» 

Mẫu Giấy Mời

 • Mẫu giấy mời tham dự đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

  Kính mời: Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đến tham dự buổi Đại hội chi đoàn TC 1.1 nhiệm kỳ 2010-2011 Địa điểm: Tại phòng học số H406, khu hành chính. Thời gian: 18h00 ngày 12 tháng 10 năm 2010 Sự hiện diện của BCH Đoàn trường là niềm vinh dự của Chi đoàn!

  doc 3p quanglinhcfo 09-03-2011 3035 280

 • Giấy mời họp

  Biểu mẫu "giấy mời họp"

  doc 1p levanminhpy 28-04-2010 1658 144

 • MẪU GIẤY MỜI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy mời bảo hiểm xã hội việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p vitconhamchoi 02-08-2011 80 4

 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ... Mời các bạn tham khảo

  doc 1p tuakaka 14-05-2010 980 67

 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf 2p vang_phanboi 31-07-2010 611 56

 • Mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu Giấy văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  pdf 2p demtichlieu 13-07-2010 304 51

 • Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường...

  pdf 2p jindo2000 14-09-2010 504 43

 • Mẫu giấy phép khai thác khoáng sản

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu giấy phép khai thác khoáng sản

  pdf 4p jindo2000 14-09-2010 183 29

 • Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu ; Phụ lục Số 02 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  pdf 2p jindo2000 14-09-2010 333 25

 • Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường )

  pdf 2p vang_phanboi 31-07-2010 226 24

 • Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20 /12 /2007 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG Số: Ngày: GP/KDBH Cấp tại: Hà Nội Nơi cấp: Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH Số:.....GP/KDBH _______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

  pdf 5p butanyc 19-08-2010 215 19

 • Mẫu giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản

  pdf 4p jindo2000 14-09-2010 129 10

 • Mẫu Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại(Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  pdf 5p jindo2000 14-09-2010 74 9

 • Mẫu giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính) giấy phép đặt văn phòng đại diện tại việt nam Số: Ngày: /GP/VPĐD Cấp tại: Hà Nội Nơi cấp: Bộ Tài chính BỘ TÀI CHÍNH NAM Số:.....GP/VPĐD _______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

  pdf 3p butanyc 19-08-2010 89 7

 • Mẫu Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  pdf 5p jindo2000 14-09-2010 81 5

 • Mẫu giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng BỘ

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

  pdf 2p jindo2000 14-09-2010 77 5

 • Mẫu giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính)

  pdf 3p meomaythongminh 12-08-2010 71 5

 • Mẫu giấy phép chế biến khoáng sản

  Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu giấy phép chế biến khoáng sản

  pdf 4p jindo2000 14-09-2010 74 4

 • Những mẩu giấy

  Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tìm thấy mẩu giấy đó .Tôi tìm thấy nó ở dưới đáy 1 trong những cái hộp chuyển nhà của tôi , nó có dòng chữ : “XIN CHÀO , LÀM ƠN TRẢ LỜI!” Tôi không biết mảnh giấy này đã nằm ở đây được bao lâu nữa vì tôi đã để quên cái hộp dưới tầng hầm kể từ khi tôi mới chuyển đến . Tôi bỏ qua nó , coi như không có chuyện gì xảy ra cho đến buổi sáng hôm...

  pdf 3p banhbeo_1 18-05-2013 23 2

 • Mẫu giấy ủy quyền

  Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

  pdf 5p bachdiemmy 15-12-2009 5936 432

 • + Xem thêm 1102 Mẫu Giấy Mời khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản