» 

Mẫu Chứng Chỉ Hành Nghề

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

  Mẫu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số 12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỘ XÂY DỰNG ---------- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ * GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Trang bìa 1 (màu...

  pdf 3p dauhuthiu 27-09-2010 476 70

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

  Mẫu chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) -

  pdf 3p dauhuthiu 27-09-2010 77 8

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

  Mẫu chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf 3p dauhuthiu 27-09-2010 38 3

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

  Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) BỘ XÂY DỰNG --------Trang bìa 2 (màu trắng) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Trang bìa 1 (màu xanh) BỘ XÂY DỰNG ----------(Chữ ký...

  pdf 5p dauhuthiu 27-09-2010 119 22

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

  Mẫu chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BỘ XÂY DỰNG --------- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG...

  pdf 3p dauhuthiu 27-09-2010 97 16

 • Mẫu chứng chỉ hành nghề kinh doanh dich vụ thiết kế phương tiện giao thông vận tải

  Tài liệu tham khảo Mẫu chứng chỉ hành nghề kinh doanh dich vụ thiết kế phương tiện giao thông vận tải

  doc 2p thuyranhpk 06-10-2010 116 10

 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

  Tài liệu tham khảo về mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, phụ lục số 1a.

  doc 21p kiengia74 15-07-2010 264 136

 • Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

  Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; trường hợp UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện theo yêu cầu Đối với những trường hợp đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán, người...

  doc 4p batrinh 18-08-2009 343 81

 • Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

  Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; trường hợp UBCKNN có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đáp ứng điều kiện theo yêu cầu + Nộp lệ phí theo yêu cầu của UBCKNN trước khi nhận chứng chỉ hành nghề: (i)...

  doc 7p batrinh 18-08-2009 299 60

 • Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf 1p meomaythongminh 02-08-2010 654 48

 • Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

  Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số: 12 /2005/QĐ-BXD ngày18 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) Lần đăng ký cấp chứng chỉ ..................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------...

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 283 47

 • Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề

  Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số:.15../2005/QĐ-BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) --------------------------------------------------------------------------------------------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 265 43

 • Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lần đầu)

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lần đầu)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p batrinh 19-08-2009 236 42

 • Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

  Tài liệu tham khảo về mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

  doc 4p kiengia74 15-07-2010 94 37

 • Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

  pdf 1p mattroi_thuytinh 28-07-2010 122 34

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược, thủ tục hành chính, thủ tục sở y tế

  doc 2p duyphuong1204 31-12-2009 209 33

 • Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

  Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (dùng cho cửa hàng buôn...

  pdf 1p dauhuthiu 27-09-2010 163 23

 • Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......................................, ngày ...... tháng ..... năm ........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang Tôi tên là:...

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 249 23

 • Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)

  pdf 1p meomaythongminh 02-08-2010 105 17

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

  Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

  doc 1p duysuong 24-12-2009 121 15

 • + Xem thêm 529 Mẫu Chứng Chỉ Hành Nghề khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản