Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tham khảo và download 9 Mẫu biên bản bàn giao tài sản chọn lọc sau:
 • BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ, MÁY MÓC Số: /BBGN - Căn cứ hợp đồng kinh tế số ___/HĐTTB/…….. ngày ___/___về việc thuê thiết bị phục vụ thi công ……………………………………………………… ký giữa Bên cho thuê là:………………………..

  doc1p thuloantphcm 22-05-2015 6 0   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TT PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:.................. /20….. / BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ, THIẾT BỊ SỮA CHỮA V/v bàn giao …………………………… Căn cứ Tờ trình của ………… v/v mua sắm, sửa chữa thiết bị ……………. tại …………………. đã được Ban Giám hiệu phê duyệt; Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. , tại…………………………….., chúng tôi gồm: 1.

  doc1p thuloantphcm 22-05-2015 1 0   Download

 • BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN Giữa …………………………(bên giao) và ………………………….(bên nhận) Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ….

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Chúng tôi gồm: 1. BÊN GIAO: CTY …………………………………………… Ông/Bà ………………………… Chức vụ: …………………………… 2. BÊN NHẬN: ………………………………………………… Ông/bà………………………….. Chức vụ: ……………………………. Ông/bà …………………………. Chức vụ: ……………………………. 3. ĐẠI DIỆN:

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số …………................................... Chúng tôi gồm: Bên giao:……………………………………… Đại diện bên giao: ............................................. Giao xe tại địa điểm: ......................................... Ngày giao xe: ..................................................... Bên nhận:……………………………..……... Đại diện bên nhận:............................................. Điện thoại:.........................................................

  doc4p cnttcuctran 23-05-2015 2 0   Download

 • Căn cứ Quyết định số: ngày ....tháng ....năm .........của về việc bàn giao TSCĐ Ban giao nhận TSCĐ gồm: - Ông/Bà Chức vụ Đại diện bên giao - Ông/Bà Chức vụ Đại diện bên nhận - Ông/Bà Chức vụ Đại diện Địa điểm giao nhận TSCĐ: .......................................................................................... Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 5 0   Download

 • Thực hiện Quyết định (công văn) số …. ngày….. của…… về việc…… Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm: A- Đại diện Bên giao: 1. Ông (bà) …………………….. Chức vụ:…………………….

  doc4p cnttcuctran 23-05-2015 2 0   Download

 • MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ CHUNG CƯ - Căn cứ Hợp đồng mua bán căn hộ số............... ngày .................. được kýkết giữa Công ty ….. và............................ “Hợp Đồng”; - Căn cứ hông báo về việc bàn giao căn hộ ngày __/___/___. Hôm nay, ngày … tháng … năm ……..

  doc5p cnttcuctran 23-05-2015 0 0   Download

 • "Mẫu Biên bản bàn giao nhà" giới thiệu về một biên bản giao nhà trong một trường hợp cụ thể. Tài liệu giúp các bạn biết cách soạn thảo một biên bản giao nhà để ứng dụng trong trường hợp thực tế.

  doc1p ben1102 23-09-2014 78 17   Download

Đồng bộ tài khoản