» 

Mẫu đơn Yêu Cầu Thi Hành án

 • Thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án

  Tham khảo tài liệu 'thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p tiensislump 29-11-2010 73 16

 • ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

  Tham khảo tài liệu 'đơn yêu cầu thi hành án', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p luatsulecao 04-04-2011 344 67

 • Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự (đối với trường hợp có căn cứ khôi phục thời hiệu)

  Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự (đối với trường hợp có căn cứ khôi phục thời hiệu) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Thi hành án dân sự Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết

  pdf 3p chooicha 16-12-2010 72 3

 • MẪU SỔ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

  Phụ lục I: Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

  pdf 3p duahau0hat 07-02-2012 103 5

 • MẪU SỔ RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ, TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

  Phụ lục I: Mẫu 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

  pdf 3p duahau0hat 07-02-2012 30 5

 • Mẫu 05-KB: Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án

  Mẫu 05-KB: Văn bản yêu cầu xoá thông báo về kê biên tài sản thi hành án. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ...

  doc 3p pretty4 08-07-2010 161 17

 • Ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu

  Tham khảo tài liệu 'ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p yoonaa 30-09-2010 44 5

 • Hoãn thi hành án dân sự

  Hoãn thi hành án dân sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày . Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

  pdf 3p chooicha 16-12-2010 80 5

 • Mẫu 02-KB: Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án

  Mẫu 02-KB: Văn bản yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo về kê biên tài sản thi hành án. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các...

  doc 3p pretty4 08-07-2010 131 11

 • Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án

  Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết...

  doc 3p pretty4 08-07-2010 145 8

 • Mẫu 03-KB: Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án

  Mẫu 03-KB: Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu...

  doc 3p pretty4 08-07-2010 92 6

 • Thủ tục: Thi hành án theo đơn yêu cầu

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục: thi hành án theo đơn yêu cầu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p duakimconuong 16-11-2011 16 4

 • Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện

  Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến...

  doc 3p quochung 08-09-2009 325 90

 • Xác nhận đơn xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập. Đối với nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu gáo dân lập

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03...

  pdf 6p suphurua 26-10-2010 199 15

 • Đồ án viết chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp - 1

  LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sản xuất thì vai trò của thông tin và quản lý thông tin bằng tin học lại càng có ý nghĩa đặc biệt, nó giúp các đơn vị đột biến về chất lượng quản lý điều hành và qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu...

  pdf 28p cnkbmt1 14-10-2011 33 11

 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen - Giáo án Sinh 12

  TIẾT 11 : LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN.I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này học sinh có khả năng:..1. Kiến thức: - Nêu được thí nghiệm chứng minh hiện tượng di truyền liên kết và hoán vị gen. - Giải thích được cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết và hoán vị gen. - Chỉ ra được ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa lý luận của hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen. 2. Kĩ năng: Rèn...

  doc 4p hoangquan_245 01-08-2014 0 0

 • Bài 7: Thực hành quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Giáo án Sinh 12

  Bài 7. THỰC HÀNH- QUAN SÁT CÁC DẠNG DỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI..I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - HS quan sát được hình thái và đếm được số lượng NST của người bình thường và các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định. - Vẽ hình thái và thống kê số lượng NST đã quan sát trong các trường hợp. - Có thể...

  doc 2p hoangquan_245 01-08-2014 0 0

 • Phố có ba cô gái

  Quang có thói quen ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai nhâm nhi ly cà phê đen khi đã khuya và ngắm nhìn con phố nhỏ. Dường như vào đêm, mọi hoạt động đều trở nên bí ẩn và kỳ dị như ba cô gái sống gần căn gác anh thuê. Quang mới dọn đến căn gác này được 2 tháng. Căn phòng cũ, bẩn và giá thì cũng chẳng rẻ, nhưng bù lại, nó gần trung tâm và có hành lang thoáng mát nhìn thẳng ra ngã ba...

  pdf 10p nhokheo1 15-04-2013 30 4

 • Giáo án bài Câu cá mùa thu - Ngữ văn 11 - GV:L.T.C.Tú

  Giáo án Ngữ văn 11.CÂU CÁ MÙA THU Nguyễn Khuyến A. Mục tiêu bài học: giúp học sinh: - Cảm nhận được vẻ đẹp cảnh thu đặc trưng cho đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam. - Cảm nhận đựơc vẻ đẹp tâm hồn thi nhân: yêu thiên nhiên, quê hương đất nước và tâm trạng thời thế. - Thấy được tài năng thơ nôm Nguyễn Khuyến :Tả cảnh ngụ tình. B. Phương pháp thực hiện: - Quy nạp, phân tích theo nội...

  doc 5p quangninh80 01-08-2014 0 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản