Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tham khảo và download 9 Mẫu biên bản bàn giao tài sản chọn lọc sau:
 • "Mẫu biên bản bàn giao tài sản" là biên bản được lập sau khi hai bên đã thỏa thuận việc chuyển giao tài sản của hai bên.Tài liệu giúp các bạn soạn thảo một biên bản bàn giao phù hợp thực tế.

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Mẫu biên bản bàn giao thiết bị là biên bản dùng để xác nhận việc bàn giao tài sản tài sản, dụng cụ, thiết bị sau khi hai bên đã thỏa thuận với nhau theo quy định.

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô, xe máy là chứng từ xác nhận việc bàn giao xe ô tô, xe máy. Mẫu biên bản giúp các bạn có cách soạn thảo một biên bản bàn giao xe khoa học.

  doc4p cnttcuctran 23-05-2015 6 1   Download

 • Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định là biên bản nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản cố định sau khi hoàn thành xây dựng được cấp trên cấp phát, viện trợ tài tản cố định.

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 8 0   Download

 • "Mẫu biên bản bàn giao đất" được viết nhằm mục đích xác nhận việc bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi sở hữu tài sản đất của hai bên sau khi đã thỏa thuận.

  doc4p cnttcuctran 23-05-2015 6 0   Download

 • "Mẫu Biên bản bàn giao nhà" giới thiệu về một biên bản giao nhà trong một trường hợp cụ thể. Tài liệu giúp các bạn biết cách soạn thảo một biên bản giao nhà để ứng dụng trong trường hợp thực tế.

  doc1p ben1102 23-09-2014 78 17   Download

 • Mẫu biên bản bàn giao căn hộ chung cư nhằm mục đích xác nhận việc bàn giao căn hộ giữa người giao về người nhận. Biên bản bàn giao tài sản giúp các bạn có cách viết hợp lý với những thỏa thuận giữa hai bên.

  doc5p cnttcuctran 23-05-2015 1 1   Download

 • Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ giúp cho các bạn biết được cách viết một biểu mẫu bàn giao thiết bị giữa bên thuê và bên cho thuê một cách rõ ràng, chính xác nhất.

  doc1p thuloantphcm 22-05-2015 6 0   Download

 • "Biên bản giao nhận vật tư thiết bị sửa chữa" là biên bản được ký kết giữa bên giao, bên nhận và bên đại diện về các vật tư, thiết bị đã được sữa chữa theo yêu cầu và đã được nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

  doc1p thuloantphcm 22-05-2015 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản