» 

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hồ Sơ

 • MẪU BIÊN BẢN Bản giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về viễn thông sang cơ quan điều tra

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bản giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về viễn thông sang cơ quan điều tra', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p hayateuw125 11-10-2011 125 18

 • MẪU BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p thewalkingdead 31-10-2011 153 12

 • MẪU BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện sang cơ quan điều tra

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện sang cơ quan điều tra', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 51 6

 • MẪU BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 76 4

 • MẪU BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra

  Mẫu biên bản số 05 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------Số: ……../BB-BGHSTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra Căn cứ Quyết định số ….. ngày ... tháng ... năm... của ……………………………….. về việc...

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 33 2

 • Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

  Tài liệu thảm khảo về Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 2662 457

 • MẪU BIÊN BẢN Họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ĐT-HL nghiệp vụ NVHK/Cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh NVHK của …………………

  Mẫu số 7 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………… , ngày tháng năm 20.... BIÊN BẢN Họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ĐT-HL nghiệp vụ NVHK/Cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh NVHK của ………………… Vào hồi … giờ … ngày …./…./20…, tại Cục Hàng không Việt...

  pdf 2p banhnamdua 19-07-2013 29 3

 • Mẫu BIÊN BẢN Giao nhận hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm tra

  BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 06/BB-KT

  pdf 2p tet_tay 04-01-2012 171 22

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (Dùng cho cá nhân không thuộc tổ chức) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Họ và tên người...

  pdf 2p _duahau_ 13-02-2012 40 9

 • Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện

  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Những trường hợp sau đây phải đến cơ quan đã đăng ký xe nộp hồ sơ đề nghị đổi đăng ký xe, biển số xe: xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; đăng ký xe bị rách, hư hỏng, biển số xe hư hỏng, mờ. * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên...

  doc 2p trannhu 08-09-2009 88 3

 • MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHÌ GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN

  Mẫu 9. Phiếu đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhì BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHÌ GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN Nhóm ngành ... 1. Họ tên thành viên hội đồng: 2. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 3. Tổng số...

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 13 2

 • MẪU PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

  Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 01/4/2013 Số Hồ sơ: 203/…......./THU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)

  pdf 2p banhnamdua 19-07-2013 43 2

 • Mẫu biên bản giao hồ sơ báo tử và di vật

  Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản giao hồ sơ báo tử và di vật ban hành kèm theo thông tư số 166/2006/TT-BQP

  pdf 1p jindo2000 09-08-2010 644 62

 • MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

  Mẫu số 01 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

  pdf 2p voigiay 04-11-2011 77 11

 • Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện

  * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận và giao cho chủ xe. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Bước 3- Nhận đăng ký, biển số xe mới (trường hợp loại biển 3 số thì đổi sang...

  doc 2p trannhu 08-09-2009 69 10

 • Đóng lại số khung, số máy xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện

  * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm các thủ tục, thu lệ phí và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả (đối với xe mô tô, xe máy) . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. *Thời gian...

  doc 3p trannhu 08-09-2009 474 8

 • MẪU BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC

  BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Mã số hồ sơ CCVC: ………….. ……….., ngày…..tháng…..năm….. I. BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC 1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ:

  pdf 1p banhbeonhanthit 30-07-2013 24 3

 • MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ Hôm nay, vào hồi … giờ… ngày … tháng … năm ….., tại …………………chúng tôi gồm: I. Bên giao:.. Hai bên thống nhất việc giao nhận chứng thư số như sau: Bên giao đã giao cho Bên nhận: ……… (bằng chữ:……………) bộ chứng thư số, cụ thể như sau: STT Họ tên Số hiệu...

  pdf 2p banhnamdua 15-07-2013 21 2

 • Mẫu Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

  Mẫu 7. Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN 1. Họ tên thành viên hội đồng: 2. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 3. Tên đề tài, mã số:

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 25 2

 • MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO

  Các mẫu báo cáo, biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo/cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không (kèm theo Hướng dẫn số 899 /HD-CHK, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Cục Hàng không Việt Nam) Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện: Mẫu số 1 BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO Tr. độ N. ngữ (Tiếng Anh, Pháp...) Số Họ và tên TT ngày sinh) 1 Nguyễn Thuý A Nữ - 18/9/1972 ( Giới tính...

  pdf 2p banhnamdua 15-07-2013 23 2

 • + Xem thêm 90 Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hồ Sơ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản