» 

Mẫu Biên Bản Bàn Giao

 • Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng"

  Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng NCKH, chuyên môn"

  doc 1p duysuong1204 22-12-2009 2543 215

 • Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng thuê khoán"

  Biểu mẫu " Biên bản nghiệm thu hợp đồng thuê khoán chuyên môn"

  doc 1p duysuong1204 22-12-2009 905 159

 • Biểu mẫu " Biên bản đại hội đoàn TNCS"

  Biểu mẫu " Biên bản đại hội đoàn TNCS"

  doc 5p duysuong1204 22-12-2009 615 134

 • Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề

  Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám...

  pdf 3p quadau_haudau 28-01-2011 1034 108

 • Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá"

  Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ"

  doc 3p duysuong1204 22-12-2009 905 100

 • Biểu mẫu " Biên bản hợp hội đồng"

  Biểu mẫu " Biên bản hợp hội đồng" xử lý đề tài KHCN quá hạn

  doc 2p duysuong1204 22-12-2009 533 80

 • Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức"

  Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

  doc 1p duysuong1204 22-12-2009 971 73

 • Biểu mẫu " Biên bản chấm thi"

  Biểu mẫu " Biên bản chấm thi kết thúc học phần"

  doc 2p duysuong1204 21-12-2009 718 52

 • Mẫu biên bản giao bảo quản tài sản kê biên

  Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu BB5

  pdf 4p kisytrang 05-06-2011 284 44

 • Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài"

  Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường"

  doc 2p duysuong1204 22-12-2009 302 23

 • MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO

  MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------Số: /BBBG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Địa danh……….., ngày tháng năm 200 … BIÊN BẢN BÀN GIAO VỤ VIỆC: ………………………………… Vào hồi ……………….. giờ … ngày ... tháng …….. năm 200 …………. Tại ……………………………………., theo yêu cầu của...

  pdf 2p banhbeonhanthit 31-07-2013 216 17

 • Biên bản bàn giao TSCĐ chưa hoàn thành

  Biên bản bàn giao TSCĐ chưa hoàn thành

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 902 262

 • Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

  Biểu mẫu"BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ"

  xls 18p totb1811 07-12-2010 1176 180

 • Văn bản " Biên bản kiểm phiếu"

  Văn bản " Biên bản kiểm phiếu" bầu ban chấp hành chi Đoàn KTCN - Vật lý

  doc 2p duysuong1204 22-12-2009 437 80

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

  BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 / 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf 3p quadau_haudau 28-01-2011 3426 273

 • Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc

  Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TTBLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề,...

  pdf 2p quadau_haudau 28-01-2011 1117 134

 • MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU LINH KIỆN PHỤ TÙNG TRANG THIẾT BỊ

  BIÊN BẢN NGHIỆM THU LINH KIỆN PHỤ TÙNG TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29/12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf 3p quadau_haudau 28-01-2011 484 117

 • MẪU BIÊN BẢN GHI NHỚ

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG: THCS Thị Trấn Cầu Diễn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011 BIÊN BẢN GHI NHỚ Hồi giờ 8h 00’ ngày 31 tháng 03 năm 2011. Tại trường: ThCS Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài: Ông Bùi Ngọc Khang. - Đại diện trường được...

  pdf 7p ctnhukieu9 23-04-2011 847 101

 • MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

  MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ; MẪU SỐ 05 (Kèm theo Quyết định số: 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf 2p tuanloc_do 06-12-2012 812 92

 • mẫu biên bản kiểm tra, đánh giá

  (Mẫu biên bản kiểm tra kèm theo Công văn số 360/GD&ĐT-VP ngày 28/3/2011 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2010-2011 Đơn vị:………………… ……………………………… Từ ngày …./…./2011 đến ngày …./…./2011, Đoàn kiểm tra của …………………………...

  pdf 7p ctnhukieu9 23-04-2011 820 66

 • + Xem thêm 962 Mẫu Biên Bản Bàn Giao khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản