» 

Mẫu đơn Xin đăng Ký Kết Hôn

 • Đơn xin đăng ký chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài) Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........ Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)................................ Ngày sinh:..................................................................

  pdf 1p giangtanthon 22-02-2010 494 26

 • Đơn xin cấp giấy phép chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  Tham khảo tài liệu 'đơn xin cấp giấy phép chứng nhận chưa đăng ký kết hôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tieudaococ 24-03-2010 95 10

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  Biểu mẫu về đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  doc 1p giangltg 11-10-2009 246 42

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản