» 

Mẫu đơn Trình Báo

 • Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành

  pdf 1p mattroi_thuytinh 27-07-2010 1791 145

 • Mẫu đơn trình mất tài sản

  Tài liệu tham khảo về tờ tường trình mất tài sản, để giúp các bạn có thể dễ dàng việc tường trình lại sự việc mất tài sản để trình báo cho công an dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 2p changcosao 27-02-2014 43 2

 • Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 7

  Dòn nên dễ vỡ - Chịu nhiệt và chịu áp lực kém - ánh sáng có thể xuyên qua bao bì nên có thể bì ảnh hưởng xấu tới chất lượng thực phẩm nhất là làm mất màu sản phẩm - Bao bì thường có khối lượng cao hơn các loại bì bao bì khác bì - Mảnh vỡ thuỷ tinh nguy hiểm cho con người và không tự phân huỷ

  pdf 12p zues05 22-06-2011 304 174

 • Mẫu nội dung báo cáo công tác trắc địa

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thuộc Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Mẫu nội dung báo cáo công tác trắc địa (Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm...

  pdf 3p gau_baloo 27-08-2010 266 98

 • Mẫu nội dung báo cáo thăm dò khoáng sản

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thuộc Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Mẫu nội dung báo cáo thăm dò khoáng sản (Trừ than và nước khoáng) (Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng...

  pdf 9p gau_baloo 27-08-2010 168 46

 • Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung ) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung ) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

  pdf 2p mattroi_thuytinh 29-07-2010 327 30

 • Mẫu nội dung báo cáo thăm dò nước khoáng

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thuộc Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Mẫu nội dung báo cáo thăm dò nước khoáng (Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo...

  pdf 15p gau_baloo 27-08-2010 76 13

 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

  pdf 1p mattroi_thuytinh 29-07-2010 142 13

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tieulaubau 14-06-2011 67 12

 • Mẫu nội dung báo cáo thăm dò than

  Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thuộc Quyết định 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Mẫu nội dung báo cáo thăm dò than (Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò...

  pdf 13p gau_baloo 27-08-2010 77 11

 • Mẫu số 11: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể

  Mẫu số 11: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 41 9

 • Mẫu quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội

  Tài liệu tham khảo Mẫu quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo công văn số 49 của Bộ quốc phòng

  pdf 2p jindo2000 09-08-2010 148 8

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tieulaubau 14-06-2011 94 7

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf 2p thoigiandau 09-11-2012 33 5

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

  MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang)

  pdf 2p thoigiandau 09-11-2012 83 4

 • MẪU ĐƠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOẶC CHẤP THUẬN ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG BỘ

  MẪU ĐƠN CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOẶC CHẤP THUẬN ĐIỂM ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Giang) Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  pdf 2p thoigiandau 09-11-2012 19 2

 • MẪU TỜ TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN ATGT ĐƯỜNG BỘ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) MẪU TỜ TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN ATGT ĐƯỜNG BỘ Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam Thực hiện Thông tư số ……/2012/TT-BGTVT ngày ….. tháng … năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về về đào tạo, cấp và quản lý Chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông...

  pdf 1p thoigiandau 09-11-2012 23 2

 • MẪU BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP

  MẪU M20(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

  pdf 2p duahau0hat 07-02-2012 27 1

 • MẪU PHIẾU TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU TỐ

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu trình xử lý đơn khiếu tố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p titihaudau 12-06-2011 33 1

 • Một số mẫu đơn xin việc

  Tôi gửi đơn này xin vào vị trí (tên vị trí) quảng cáo trên báo (trên báo và ngày) Tôi đã tốt nghiệp đại học với bằng (tên bằng cấp) thị trường (tên trường). Tôi đã học các môn (tên môn học) và đạt kết quả (chi tiết kết quả để thu hút sự chú ý của người tuyển dụng). Hiện nay, tôi đang làm (chi tiết việc bạn đang làm) (nếu hiện nay bạn không làm việc, hảy trình bày các...

  pdf 11p hondatron 12-03-2011 4231 490

 • + Xem thêm 659 Mẫu đơn Trình Báo khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản