» 

Mẫu đơn Cam Kết

 • Mẫu bản cam kết hành nghề dược

  Tài liệu tham khảo Mẫu bản cam kết hành nghề dược

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 1169 88

 • Mẫu giấy cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ

  pdf 1p mattroi_thuytinh 29-07-2010 720 46

 • MẪU BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN PHÁP LỆNH GIÁ

  Tham khảo tài liệu 'mẫu bản cam kết thực hiện pháp lệnh giá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p titihaudau 08-06-2011 150 5

 • Bản cam kết về việc bảo mật tiền lương

  Tài liệu tham khảo mẫu Bản cam kết về việc bảo mật tiền lương

  doc 1p 1562010 25-06-2010 265 66

 • Bản cam kết

  Mẫu số: 23/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 62 /2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính) Cam kết tiền lương

  doc 2p haluong725 31-05-2010 536 94

 • Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

  Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết...

  doc 1p pretty1 13-07-2010 417 86

 • Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 2p jindo2000 14-09-2010 369 73

 • Mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu bảng tổng hợp kết quả công tác xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (năm) (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 1p vang_phanboi 31-07-2010 639 70

 • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 1p jindo2000 14-09-2010 414 62

 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 2p vang_phanboi 31-07-2010 611 56

 • Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  pdf 2p demtichlieu 13-07-2010 304 51

 • Mẫu biên bản Về việc vi phạm cam kết cai nghiện

  Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản Về việc vi phạm cam kết cai nghiện Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

  pdf 2p den_huyenbi 23-07-2010 406 48

 • Biểu mẫu"Giấy cam kết "

  Biểu mẫu về giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở

  doc 2p giangltg 11-10-2009 2072 48

 • Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

  doc 2p lehuuloi 03-07-2010 219 40

 • Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 1p jindo2000 14-09-2010 525 39

 • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 1p jindo2000 14-09-2010 243 24

 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường )

  pdf 2p vang_phanboi 31-07-2010 226 24

 • Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu bìa và trang phụ bìa của bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 1p jindo2000 14-09-2010 242 23

 • Mẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xã

  Tài liệu tham khảo mẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 1p vang_phanboi 31-07-2010 270 22

 • Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 1p jindo2000 14-09-2010 192 22

 • + Xem thêm 185 Mẫu đơn Cam Kết khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản