» 

Mẫu đơn Xin Tạm Trú

 • Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam (Dùng trong trường hợp cha mẹ xin cho con chưa thành niên dưới 15 tuổi) Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Chúng tôi là: Họ và tên chồng (1):..................................... ...................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:...................................

  pdf 2p mattroi_thuytinh 27-07-2010 443 35

 • Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

  Tài liệu tham khảo đơn xin xác nhận tạm trú, đây là mẫu xác nhận tạm trú các bạn có thể dễ dàng hiểu được và ghi đầy đủ thông tin cần thiết. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 1p changcosao 27-02-2014 159 3

 • ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

  Tham khảo tài liệu 'đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại việt nam)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p depart 27-02-2012 236 34

 • Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng

  Mẫu khai báo tạm trú tạm vắng, bản khai nhân khẩu. Nhằm giúp các bạn dễ dàng tìm được các phiếu khai tạm trú chúng tôi xin chia sẽ với các bạn phiếu khai báo tạm trú sau.

  pdf 3p changcosao 27-02-2014 38 2

 • -ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ........................................................ Tôi là (Họ và tên người làm đơn):................................................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................... Nơi thường trú/Tạm trú:...

  pdf 2p duongchauphu 02-03-2010 158 23

 • Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng - mẫu NK8

  Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng - mẫu NK8 bao gồm 2 mẫu đơn: mẫu đơn khai báo thông tin cá nhân chủ hộ,nơi đi và nơi đến và mẫu bản khai nhân khẩu NK1, các bạn có thể download mẫu đơn sử dụng để thực hiện đúng qui định của của nhà nước trong qui định khai báo về nhân khẩu.

  pdf 4p tuyetroimuahe123 14-01-2014 45 2

 • Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi, thị thực gia hạn tạm trú

  Mẫu tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi, thị thực gia hạn tạm trú dành cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

  pdf 5p tuyetroimuahe123 14-01-2014 15 1

 • ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

  Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . . Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . . Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa: . . . . . . Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học Sài Gòn. Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  doc 1p noen2412 13-01-2010 1735 54

 • GIẤY BẢO LÃNH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o-------GIẤY BẢO LÃNH (cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam) 1/ Họ tên người bảo lãnh: 2/ Ngày, tháng, năm sinh: 3/ Nam/Nữ 4/ Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu): 5/ Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có): 6/ Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp 7/ Nghề nghiệp 8/ Xin bảo...

  pdf 1p duongchauphu 02-03-2010 698 63

 • Phiếu khai báo tạm vắng - mẫu HK05

  Phiếu khai báo tạm vắng mẫu HK 05 bao gồm 2 liên: liên thứ nhất lưu lại công an xã/phường/thị trấn, liên 2 lưu lại cho người đăng kí tạm vắng. Các bạn có thể down phiếu khai báo tạm vắng này về dùng khi các bạn đi công tác hay tạm vắng một thời gian ở nơi đăng kí hộ khẩu của mình.

  pdf 2p tuyetroimuahe123 14-01-2014 30 1

 • Tờ khai cấp lại thẻ thường trú N9C

  Tờ khai cấp lại thẻ thường trú N9C dùng cho người nước ngoài đã được phép thường trú tham khảo để thực hiện đúng qui định về đăng kí thường trú, nhân khẩu của pháp luật Việt Nam.

  pdf 6p tuyetroimuahe123 14-01-2014 6 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản