp...) Chuyên môn đang...

  pdf 2p banhnamdua 19-07-2013 16 2

 • MẪU DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT PHỤ CẤP THÂM NIÊN

  ĐƠN VỊ: DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT PHỤ CẤP THÂM NIÊN (Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2011) (Đính kèm Công văn số 6207/LS-TC-GDĐT-NV-LĐTBXH ngày 03/7/2012) Biểu 1b Stt Họ và tên Chức vụ, Ngày sinh Giới tính chức danh Ngày Mã ngạch tháng lương năm hiện tuyển hưởng dụng Thời gian Ngày đóng BHXH từ tháng Thời gian Tổng năm bổ khi được Tỷ lệ % Mốc nâng tính thời Thời gian Thời gian...

  pdf 2p keocauvong 25-06-2013 6 1

 • MẪU TỜ KHAI MANG SÚNG THEO NGƯỜI LÊN TÀU BAY

  TỜ KHAI MANG SÚNG THEO NGƯỜI LÊN TÀU BAY (Kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Họ và tên hành khách: Chuyến bay Giấy phép trang bị súng số Giấy phép mang vũ khí theo người số Hành khách thuộc đối tượng được phép mang súng theo người lên tàu bay theo quy định của Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam là:

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 7 1

 • MẪU TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

  UBND TỈNH, THÀNH PHỐ …. TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON (Kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đơn vị tính: nghìn đồng TT Tên đơn vị quận, huyện, TP. Thị xã Số người được hỗ trợ 3 Tổng số tháng được hỗ trợ 4...

  pdf 1p banhbeonhanthit 31-07-2013 6 1

 • MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN NĂM...

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO... TRƯỜNG...... BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN NĂM... (Kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Số sổ BHXH Tổng số năm, tháng đã tham gia đóng BHXH 5...

  pdf 1p banhbeonhanthit 31-07-2013 4 1

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN (Kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non)

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 16 1

 • Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 19 1

 • MẪU BÁO CÁO CHÍNH THỨC VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP

  BÁO CÁO CHÍNH THỨC VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP (Kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Các thông tin cung cấp trong báo cáo này từ hạn chế và chỉ phổ biến cho những người có thẩm quyền BÁO CÁO CUỐI CÙNG Về hành vi can thiệp bất hợp pháp Hồ sơ số:

  pdf 9p banhbeonhanthit 31-07-2013 4 1

 • MẪU BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP

  BÁO CÁO SƠ BỘ VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP (Kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Các thông tin cung cấp trong báo cáo này là hạn chế và chỉ phổ biến cho những người có thẩm quyền BÁO CÁO SƠ BỘ Về một hành vi can thiệp bất hợp pháp Hồ sơ số:…………………………. Thời gian báo cáo:……………… (ngày/tháng/ năm)

  pdf 3p banhbeonhanthit 31-07-2013 8 1

 • MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH PHÍ TRONG 3 NĂM 2010-2012 (THEO QĐ 1956)

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI UBND HUYỆN -------Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------, ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH PHÍ TRONG 3 NĂM 2010-2012 (THEO QĐ 1956) Thực hiện kinh phí (1000 đồng) Ngân sách thành Kế phố hoạch Ngân thành Tổng Kinh sách phố giao kinh phí hỗ cấp (1.000 phí trợ chi Tiền Tiền huyện đồng) phí ăn đi lại dạy nghề...

  pdf 3p banhnamdua 19-07-2013 7 1

 • MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN THEO MÔN HỌC

  Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện: Mẫu số 2 Tên cơ sở : BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN THEO MÔN HỌC I. Danh sách theo môn học Số TT Môn học Số lượng Họ tên Trình độ học vấn Chứng chỉ Chuyên môn I II III Kiến thức chung về HKDD Môn … Nghiệp vụ chuyên môn Môn …. Thực hành Môn …. Cộng Ghi chú: Mỗi môn học có thể bố trí một hoặc nhiều giáo viên, một giáo viên có thể dạy nhiều môn học...

  pdf 2p banhnamdua 19-07-2013 9 1

 • + Xem thêm 86 Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hồ Sơ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản