» 

Mẫu đơn Xin Thuyên Chuyển Công Tác

 • Mẫu "Đơn xin thuyên chuyển công tác"

  Tài liệu là biểu mẫu viết đơn xin thuyên chuyển công tác

  doc 8p minhhanhbht 02-03-2010 9256 448

 • Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

  Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, dành cho giáo viên chuyển công tác của mình để soạn được một đơn xin chuyển công tác các bạn cũng mất thời gian. Hãy tham khảo đơn xin này để soạn được đơn dễ dàng hơn.

  pdf 2p changcosao 27-02-2014 47 2

 • Quyết định về việc thuyên chuyển công tác

  [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc thuyên chuyển công tác [CHỨC DANH] [TÊN CQ]] - Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ]; - Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (bà) [TÊN]; - Căn cứ vào công văn tiếp nhận [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN CQ]; - Theo đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng...

  pdf 1p phucnguuson 15-03-2010 1030 100

 • Mẫu đơn xin chuyển công tác (Tỉnh Hà Nam)

  Mẫu đơn xin chuyển công tác dành cho giáo viên , cán bộ công chức chuyển công tác trong và ngoài tỉnh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 3p changcosao 27-02-2014 66 4

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản