» 

Mẫu đơn Xin Từ Chức

 • Mẫu đơn xin việc hay cho nhân viên kế toán

  Về lý lịch cá nhân, chúng ta thường đề cập lý lịch cá nhân là một văn bản có thứ tự. Mặc dù ta có sử dụng một số cách để làm văn bản hấp dẫn hơn nhưng cơ bản vẫn không thay đổi. Còn đối với đơn xin việc thì không như vậy, bạn có đất để tự phát huy, nội dung kết cấu thì linh hoạt và thay đổi nhiều. Bên cạnh đó, đơn xin việc còn là nơi để bạn thể hiện phong cách...

  doc 4p loginwithme 25-09-2013 501 73

 • Mẫu đơn xin giao đất ( đành cho tổ chức trong nước )

  Biểu mẫu đơn xin giao đất (dành cho các tổ chức trong nước)

  doc 3p nntrung88 05-04-2011 142 11

 • Mẫu đơn xin giao rừng (dùng cho tổ chức)

  Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin giao rừng (dùng cho tổ chức)

  pdf 2p vang_phanboi 03-08-2010 53 2

 • Mẫu đơn xin việc Sales

  Một lá thư xin việc có thể thể hiện được sự năng động, vui vẻ, nhạy bén và sáng tạo, nhiệt tình và trung thực, kĩ năng thiết lập giao dịch, khả năng tự tin trong giao tiếp, sẽ giúp bạn có cơ hội đến với cuộc phỏng vấn chi tiết với nhà tuyển dụng. Tham khảo ngay những mẫu đơn xin việc sales này để hoàn chỉnh đơn xin việc của mình nhé. Chúc các bạn thành công.

  doc 14p toiyeuvietnam_s2 22-09-2014 0 0

 • Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch

  Mẫu đơn xin thỏa thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------ĐƠN XIN THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM VÀ CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH Kính gửi: …………………………………………………………………………. 1. Họ và tên: ……………………………………………………………… - Chức vụ:...

  pdf 2p dauhuthiu 27-09-2010 307 52

 • MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC DỊCH VỤ BIỂU DIỄN CA HUẾ

  Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca huế', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tru_mua 16-02-2012 141 12

 • Mẫu đơn xin thuê đất ( dành cho tổ chức trong nước )

  Tên tổ chức:............. NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số:.........../................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........,ngày.....tháng......năm ........ ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 ∗ (dành cho tổ

  doc 2p nntrung88 05-04-2011 105 9

 • Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ( dành cho tổ chức trong nước )

  Tên tổ chức:............. NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số:.........../................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...........,ngày.......tháng........năm ......... ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

  doc 3p nntrung88 05-04-2011 65 7

 • MẪU ĐƠN XIN VIỆC DÀNH CHO KHỐI NGÀNH KINH TẾ

  THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ : : : NGUYỄN THỊ A …. … : Email: Nơi sinh: … Số điện thoại TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 2004 – 2007 : Trường THPT Lưu Văn Liệt – Tỉnh Vĩnh Long Xếp loại: Giỏi Chức vụ: Lớp phó trật tự, Cán sự môn Anh văn 2007 – 2011 : Đại học Cần Thơ - Chuyên ngành: Tài chính – Ngân Hàng Xếp loại:

  pdf 3p dangkitl 20-09-2013 308 88

 • MẪU ĐƠN XIN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

  Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p tieulaubau 15-06-2011 94 11

 • ĐƠN XIN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1a)

  Mẫu đơn tham khảo về việc xin dự xét tuyển công chức hải quan, mẫu 1a-ĐDT/2010

  doc 17p 240684 08-03-2010 1040 97

 • Đơn xin cấp bảng điểm (bản sao từ sổ gốc)_16 SV-P.HC-TH

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin cấp bảng điểm (bản sao từ sổ gốc)_16 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 1p pretty2 25-07-2010 796 74

 • ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN (MẪU 1b)

  Mẫu đơn tham khảo về việc xin dự xét tuyển công chức hải quan, mẫu 1b-ĐXT/2010

  doc 10p 240684 08-03-2010 602 60

 • Đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 SV-K

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp_10 sv-k', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p pretty2 25-07-2010 218 52

 • Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ học tập_14 SV-P.HC-TH

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kq học tập_14 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p pretty2 25-07-2010 426 37

 • Đơn xin chuyển trường_13 SV-P.HC-TH

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin chuyển trường_13 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p pretty2 25-07-2010 179 30

 • Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình_18 SV-P.HC-TH

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin xác nhận đã học xong chương trình_18 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p pretty2 25-07-2010 242 29

 • Đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm_23 SV-P.HC-TH

  Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin hoàn trả học phí và lệ phí đầu năm_23 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p pretty2 25-07-2010 235 24

 • Đơn xin cấp giấy phép lao động

  TÊN ĐƠN VỊ: [TEN DON VI] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** [DIA DIEM], ngày [NGAY THANG NAM] ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Kính gửi: ............................................. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức): [TEN DOANH NGHIEP, TO CHUC] Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP, TO CHUC] Điện thoại: [SO DT] Giấy phép kinh doanh số: [SO GIAY PHEP KINH DOANH] Cơ quan cấp: [CO QUAN CAP] Ngày...

  pdf 1p giangtanthon 22-02-2010 271 24

 • BM.TNMT.01 - Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người VN định cư ở nước ngoài)

  Mẫu số 03/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) Kính

  doc 2p pretty4 27-07-2010 183 19

 • + Xem thêm 79 Mẫu đơn Xin Từ Chức khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản