» 

Mẫu Biểu Mẫu Giảm Trừ Gia Cảnh

 • Thủ tục Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương

  Thủ tục Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh

  doc 2p duyphuong1204 31-12-2009 187 27

 • Mẫu giảm trừ gia cảnh cho người

  Tài liệu tham khảo mẫu giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN

  pdf 1p concanhcam 13-05-2010 1143 89

 • Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

  - Trình tự thực hiện:  Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập.  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho cơ quan chi trả thu nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp ký hợp đồng lao động...

  doc 8p kieuoanh 10-09-2009 880 95

 • Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  doc 1p jonnam1010 17-06-2010 1189 88

 • GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

  Phụ lục Mẫu số: 09C/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT_BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN ) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:................………………………………………… [02] Mã số thuế: - [03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có:...

  pdf 1p duongchauphu 02-03-2010 658 73

 • Xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh

  Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p oo_caito 27-12-2010 483 53

 • MẪU ĐẰNG LÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

  Tham khảo tài liệu 'mẫu đằng lý người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p buingak4 11-04-2013 55 5

 • MẪU THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  MẪU THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP. Sở hữu công nghiệp chính là một trong hai bộ phận trụ cột của Sở hữu trí tuệ (bộ phận đang được quan tâm khác hiện nay là “quyền tác giả” hay còn gọi là “bản quyền”). Các đối tượng bảo hộ của pháp luật về SHCN gồm có sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu hàng hóa,...

  doc 2p pretty3 04-07-2010 89 8

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản